BtMSDORP CHEERIO GOLDEN VKMBt-T, CHIOS [«"Harem f® KffVR"SLV«.IE J25 KUIPJES ME® m dat! een literfles BUILTJE^ eHomi ri-H» ROSBIEF BIEFSTUK BLOOKER CACAO KILO SPLENZUM INWEEKMIWE normale pr^l-gezj IAC.HERMANS IAC.HERMANS WAT DOET ZO DOEN. tot y/Hr/ LITERSBLIK s+u VOORDE Iw-iVASTE VIOMIA z.v.u. ZO Dö&st wo cat! JSeP^j ZO DOBN W'J pat! PONDS R^k f-'S - zo oo&v yg/xr/ GF01B FLES het zusje van apricot wijn FLESSEN ZO 0OB/V m/OAT.~ normale Mrinaiz ZDOO&VWL/PA7' ZDDO&iWODAT! tOO&RAM ^/nale-i normale prijs 2D DC&Y W£/£Z47~/ biologïech Gebr. van de Watering N.V. PROVINCIALE ZEEUWSE ENERGIE- MAATSCHAPPIJ Raiffeisenbank „Poortvliet" BEKENDMAKING 15 januari 1970 EENDRACHTBODE 7 v*riabele yyyma\e prijs Qffi OjQUJOOr)pap\r)\<J3 loorwale pkys Hortte pr^sjj^f normale prys: *0^" Prys wei o v inormale pvysjjj^-' rio1 li ter flacon 2b goed en dan maar KEUKENS DEUREN een ELECTRICIEN LEERLING ELECTRICIEN EEN ADVERTENTIE IN DE EENDRACHTBODE IS VOLDOENDE EN AFDOENDE I V - *v ffcfó *fM 0üög eld MSW9 om/aag, 'V--v- - 1 iSSLw- «P- ANANAS I V>J-• r.-.V'V :;v' SS" PRIJS-SLH6 HEBT U BOUW OF VERBOUWINGSPLANNEN? Uw leverancier voor s HOUT WANDPLATEN - SCHROTEN - PLAFONDPLATEN DAKBEDEKKING TEMPEX, etc. Houthandel N.V. Parallelweg 106 Bergen op Zoom Telefoon 01640 - 39 96 te Middelburg vraagt voor haar Nettendlenst of een met standplaats Tholen. Opleiding LTS en VEV-sterkstroommonteur of ge vorderde studie daarvoor. Leeftijd niet jonger dan 21 jaar. Schriftelijke sollicitaties te richten tot de Afdeling Per soneelszaken, hoofdkantoor Middelburg. Rentebijschrijving en controle van de spaarboekjes zal plaatsvinden op Dinsdag 20 en woensdag 21 januari van 9.00 tot 12.30 uur van 14.00 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 20.00 uur. Het bestuur. Reisbureau WAGONS - LITS COOK is thans ook gevestigd in het Postkantoor Jacob Obrechtlaan 2 Bergen op Zoom, Telefoon 01640 - 76 39 Voor het welslagen van Uw vakantie is vroegtijdige aanmelding gewenst. VAKANTIEPROGRAMMA'S 1970 ZIJN GRATIS VERKRIJGBAAR. Spoorkaartjes binnen- en buitenland, vliegbiljetten naar alle bestemmingen, reisverzekeringen enz. direct verkrijgbaar. WIJ ZIJN OOK GEOPEND OP VRIJDAGAVOND EN ZATERDAGMORGEN. DONDERDAG 22 JANUARI 1970 - HAL STADHUIS - THOLEN - 20.00 UUR - Het vermaarde Nederlandse Trio Jo Juda, viool Klaas Boon, altviool Paul Verhey, fluit Programma C. PH. E. BACH Duo voor viool en fluit MOZART Duo in Bes voor viool en altviool BEETHOVEN Trio voor fluit, viool en altviool (serenade) Entree i 2,CJP-houders i 1, Kaarten van 15 januari af verkrijgbaar aan het Stad huis tijdens de openingsuren en op 22 januari 's avonds vóór het concert. Telefonisch te reserveren onder no. (01660) -350. Aan belanghebbenden wordt ter kennis gebracht, dat de aangiftebiljetten voor de hondenbelasting heden zijn verzonden. Deze biljetten moeten binnen 20 dagen na de datum van verzending volledig ingevuld en ondertekend ter gemeente-secretarie worden terugbezorgd. Houders van honden, die geen aangiftebiljet hebben ontvangen, zijn verplicht vóór 20 februari 1970 aan gifte te doen, door invulling en ondertekening van een ter gemeente-secretarie verkrijgbaar aangifteformulier. Zij, die in de loop van 1970 houder van een hond wor den, moeten hiervan binnen 14 dagen ter secretarie aangifte doen. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen, dat voor honden, die niet tijdig op de bovenomschreven wijze zijn aan gegeven, een drievoudige aanslag zal worden opgelegd. Aan deze maatregel zal stipt de hand worden gehouden. Tholen, 8 januari 1970. Burgemeester en wethouders van Tholen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 7