'm«f 'i JONNO Burgerlijke Standen Brigadier Piet en de semi-prof J. Vermaal Snuif en wrijf Stichting Zeeuws Studiefonds HEIJBOER aan de Ring Adr.C. Broekhuis 22 Januari 1970 EENDRACHTBODE 6 Stemmen van lezers THOLEN OUD-VOSSEMEER Besling-Optiek STAVENISSE ST.-MAARTENSDIJK C. ANDRIESSEN en ZN SCHERPENISSE POORTVLIET UW KAPPER boutique parfumerie BERGEN OP ZOOM Kortemeestraat 30 Tel. 01640-6469 EEN ADVERTENTIE IN DE EENDRACHTBODE IS VOLDOENDE EN AFDOENDE I ZIE ONZE OPRUIMINGS-etalage Sint-Annaland R. Baardwijk SPIERINKJES RECREATIE-VAART Met de Koninklijke Verbonden Nederland- sche Watersportverenigingen werd in 1969 een eerste correspondentie gevoerd over de toekomstige recreatie-vaart in het werkge bied. Ten westen van de Schelde-Rljnver- binding zullen zich hiervoor vele kansen aan bieden. SINT ANNALAND KOMT ER NOG NIET BIJ Door het gemeentebestuur van Sint Anna- land werd aan het Kanaalschap meegedeeld dat men voorlopig nog niet zal toetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Dit gemeentebestuur gaf de Kon. Ned. Heide Mij opdracht een recreatieplan te ma ken voor haar buitengebied, waarbij zoveel als mogelijk is aansluiting wordt gezocht bij de plannen van het Kanaalschap. De gemeente Bergen op Zoom bereidt een structuurplan voor en verzocht het Kanaal schap bouwstenen aan te dragen ten aan zien van de daarin passende recreatieve as pecten, maar zolang het Kanaalschap niet meer weet dan nu, kan ze daaraan moeilijk gevolg geven. De gemeenschappelijke regeling zelf is na melijk ook nog niet goedgekeurd. Na een moeizame weg vla twee provinciale bestu ren en dienstm ligt het ontwerp thans bij het ministerie van binnenlandse zaken. Het bestuur vindt het wel hoog tijd, dat het Kanaalschap rechtsvorm verkrijgt, aan gezien anders nauwelijks bestuurlijke begelei ding mogelijk is. Dames en Heren Kapsalon Grote Markt 31 Bergen op Zoom Heeft nu 'n speciale afdeling op gebied van haarwerken. Afspraken voor 's avonds en bij u aan huis omtrent pruiken en heren toupets is mogelijk. Telefoon 01640 - 43 24 adv.ing.med. Aan het verzoek van de voor ons toch anonieme inzender, die ondertekende met A. van D. te P. kunnen we niet voldoen, aangezien we ons op het standpunt stellen, dat ingezonden stukken wel zodanig onder tekend dienen te zijn, dat het minstens voor een deel der lezers duidelijk is, wie voor het schrijven verantwoordelijk geacht moet worden. Het wil niet zeggen, dat we het door hem in dat schrijven aangehaalde onderwerp niet zouden willen behandelen in onze kolommen maar dan met onze visie daarop. De inzen der zal begrijpen, dat het hier niet gaat om een uitzondering van onze kant, maar om een door ons gestelde regel, waaraan we ons wensen te houden. red. BURGERLIJKE STAND over de maand december 1969. Geboren: Willem Adrianus Andreas, zoon van Soomers, Andreas F. D. F. en van: van Opstal Maria H. Marinus Pieter Johannes, zoon van: Schot Jacob J. en van: Quist, Johanna M. Johannis Adrianus, zoon van Slabbekoorn Johannes J. en van: Geilings, Davida. Jacob Cornells, zoon van: Akershoek, Teunis en van: Bazen, Henderina P. Marinus Leendert, zoon van: den Beef, Leendert W. en van van de Velde, Clazina C. J. Neeltje Jacoba, dochter van: Bout, Arie J. en van: Tameris, Maria. Maria Janna, dochter van: Aarnoudse, Arend C. en van: Carol, Cornelia M. J. Leonardus Hendricus, zoon van: Man neke, Marinus L. en van: Weiman, Gerarda H. J. Petra, dochter van: Daelemans, Adam en van: Bosters, Adriana.. Izaak Adriaan, zoon van: Tazelaar. Ma rinus P. en van: van Oost, Cornelia F.A.J. Jacob Christiaan, zoon van: Zwaai, Leen dert H. en van: Vane, Christina M. (te Tilburg) Cornells Marinus. zoon van: Goedegebuure, Cornelis en van: Baaij, Maat je M. H u w e 1 ij k Zwaan, Abraham J. oud 25 jaar en: van Duivendijk, Jannetje C., oud 22 jaar. Brussé, Jacobus M., oud 22 Jaar en: Ber- revoets, Zoetje J., oud 17 jaar. van der Kleijn, Gerard L„ oud 25 jaar en: van Driel, Anna W. L„ oud 19 jaar. Sloof, Klaas A., oud 23 jaar en: Cznse, Laurina, oud 19 jaar. Overleden: van Iwaarden, Cornelis, oud 86 jaar, echt genoot van: Geluk, Cornelia P. te Bergen op Zoom Geluk, Boudewijn A., oud 72 jaar, echtgenoot van: Geluk Johanna A. Schot, Adrianus, oud 55 jaar, echtgenoot van: Baaij, Maatje P. Ingekomen: Neeltje Mol-Kindhout van Poortvliet naar Hertenkamp 18 Christina Wilhelmina Eringa van 'sGra- venhage naar Ten Ankerweg 36 Maria P. Tazelaar-Adriaansen van Ber gen op Zoom naar Kon. Wilhelminastraat 8 Hendrik J. de Kievid van Utrecht naar Kaai] 6. Jacob J. Snoep en echtgenote van Sint Annaland naar Hertenkamp 24. Hans H. Uijl van Eindhoven naar Hof straat 14. Johanna in 't Hof-Cense en kind van Zie- rikzee naar Molenvlietsestraat 40. Lia C. van Westen-Geers van Woens- drecht naar Verbrandestraat 27. Janna L. Stoutjesdijk-van Putte van Sint Annaland naar Peuk-eweg li Pieternella D. van Dalen van Middelburg naar Postweg 16. Johannis Kalle, echtgenote en 6 kinderen van Hei- en Boecop naar Grindweg 29. Marinus P. van Haaften en echtgenote van Stavenisse naar Parksingel 52. Vertrokken: Elizabeth Geuze-Geuze van Kruittoren- straat 5 naar Sint Annaland. Jacob de Leeuw van Simon Lindhoutstr.. 14 naar Bergen op Zoom. Simon Lindhoud en echtgenote van M. van Gelrestraat 16 naar Nijmegen. Catharina W. de Witte-Donken v Stoof- straat 16 naar Fijnaart. Zoetje J. Brussé-Berrevoets van Regen- tesse-traat 6 naar Bergen op Zoom. Maria J. Jansen van Kon. Julianastraat 31 naar Goes. Janna M. W. de Korte van Ten Anker- weg 70 naar Ede. Ruurd de Groet van Cromvliet 1 naar Veere. Pieter van de Kreek van Pr. Bernhardstr. 31 naar Wissenkerke. Yahya Mohammed van Bakstraat 7 naar Bergen op Zoom. BURGERLIJKE STAND over de maand december 1969. Geboren: Langebeeke, Tanja Christina; dr. van Langebeeke, Jacobus en van de Lange, Cor nelia. Hommel, Franciscus Marinus Jacobus; zn van Hommel, Jacobus en van Elsevier, Maria Elisabeth Antonetta Johanna. Geerts, Adriaan; zn van Geerts, Johannes en van van den Houten, Anna Pieternella. Aarnoudse, Maatje Wilhelmina Huberdina dr van Aarnoudse, Arend Pieter en van Vaders, Pieternella Maria. Aarnoudse, Cornelia Dirkje Jacoba; dr van Aarnoudse, Arend en van van Houdt, Maatje Cornelia. te Bergen op Zoom Mees Johanna Cor nelia; dr van Mees Engelbertus Hubertus Jacobus en van van der Linde, Johanna Hen- drika Maria. i MODERNE BRILLEN PRACHT COLLECTIE BIJ t Fortuinstraat 12 Bergen op Zoom OOK LEUKE HIPPE MODELLEN adv. ing. med. H u w e 1 ij k Hommel, Adrianus Cornelis Petrus, 24 jaar, grondwerker, en: van Meer, Anna Ma ria Cornelia, 21 jaar fabrieksarbeidster, bei den won. te Oud Vossemeer. Tange, David Cornelis, 25 jaar, fruitteler wonende te Bergen op Zoom en: Hendrikse, Leni, 21 jaar, zonder beroep, won. te Oud Vossemeer Kloet, Johannes, 22 jaar lasser, won. te Scherpenisse, en: Minheere, Cornelia Jacoba 20 jaar, fabrieksarbeidster te Oud Vosse meer. van Es, Dirk Marinus, 24 jaar, landbouwer te Steenbergen en: van Tilbeurgh, Helena Adriana Antoinetta 21 jaar kinderverzorgster te Oud Vossemeer. Luijks, Adrianus Petrus, 28 jaar tractor- chauffeur te Steenbergen en: Schipper, Nel lie Catharina, 25 jaar controleuse van ber. wonende te Oud-Vossemeer. Egberts, Jannes 29 jaar typograaf, en: Douw, Cornelia Maria Adriana, 23 jaar kantoorbediende, beiden won. te Oud-Vosse meer. Hommel, Carolus, 25 jaar automonteur, en: Steijns, Johanna Catharina Maria, 21 jaar, beiden won. te Oud-Vossemeer. Ingekomen: Schrier, Cornelia S., Echtge van Jan K. van As, met 4 kinderen uit Sint Maartens dijk. Hoffman, Marinus, met echtgenote en 2 kinderen uit Rotterdam. Vertrokken: Aarnoudse, Bastiaan, landbouwer bij hu welijk naar Jutphaas. Bijl, Janna P. (Wed. van J. van Driel) naar Vlissingen. Hendrikse, Leni, bij huwelijk met D. C. Tange naar Bergen op Zoom. Minheere, Cornelia J., bij huwelijk met J. Kloet, naar Scherpenisse. van Tilbeurgh, Helena A.A., bij huwe lijk met D. M. van Es naar Steenbergen. Schipper, Nellie C. bij huwelijk met A. P. Luijks naar Steenbergen. Verhuisd in de Gemeente: Hommel. Carolus en öteijns, Johanna C. M. bij hun huwelijk van resp. Patrijzenweg 3 en Oud-Vossemeersedijk 3 naar Onder de Molen 14. den Engelsman, Maartje L. Wed. van L. Berkeij, van Coentjesweg 48 naar Molen straat 106. BURGERLIJKE STAND over de maand december 1969. Geboren: te Bergen op Zoom, Chrisje Helena Pie ternella, dochter van Jan Pieter van Haaf ten en Pieternella Dina Overbeeke. Helena Willemina, dochter van Izahk Moerland en Adriana Moerland. Overleden: Geertruida de Rijke, weduwe van Jacob Cornelis de Graaf, oud 84 jaar. Cornelia Marina van den Berg, echtgenote van Izaak Leendert Wesdorp, oud 72 jaar. Hubrecht Goedegebuure, weduwnaar van Catharina Francina Klaasse, oud 93 jaar. H u w e 1 ij k Daniël Pieter Riedljk, oud 28 jaar, mossel kweker, wonende te Yerseke en Maatje Jo hanna Hout, oud 26 jaar, kraamverzorgster, wonende te Stavenisse. Ingekomen: Cornelis Wielaard en echtgenote, van St. Maartensdijk naar Molendijk 50. Jacobus Verpoorten en gezin, van Axel naar Koning Haakonstraat 11. Harry Armand Evers en echtgenote, van Waddinxveen naar Wilhelminastraat 12. Vertrokken: Johanna Cornelia Hout, van Wilhelmina straat 14 naar Krimpen aan de IJssel. Cornelis den Teuling, van Wilhelmina straat 12 naar Assen. Aagje Teuna van der Ent, van Wilhel minastraat 12 naar Assen. Maatje Johanna Hout, ev. Riedijk, van Wilhelminastraat 14 naar Yerseke. Marinus Pieter van Haaften, van Post- straat 27 naar Tholen. BURGERLIJKE STAND over de maand december 1969. Geboren: te Bergen op Zoom: Maria Janna, dochter van Aarnoudse, Abraham Arend en van Carol, Johanna Jacoba. adres: Hammers- kjöldstraat 4. Cornelis Abel, zoon van van Prooijen, Marinus Abraham en van Dane, Neeltje Maatje, adres: Henri Dunantstraat 3. Pieter, zoon van de Viet, Marinus Natha- nael en van Poot, Lena, adres: Winston Churchillstraat 9. Janna Margaretha, dochter van Lindhout, Izak Arie en van Slager Janna Maria, adres: Vier-meistraat 14. Janna Adriana Anthonia, dochter van Mol, Jacob Leendert en van van de Vate, Cor nelia Maria Jacoba. adres: Heideweg 3. Hendrik, zoon van Quist, Adriaan en van Schot, Tannetje Huberdina adres: Presi dent Kennedystraat 31. Maria Janneke Cornelia, dochter van van der Weele, Jan Marius en van Buijs Helena Janna, adres: Meliasweg 5. Johannes, zoon van Bout, Adriaan Pieter en van Maas, Cornelia Maria adres: .Henri Dunantstraat 12. Johannes Marinus, zoon van Hartog, Cor nelis en van van Oeveren, Cornelia Aberdina adres: Albert Schweitzerstraat 23. Overleden: Priem, Martinus, oud 85 jaar, echtgenoot van de Jager Wilhelmina Jozina, wonende en overleden te Sint Maartensdijk. Manneke, Pieter Jacobus, oud 55 jaar, on gehuwd wonende te St. Maartensdijk over leden te Breda. Polderman, Leendert, oud 86 jaar, weduw naar van van den Heek, Maatje wonend en overleden te Sint Maartensdijk. Huwelijksaangiften: Oudesluijs, Jan Cornelis, oud 61 jaar, ver tegenwoordiger, wonende te Sint Maartens dijk en Lindhout, Elizabeth Anthoinette, oud 41 jaar, zonder beroep wonende te Sint Maartensdijk. H u w e 1 ij k Geuze Gabriël Johannes, oud 19 jaar, ma troos wonende te Poortvliet en Overbeeke Dina cud 19 jaar, modinette wonende te St. Maartensdijk. Knuist, Pieter, oud 34 jaar, straatmaker, wonende te Sint Maartensdijk en Mahn, Pie ternella Adriana, oud 37 jaar, caféhoudster, wonende te Sint Maartensdijk. Oudesluijs, Jan Cornelis, oud 61 jaar, ver tegenwoordiger, wonende te Sint Maartens dijk en Lindhout, Elizabeth Anthoinette, oud 41 jaar, zonder beroep wonende te Sint Maartensdijk. Slijkhuis, Marinus Gerardus, oud 30 jaar administrateur wonende te Utrecht en de Viet, Jacoba Willemina, oud 27 jaar, adj. commies ter gemeente-secretarie, wonende te Sint Maartensdijk. Ingekomen: Even, Andreas F. van de Ned. Antillen naar Pres. Kennedystraat 19. Boef wv Mietes, Johanna van Rotterdam naar Stenepad 8. van Beek, Marinus A. van Sint Annaland naar Kon. Julianastraat 28. Nieuwenhuijsen ev van Beek, Elizabeth F. P. van 's-Hertogenbosch naar Kon. Juli anastraat 28. Geuze, Gabriël J. van Poortvliet naar Kon. Julianastraat 16. Vertrokken: Schrier ev van As, Cornelia S. en kin deren van Stenepad 4 naar Oud-Vossemeer. Oudesluijs ev van den Bergh, Margaretha J. van Kaaistraat 12 naar Zuid Beijerland. Oudesluijs ev Grootveld, Jozina M. van Tweede Dijk 3 naar Alphen aan den Rijn. de Viet ev Slijkhuis, Jacoba W. van Rad- da Barnenstraat 2 naar Utrecht. Verhuisd in dé Gemeente: Knuist, Pieter van Henri Dunantstraat 7 naar Markt 46. Lindhout ev Oudesluijs, Elizabeth A. van Markt 11 naar Kaaistraat 12. MEESTERWERKEN VAN Z TOT A Grote Markt 22 BERGEN OP ZOOM adv. ing. med. BURGERLIJKE STAND over de maand december 1969. Geboren: Davida Johanna, dochter van: Bolier, Anthonie en van: Potappel, Tona, Zeedijk 1 Leendert Cornelis, zoon van: Geuze, Jan L. W. en van: Murre, Cornelia J. M., Len teplein 18. Gerrit Marinus, zoon van: Oudesluijs, Ma rinus J. en van: van der Dussen, Maria F. Molenstraat 16. Helena Barendina, dochter van: de Graaf Kornelis J. en van: Berkeij, Marianne J., Beatrixlaan 40. Pieternella Catharina, dochter van: van Moolenbroek, Jaccbus en van: de Visser, Maatje S., Maria van Nassaustraat 30. Dingetje Isabella, dochter van: Andriesse, Johannes en van: Suurland, Cornelia M., Gorishoeksedijk 15. Huwelijksaangiften: Tichem, Jacob, 61 jaar, wonende te Scher penisse en: Meyer, Auguste Frieda Felicitas, 62 jaar, wonende te Nieuweschans. H u w e 1 ij k Tichem, Jacob, 61 jaar, wonende te Scher penisse en: Meyer, Auguste Frieda Felicitas, 62 jaar, wonende te Nieuweschans. Overleden: te B. op Zoom Hovelljn, Josina Maatje 89 jaar gehuwd geweest met: de Wilde, Dirk Pieter, Hoge Markt 3. Duijnhouwer, Dirk Cornelis, 83 jaar., echt genoot van: Duijnhouwer, Adriana, Lage Broekweg 4. Ingekomen: van Vossen, Willem met echtgenote en 3 kinderen van Aruba naar Maria van Nas saustraat 42. de Goffeau, Neeltje J. van Kloetinge, Kon. Julianastraat 12 naar Kerkstraat 18. Minheere ev Kloet Cornelia J. van Oud- Vossemeer, Kalisbuurt 12 naar Noordstr 2. Letterman, Arie van Halsteren, Moer- straatsebaan 503 naar Maria van Nassau straat 40. Meyer, Auguste F. F. van Nieuweschans Stationsstraat 25 naar Molenweg 10. de Jonge ev Vroegop Adriana van Sint Annaland Cureestraat 22 naar Lage Markt 5 Uw verkoudheid van neus, keel of borst weg met Adv. ingez. med. Vertrokken: Quaak, Anthonia E. N. van Langeweg 31 naar Amsterdam, Oude IJsselstraat 42 1 Vestering, Adrianus J. met echtgenote en 4 kinderen van Langeweg 46 naar Beem- ster, Wouter Sluislaan 41. Verhuisd in de Gemeente: Quaak, Gerardus met echtgenote en 2 kin deren van Molenweg 10 naar Kerkstraat 32 Andriesse, Laurents met echtgenote en 2 kinderen van Molenweg 27 naar Weststr 6. Kloet, Johannes van Willem-Alexander- plein 4 naar Noordstraat 2. Vroegop, Cornelis van Stoofdijk 10 naar Lage Markt 5. BURGERLIJKE STAND over de maand december 1969. Geboren: Jacoba Krina dochter van: Bijl, C. J. en Mol, K. P. H., wonende Julianastraat 14. H u w e 1 ij k Mel, Samuel Willem, oud 22 jaar ambte naar ter secretarie, wonende te Tholen en Lindhout, Neeltje, oud 22 jaar, modinette, wonende te Poortvliet. Noorlander, Barend Jacob, oud 23 jaar chauffeur wonende te Lopik en Gebraad, Cornelia Maatje, oud 22 jaar, zonder be roep, wenende te Poortvliet. Geuze, Jan, oud 22 jaar matroos, wonende te Poortvliet en Filius, Tannetje, oud 18 jaar, modinette, wonende te Poortvliet. Overleden: van Haaften, Elizabeth, oud 86 jaar, echt genote van: Elenbaas, Jan Jakob. Verhuisd in de Gemeente: van der Male, Philippus Cornelis m.i.v. 5 dec. '69 van Stoofstraat 17 naar Zuid straat 3. Ingekomen: Polderman, Treesje A. ev. van der Male, m.i.v. 8 dec 1969 van Sint Annaland naar Zuidstraat 3. van Hooijdenk, Cornelia E. J. ev. Berkeij, m.i.v. 12 dec 1969 van Halsteren naar Hoge- weg 19. Vertrokken: de Witte, Matthijs M. m.i.v. 5 dec. 1969 van Stoofstraat 8 naar Fijnaart. Lindhout, Neeltje ev. Mol. m.i.v. 10 dec. 1969 van Kalfdamseweg 6 naar Tholen. Geuze Gabriël J. m.i.v. 12 dec. 1969 van Molenstraat 14 naar Sint Maartensdijk. Gebraad, Cornelia M. ev. Noorlander m.i.v. 19 dec. 1969 van Burgemeester van Oeverenstraat 15 naar Bergambacht. van Tiggele, Willemina M. m.i.v. 23 dec 1969 van Schoolstraat 3 naar Valkenisse. Geuze, Dirk m.i.v. 30 dec. 1969 van Stoof straat 56 naar Halsteren. SecretariaatDam 31, Middelburg Telefoon 01180-42 58 Renteloze voorschotten voor het studiejaar 1970/71 kunnen worden aangevraagd tot 1 mei 1970. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de directies der scholen, gemeente- secretariëen, arbeidsbureaux en het secretariaat. Tevens moet vóór februari 1970 een verzoek worden ingediend bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen afd. Rijksstudietoelagen, R. J. Schimmelpen- nincklaan 3 te Den Haag, indien de aanvraag betrekking heeft op Wetenschap pelijk of Hoger Beroepsonderwijs en vóór 1 maart 1970 bij de afd. tegemoet koming studiekosten H. W. Mesdagstraat 10 te Groningen voor alle klassen van het l.a.v.o., l.b.o., m.a.v.o., ra.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. Rijkstoelagen voor de Landbouwhogeschool te Wageningen, alsmede de Land- en Tuinbouwscholen worden verleend door de directie van het landbouwonderwijs, le v. d. Boschstraat 4 te Den Haag. Voor nadere bijzonderheden m.b.t. de rijksstudietoelagcn wordt verwezen naar de in de dagbladen verschenen publicatie. Voor inwoners van de gemeente Vlissingen bestaat bovendien de mogelijkheid een toelage aan te vragen bij het Gemeentelijk Studiefonds, afd. onderwijs, Stad huis, Vlissingen. Nadere inlichtingen zijn bij het secretariaat verkrijgbaar. Het Bestuur. Voor al U familie en handels drukwerk; vlug leverbaar en billijke prijzen. - FA. C. DIELEM AN - Telefoon 531 Tholen Bezichtiging Lagere Agrarische School Woensdag 28 januari 1970 is er tussen 7 en 9 uur 's avonds voor ieder belangstellende ge legenheid de nieuwe Lagere Agrarische School 'Sassegrave' te "bezichtigen aan de Laban Deurloostraat 27 te Scherpe nisse. Cif-RiGHi \iuCiO Brigadier Piet keek de gebeurtenissen met nieuwsgierige ogen aan en mompelde: „Kijk, kijk! Dat is een fraai toneeltjel Daar eten die twee Italianen zich door een rijsteberg van treinreizigers heen in de hoop in Luilekkerland te belanden. Maar waaruit dat Luilekkerland moet bestaan, daar begrijpt niemand wat van. Jonge, jonge, daar klampen ze zowaar een sergeant van het wapen der infanterie aan. Wat zouden ze van die snaak moeten?" - Brigadier Piet kreeg al gauw antwoord op deze vraag, want de sergeant bleek helemaal niet gediend te zijn van de opdringerige belang stelling der Italianen. Toen ze hem op hun druk-driftige wijze allerlei vragen begonnen te stellen, vond er namelijk een treffende gebeurtenis plaats. De sergeant trof de Italianen kundig met zijn dienstlaars onder hun broek en hij brulde: „Verzoek afgewezenl Ik lus geen maccaronl en ook geen ijs met slagrooml Geef mi] maar boerenkool met worst! En nu ingerrrrrukt marrrsü" - Pijnlijk getroffen door dit staaltje van militaire paraatheid, tuimelden de twee Italianen achteruit, elkaar zielig aankijkende. „Militaire sergeante dicito non gusto maccaroni! Non gusto ijsco venezia!" steunde de een. - Omne militare firmamente crancissima!" voegde de andere er fijntjes aan toe. - „Zeer juist opgemerkt," lachte brigadier Piet, die immers Italiaans verstond. (Daar de schrijver van dit verhaal echter géén Italiaans verstaat, is hij niet in staat bovenstaande zinnetjes in behoorlijk Nederlands weer te geven.) Erkend JUWELIER HORLOGER OPTICIEN Steenbergen - Grote Kerkstraat 13 - Tel. 01670-3385 Dinteloord - Oude Voorstraat 19 - Tel. 01672-666 REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en goedkoper! Gez. D. F. Bentschap-Knook MA. de Ruyterstraat 1 St. Maartensdijk Naamkaartjes, verlovingskaartjes, huwelijkskaarten, geboortekaartjes. Hierin hebben wij een uitgesproken unieke kollektie. Haal vrijblijvend ons uitgebreid modellenboek met de vele soorten lettertypes 1 Snelle levering. SCHOOLSTRAAT 4 SINT-MAARTENSDIJK VERHUUR gelegenheids kleding, ook Bruidskleding. Maatkleding-Confectie, ook voor alle reparaties. Gebr. Tebbens, Steenbergsestraat 28, Bergen op Zoom, Tel. 4480. ATTENTIEJonge klare per liter 9,50: Oude klare per liter 9,70; Hollandse cognac per liter 9,50; Citroen Jenever per liter 8,90. U bestelt, wij bezorgen. Slijterij H. J. Sturns, Scherpenisse, Telefoon 01666- 423. VERHUUR gelegenheids kleding. Ook bruidstoiletten compleet. Bont Stola's, Bont cape s groot en klein. Gelegen- heidhoeden voor dames. Gerard Evers, Antwerpsestraat 9 a, Bergen op Zoom, Tel. 3098. Even Uw rijbewijs halen bij Garage en Autorijschool W. A. Bijl, Sint-Maartensdijk, Tel. NOG TE LEVERENUien zaad. H. C. van Gorsel-Lind- hout, Markt 8, Sint-Maartens dijk. Telefoon 01666-603. ANTIEKE MEUBELEN te koop gevraagd o.a. kabinet ten, mahonie of noten, gebogen bureaux, kisten, mahonie ronde tafels en stoelen, kristal en alle soorten antieke sieraden, A. J. v. d. Sande, Borgvlietse- dreef 30, Bergen op Zoom, tel. 01640-45 61. Voor uw bruidsboeket, groot of klein maar toch fijn, moet u bij Moerland's Bloemenhandel zijn. Voorstraat 26, Sint-Anna land. DE NIEUWSTE KEUKEN compleet 1.70 bij 55 - kost maar 395,- Antwerpsestr. 7, B.o.Z. BREIMACHINES Swiss Magic de beste, geheel metaal. Pfaff Naaimachinehuis, Korte- meestraat 17, Bergen op Zoom Papierhandel J. A. Weststrate Rouaanse Kaai 21, Middelburg, Telefoon 01180-24 53, b.g.g. 77 24. Uw adres voor al uw verpakkingsmateriaal van pa pier, karton en kunststoffen. Onze bestelauto komt iedere donderdag in uw woonplaats. Bestellingen tot woensdag 4 uur worden donderdags afgeleverd.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 6