wij lip te groot voor de binnenstad ,(D CRUSIO 19 RAIFFEISENBANK „M U D Y" Dit is pas OPRUIMEN Hoekpand N.V. DE SCHELDE Grammofoonplaten 22 januari 1970 EENDRACHTBODE ADVERTEERT EENDRACHTBODE weiland Tijdens de opruiming weer VOLOP KEUS in ZEER GOEDKOPE AANBIEDINGEN van de PRACHTIG STE GRAMMOFOONPLATEN. Zeer uitgebreide sortering in POPULAIR LANDS - KLASSIEK - FOLKLORE enz. NEDER- 45-TOERENPLAATJES reeds vanaf DRIE VOOR EEN GULDEN. Verder DRIE VOOR EEN RIJKS DAALDER en Nederlands Johnny Hoes repertoire DRIE VOOR VIJF GULDEN. LANGSPEELPLATEN: KLASSIEK vanaf ƒ2,50. POPULAIR vanaf ƒ3,90. Cabaret: o.a. FONS JAN SEN van 9,90 voor 5,90. Als U er snel bij bent dan kunt u de beste platen eruit zoeken! Onze speciale GRAMMOFOONPLATEN- AFDELING IS: GROTE MARKT 36 (le etage). In Geestelijk repertoire ook vele koopjes en bovendien bij aankoop van een LANGSPEELPLAAT uit het geest, repertoire EEN JUBILATE L.P. CADEAU. (zolang de voorraad strekt) Vlot! Vertrouwd! Vakkundig! De grootste keuze - de beste service! Uw kinderen leren spelender wijs sparen met zo'n spaar- busje van de Raiffeisenbank. Belangrijk voor later. Dub beltjes en kwartjes groeien mèt de bankrente onge- J merkt aan tot een aardig bedrag. Breng uw kinderen nü bij, hoe belangrijk sparen eigenlijk is - later hebben ze er plezier van! Vraag ook voor üw kinderen zo'n spaarbusje. SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN Sf. Annaland-St. Maartensdijk- Oud Vossemeer St. Philipsland-Poortvliet- Scherpenisse-Stavenisse-Tholen. Onze gehele voorraad kleding, welke niet ouder is dan 4 maanden gaan wij opruimen met Kortingen van Tien tot Veertig Procent, dus geen oude rommel, maar de Modernste Kleding. KOSTUUMS vanaf DEMIES vanaf KOLBERT vanaf PANTALON vanaf REGENJASSEN en JACKS vanaf 69,— 49,25 34,80 16,90 22,80 Alles onder M U D Y - garantie, met de bekende SERVICE. Wouwsestraat 24 HERENKLEDING Bergen op Zoom Telefoon 37 71 ALLE VERANDERINGEN GRATIS. Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje Pieternella Cornelia We noemen haar PETRA J. van Amerongen A. van Amerongen - van de Berg Sint-Annaland, 20 januari 1970 Blerensstraat 36 D.V. zaterdag 24 januari hopen onze lieve ouders en grootouders A. D. van Dijke en G, D. van Dijke-Polderman hun 25-jarige huwelijksdag te gedenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkind. Poortvliet, Lucy, Hector en Henri Oud-Vossemeer, Conny en Piet Lia Gelegenheid tot feliciteren in de sociëteit te Oud-Vos semeer van 19.00-20.00 uur. Op D.V. zondag 25 januari a.s. hopen onze lieve opa en oma Joh. Verwijs en j Margarctha Verwijs - Noorthoek hun 35-jarige echtvereniging te herdenken. Dat ze nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun lieve kleinkinderen. Miranda Verwijs Kees Reijngoudt Sint-Philipsland, januari 1970 Pr. Hendrikstraat 24 Op 28 januari hoopt mijn lieve oma Helena v. d. Klooster-Jansen in het Verzorgingshuis, Beeste Mark 1, Goes, haar 80ste geboortedag te her denken. Dat ze nog lang gespaard mag blijven is de wens van haar lief kleinkind. Rinie van Bloppoel Oost-Souburg, januari 1970 Op dinsdag 27 januari hoopt mijn lieve opoe A. Burger - Voshol haar 80ste verjaardag te vieren. Dat we haar nog lang in ons midden mogen hebben is de wens van haar achter kleinkind. Anneke Op 28 januari hoopt onze geliefde grootmoeder L. Kaat - Duijzer haar 80ste geboortedag te herdenken. Dat zij nog lang mag leven is de wens van haar gelief de achterkleinkinderen. Poortvliet, Carna Quist Erik Poot r Zo de Heere wil en zij le ven, hopen onze geliefde ouders en behuwd ouders Johannes Cornelis v. d, Jagt en Geertje v. d. Jagt-d. Brabcr op 25 januari a.s. de dag te herdenken dat ze 25 jaar in de echt zijn verbonden. Dat ze nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinderen. Rotterdam, K. v. d. Berge-v. d. Jagt J. M. v. d. Berge Sint-Philipsland, B. v. d. Jagt J. C. v. d. Jagt Sint-Philipsland, januari 1970 Prins Hendrikstraat 19 Gelegenheid tot feliciteren van 7.00 tot 9.00 uur in het Jeugdgebouw op 26 januari 1970. Heden werd in het Sint-Jozeph ziekenhuis van ons weggenomen onze lieve vader, groot- en overgroot vader Christiaan Kauffmann weduwnaar van Elizabeth Helena van As op de hoge leeftijd van 91 jaar en 9 maanden. Vlissingen, E. L. J. Bil - Kauffmann J. J. Kievit - Kauffmann K. Kievit Rien en Riet Ronald, Walter Piet en Jeanne Annemary, Rudy. Sittard, Rien en Corry Saskia, Carolien, Elsje Groningen, Christiaan en Ina Jur Vlissingen, 20 januari 1970 Singel 208 De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Sint-Jozeph ziekenhuis. Bezoektijden van 10.30- 11.30 en van 16.00-17.00 uur De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 23 januari des namiddags om 12.45 in het wijkgebouw 't Anker', Bonedijkestraat 163, waarna de teraarde bestelling zal plaats hebben te 13.40 op de algemene begraafplaats. Geen bloemen. Op 14 januari overleed tot ons leedwezen onze geliefde nicht en vriendin Mevrouw M. M. Heyboer - Oudesluys in de ouderdom van ruim 89 jaar. Borssele, Fam. Hage Sint-Annaland, Gez. Hage Harmeien, Fam. v. Woerdekom - Hage Sint-Annaland, G. van der Burg - Vrolijk Heden overleed tot mijn leedwezen, mijn geachte me vrouw M. M. Heyboer - Oudesluys in de ouderdom van 89 jaar C. Quist Sint-Annaland, januari 1970. Heden nam de Heere tot onze diepe droefheid uit ons midden weg na een gedul dig gedragen lijden onze ge liefde zorgzame vader, groot- en overgrootvader, broeder en oom Johannes Potappel weduwnaar van Dina Wesdorp in de ouderdom van 89 jaar en 4 maanden. Stavenisse, N. Potappel L. Potappel-v. Haaften Stavenisse, Keetje Potappel Culemborg, W. Potappel A. Potappel-v. Haaften Klein- en achterkleinkinderen Stavenisse, 13 januari 1970 Molendijk 28 De teraardebestelling heeft plaats gehad op zaterdag 17 januari. Op 18 januari 1970 is, in het Dr. Daniël de Hoedkli niek te Rotterdam na een langdurig geduldig smarte lijk lijden, overleden, onze zeer geliefde moeder, be huwd-, grootmoeder, doch ter, zuster, schoonzuster, tante en huisgenote Mevrouw Jacoba Maas Geboren Langejan op de leeftijd van bijna 47 jaar. Sint-Willebrord, A. Braat - Maas J. Braat Sint-Maartensdijk, A. Langejan - Scherpenisse Rotterdam, E. Rlemens Langejan L. Riemens Sint-Maartensdijk, A. Langejan Emmeloord, M. Quaak - Langejan Jac. Quaak Sint-Maartensdijk, A. J. van Poortvliet - Langejan J. C. van Poortvliet Fijnaart, Anton v. d. Horst Kleinkinderen Nichten en neven. Fijnaart, 18 januari 1970 De teraardebestelling zal plaats hebben op D.V. don derdag 22 januari a.s. des voorm. om 11.30 uur vanuit gebouw 'Calvijn' te Sint- Maartensdijk, ingang markt. Op zaterdag 17 januari 1970 is in het Alg. Burger Gasthuis te Bergen op Zoom overleden onze ge liefde vader en grootvader Cornelis Anthonie Goudzwaard op de leeftijd van 59 jaar. Amsterdam, A. Banen-Goudzwaard E. Banen Eddy, Peggy en Dennis Vinkeveen, N Koch - Goudzwaard J. H. Koch Ronald en Sandra De begrafenis heeft dinsdag 20 januari plaats gehad te Sint-Annaland. Op heden 17 januari is tot onze diepe droefheid in het Alg. Burger Gasthuis te Bergen op Zoom, na een langdurige ziekte, plotseling overleden, onze geliefde broer, zwager en oom C, Goudzwaard in de ouderdom van 59 jaar Oud-Vossemeer, J. J. Jeroense - Goudzwaard D. Jeroense A. Goudzwaard J. J. Goudzwaard-Priem J. Goudzwaard A. Goudzwaard Goedegebure en aller kinderen. Oud-Vossemeer, 17 januari 1970 De begrafenis heeft plaats gehad op dinsdag 20 januari 12.00 uur op de algemene begraafplaats te Sint-Anna land. •ling het Algemeen Burger Gast huis te Bergen op Zoom van onze zijde weggenomen onze geachte buurman C. A. Goudzwaard in de ouderdom van 59 jaar Familie Polderman Sint-Annaland, 17 januari 1970 Maandagmorgen overleed in de ouderdom van 67 ja ren onze broer, oom en zwager Jacob de Leeuw Fam. J. van Oost - de Leeuw Fam. J. de Leeuw - Vis Tholen, 19 januari 1970 in de Familie, vrienden en bekenden allen onze hartelijke dank voor de cadeaux, fruit, bloemen en felicitaties, die we ter gelegen heid van onze 60-jarige echt vereniging mochten ontvangen, ook namens onze kinderen. M. J. van de Klooster A. van de Klooster - Burgers Sint-Annaland, januari 1970 Noordstraat 27 Voor de zeer vele blijken van deelneming en medeleven zo wel van hier en elders ontvan gen bij het overlijden van onze lieve vader, behuwd- groot- en overgrootvader De Heer H. Gocdegebuurc betuigen we onze hartelijke dank. In het bijzonder aan Dr. v. d. Eist en zuster de Jonge voor de vele hulp aan hem bewezen. L. Neele C. H. Neele-Goedegebuure Stavenisse, januari 1970 Prins Bernhardstraat 53 Heden overleed nog vrij on verwachts in Huize 'de Werfkampen' te Rilland- Bath onze geliefde zuster, schoonzuster en tante Willemina Paulina Reijngoudt weduwe van Jacob Sorber in de ouderdom van 90 jaar en 6 maanden. Uit aller naam, C. J. de Ruyter - Reijngoudt Rilland-Bath, 18 januari 1970 Huize 'de Werfkampen' Condoleantie adres Emmastraat 1.5, Sint-Philipsland. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze innig geliefde tante Willemina Paulina Reijngoudt weduwe van J. Sorber in de ouderdom van 90 jaar en 6 maanden. A. van Oudenaarde - Nieuwelink A. P, van Oudenaarde Sint-Philipsland, 18 januari 1970 Deldensestraat 16 Heden behaagde het de Heere tot onze diepe droef heid, na een geduldig ge dragen lijden, van onze zijde weg te nemen in de hope des eeuwigen levens, mijn geliefde man en onze zorg zame vader, behuwd-, groot-, overgrootvader en broeder Marinus van Gorsel Czn. echtgenoot van Adriana Geluk B op de leeftijd van 89 jaar en bijna 11 maanden. Sint-Maartensdijk, A. van Gorsel - Geluk Sint-Annaland, A. C, van Oost - van Gorsel Iz. van Oost Sint-Maartensdijk, S. Lindhout - van Gorsel G. Lindhout Middelburg, J. J. van Gorsel A. A. van Gorsel-Keur Sint-Maartensdijk, F. C. Pruissen - van Gorsel A. Pruissen Sint-Maartensdijk, A. M. van Gorsel J. C. van Gorsel - de Witte Sint-Maartensdijk, 19 januari 1970 Wesf Vest 38 De teraardebestelling heeft plaats gehad op donderdag 22 januari des n.m. 2 uur. Heden is van ons heenge gaan onze lieve groot- en overgrootvader Marinus van Gorsel Czn. op de leeftijd van 89 jaar en bijna 11 maanden. Sint-Annaland, Betsie en Krijn Sint-Maartensdijk, Izak en Alie Rien, Dicky en Conny Leintje, Engie en Abje Adrie en Dirk Middelburg, Adrie, Leen en Astrid Rien en Wim Sint-Maartensdijk, Janny en Diana Sint-Maartensdijk, 19 januari 1970 Hiermede vervullen wij de treurige plicht u kennis te geven dat heden na een langdurig geduldig gedragen lijden, zacht en kalm is overleden in het ziekenhuis 'Lievensberg' te Bergen op Zoom mijn geliefde zorg zame man en onze geliefde broeder, zwager en oom de heer Jan Bolier in de ouderdom van 66 jaar en 10 maanden. Uit aller naam, Mevrouw M. Bolier - Quaak Scherpenisse, 21 januari 1970 Lenteplein 1 De teraardebestelling zal plaats hebben zaterdag 24 januari a.s. des nm. om 2 uur vanaf het Holland Huis te Scherpenisse. Heden overleed na een kortstondige ziekte in het Elisabeth ziekenhuis te Til burg, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster en tante Neeltje Meeuse weduwe van Paulus Verstraate in de ouderdom van 78 jaar Breda. A. B. de Jong - Verstraate W. R. de Jong •Paul, Annemarie Tholen, M. A. Overbeeke - Verstraate Manelie, Pauljan Yerseke, J. C. Was-Meeuse A. v. d. Stel - Meeuse Rotterdam, M. Meeuse B. Meeuse - Stadhouders Den Haag, J. Meeuse C. Meeuse - Stadhouders Neven en nichten. Tholen, 16 januari 1970 De begrafenis heeft plaats plaats gehad op dinsdag 20 januari j.l. op de algemene begraafplaats te Tholen. Tot onze diepe droefheid is op 14 januari 1970 overle den, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, behuwd- en grootmoeder Neeltje Priem - van Nicuwenhuyze op de leeftijd van ruim 74 jaar. Sint-Maartensdijk, J. Priem Nuenen, A. Priem A. A. Priem - Oudesluijs Nettie en Hans Sint-Maartensdijk, J. Priem Jz. J. M. Priem - v. Dalen Annemarie, Nely Han en Carolien De crematie heeft in alle stilte plaats gevonden. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig ziekbed, voorzien van de Sacramenten der Stervenden, in de ouderdom van bijna 81 jaar, mijn ge liefde echtgenote, onze zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder Jacoba Broekmans echtgenote van Johannes Martinus Haverkort Wij vragen een aandachtig gebed voor hare zielerust. Tholen, J. M. Haverkort Hilversum, M. E. Ros - Haverkort G. Ros Arnhem, H. Haverkort A. H. Haverkort - Vermey Hellevoetsluis, H. J. Haverkort M. Haverkort - Kamp Tholen, M. G, van Oeffelen - Haverkort K. J. van Oeffelen Klein- en achterkleinkinderen. Tholen, 16 januari 1970 Grindweg 19 De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis heeft plaats gehad op woensdag 21 januari. Diep getroffen door de vele blijken van medeleven tijdens zijn ziekte, en ondervonden deelneming na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze broeder, zwager en oom Boudewijn Anthony Geluk betuigen wij onze oprechte dank. Uit aller naam, J. A. Geluk - Geluk Tholen, januari 1970 Molenvlietsestraat 56 Voor de ondervonden belang stelling tijdens de ziekte en de zeer vele bewijzen van mede leven na het overlijden van mijn lieve man en onze onver getelijke vader, schoonvader en onze lieve opa Adrianus Schot betuigen wij onze welgemeende dank. M. P. Schot - Baalj Kinderen en kleinkinderen Tholen, januari 1970 Visstraat 23 TE KOOP IN THOLEN i Bevattende Grote woonkamer, 4 slaapkamers, keuken, bijkeu ken en douche, betimmerde vliering. Door het gehele huis gasverwarming. Mogelijkheid tot bouw van ga rage. Te bezichtigen 's avonds na 7 uur. Prijs nader over een te komen. Brieven onder no. 2867. EXTRA SERVICE: Zit U nog met flessen van A.H. Geen pro bleem 1 Haal Uw bier en fris dranken ook bij Slijterij Core- mans, dan kunt U bij ons ook de flessen van Albert Heijn in leveren. Bier p. krat v.a. 6, Gazeuse Lim. p. krat 4, Vruchten Lim. p. krat 6, Up Drink p. fles 0,59, Cassis Hero p. fles 0,98 (liter), Sinas Hero p. fles 0,74 en verder zeer groots gesorteerd. Sint- Maartensdijk, Telefoon 731. Maar nu kunt U er na een bezoek aan Brabants grootste Bouw- en Keukencentrum aan de Theodorushaven zeker van zijn dat U héél wat meer weet over: keukens, wand- en vloertegels, open haarden, natuursteen, dakramen, plafonds, kanteldeuren, kasten. Industrieterrein Theodorushaven Bergen op Zoom telefoon 01640-6910. Openingstijden van 8.00 uur tot 18.00 uur, 's avonds na afspraak, zaterdags van 9.00 uur tot 14.00 uur. OPENBARE VERKOPING Notaris W. L. Blindenbach te Sint-Maartensdijk zal ten ver zoeke van de heer A. P. Geluk aldaar op woensdag 4 februari 1970 des avonds om 7.30 uur in café 'Tolrust', Stoofstraat 27, Poortvliet in het openbaar ver kopen te Poortvliet aan de Zwarte weg, groot 3.89.10 hectare. Direct in gebruik te aanvaar den. Inlichtingen ten kantore van genoemde notaris. Spec. Gram.foonpl. afd.: GROTE MARKT 36 TEL 01640-7940*- BERGEN OP ZOOM RECOM snaariHisies MEDEDELING Hierbij maak ik U bekend van af heden geen bestrijdingsmid delen meer te verkopen. Met dank voor het genoten vertrouwen. B. Franke Oost Singel 26

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 3