60% MAAOf COAfSt/MA/rf# 1ST AA/êP OP OS PPW/// ceiuM ZE DOEN ZICHZELF TE KORT VERPLICHT U ZELF TOT PRIJSVERGELIJKING. 9fo"!££e jcmimis^ UNOX 'tS!ük ERWTENSOEP ™c "«*;$33»fJS£ sNteiw <W®, cré«® .840- GM0"! '^en 1S»/KW« viSBT(S%?S (Sijgg tfea.1?5 SSawtews_ toi^E DOUCHE' BUM»** gehakt VER5^ per WORST ?ü}9 JAC.HERMANS raijs-sue KOSTUUMS 40 - 60% LITER8LIX Wosfetfv\o»'>9 60% VAM DE CONSUMENTEN BETAALT K1AKKEL00S TE VEEll 06^9 ve^s uw Qeeens' DE HEFe |rr)e' Puur gtt h, PRyj: fÜ8 GROTE DOOS 2DO grow v°0fsfe/,g JAC.HERMMtè gotf0^ leuk botte>ac-pa stevige. plc*sfcic i5oogra™ Totale Verkoop alles moet weg korting 22 januari 1970 EENDRACHTBODE 12 YY\6^ eft QSbQVUYT)) i 01 Qd Jds SP^alen^a- pKjS: !vklarne PnjS-- (5 7^>. ilc^ ^^OIUCMS^L Filialen AXEL, Oranjestraat 7-9 BERGEN OP ZOOM, Blauwehandstraat 2 ETTEN - LEUR, Markt 33 GOES, Ganzepoortstraat 12-14 HOOGERHEIDE, Doelstraat 3 KAATSHEUVEL, Hoofdstraat 151 MADE, Nieuwstraat 60 MIDDELBURG, Blauwedijk 47 OOSTBURG, Schoolstraat 4 ROOSENDAAL, Tussen de Markten SOMMELSDIJK, Binnenweg 4 STEENBERGEN, Burg. van Loonstraat TERNEUZEN, Noordstraat 89 VLISSINGEN, Hermesweg 25 VLISSINGEN, Oude Markt 41 72 ATTENTIE J. C. de Bruijn STICHTING SAMENWERKENDE HAVENBEDRIJVEN - ROTTERDAM - (S.H.B.) Zoekt U interessant buitenwerk? woonhuis met erf, tuin en schuur, i - 5 .V' %M£r Ntrwir/ oW immm mm* WS,®» *S!k f25 «•S3?! GEMEENTE THOLEN De burgemeester van Tholen maakt bekend, dat ter secretarie dier gemeente met ingang van 26 januari 1970 gedurende een maand voor een ieder ter inzage ligt het besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 23 december 1969, no. 1781/580, 4e afd„ bur. r.o., waarbij gedeeltelijk is goedgekeurd het mede ter in zage liggende bestemmingsplan Dalempolder 1 Gedurende bovenvermelde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Kroon door a. hen, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot gedeputeerde staten hebben gewend; b. een ieder, die bezwaren heeft tegen onthou ding van goedkeuring. De beroepschriften worden gericht aan H.M. de Ko ningin en kunnen worden ingediend bij de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te 's-Graven- hage. Tholen, 22 januari 1970. De burgemeester voornoemd, J. E. van Boeijen. BERGEN OP ZOOM Kortameestraat 1 Herenmodes Herenkonfektie Telefoon (016 40) - 5367. Op vrijdagavond 23 januari a.s. home trainers demonstratie in Café 'De Sport' (Joh. Lind- hout) Na afloop bal met medewerking van het Charivari Trio. De ontspanningsavond van de landelijke rijvereniging en ponyclub de 'Eendrachtruiters' zal plaats vinden op vrijdag 30 januari in het 'Holland Huis' te Scherpenisse. Aanvang half acht. Vertoning van de bekende film van de Olympische ruiterspelen in Mexico'Van Avondaro tot Mexico City. Na afloop gezellig bal met medewerking van het 'Trio 67'. Wanneer U Uw MEUBELEN opnieuw wilt laten stofferen, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij tonen u gaarne onze FRAAIE COLLECTIE MEUBELSTOFFEN MEUBELSTOFFEERBEDRIJF Prinses Margrietstraat 14 - Bergen op Zoom Telefoon 01640-77 60 Dan kunt U bij ons terecht en in 40 uur minstens 1190.B0 in de dagweek en I258.60 in de nachtweek verdienen. Op zaterdag nog tenminste 156.24 EXTRA. Leeftijd 21 tot 45 50 jaar. Voorlichtingsmiddag: woensdag 28 januari om 14.00 uur op het Arbeidsbureau, S. Lindhoutstraat 3. THOLEN. Bij inschrijving TE KOOP Groot 6 aren, 70 ca gelegen Paasdijkstraat 6, Poortvliet Briefjes in te leveren, uiterlijk 31 januari bij D. J. QUIST Paasdijkstraat 6 - Poortvliet Ongeveer 1 april 1970 te aanvaarden.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 12