JANUARI SPOT KOOPJES yrdty/atertHjF j^pmuldcr OPRUIMEN OPRUIMING „Mary v. Dijk" cd „Wala Foundations" KOOP „WALA" Dit is pas OPRUIMEN met A kortingen van 10 tot 20 pCt tf Bouman-Potter GESPROKEN modeh 10 pCt Korting N. J. G. Jansen ff Bezoekt tijdens de Balansopruiming Meubeltoonzalen H. A. van Houte Zn Scherpenisse Daar vindt u echte koopjes st. Maartensdijk v. d. WATERING-KIPMULDER VLEESKEURINGSKRING ZEELAND BENOORDEN DE WESTERSCHELDE a. Aangifte huisslachtingen b. Aangifte destructiemateriaal cv Aangifte bedrijfsslachtingen „Wie van de drie" depot D. van der Maas 15 januari 1970 EENDRACHTBODE O P RU IM IN GWij hebben vele couponnen tapijt voor u in verschillende ma ten en kleuren tegen afbraakprijzen. Verder enkele speciale aanbiedingen in nylon tapijt. Woninginrichting Hoeveel paar paartjes komen er olt jaar om ringen te kiezen voor 't blijde moment van de verloving bij Wij hopenheel veel. Er is hee veel keuze en intiem i gezellig ki -zen is er al een feest op zichzelf. j OVER Heeft U de werkelijke koopjes in onze etalages al gezien Allemaal prima stoffen en de nieuwste modellen die plaats moeten maken voor de VOORJAARSCOLLECTIE Komt zien en overtuigt U Kortemeestraat 21-25 Bergen op Zoom Vanaf 15 januari t/m 31 januari. Op alle B.H. 's, Corsetten, Step-ins, Dusters, etc. etc. VERDER diverse aantrekkelijke koopjes tr Kremerstraat 9 Bergen op Zoom BIEDEN AAN: VAN 15 t/m 25 JANUARI Dusters, korsetten, gaines, pyama's, nachtkleren en alle verwante artikelen, in grote verscheidenheid van kleuren en maten. Van FOUNDATION Z tot DUSTER J'i! is MARY VAN DIJK MODEBEWUSTER s? OP VASTGESTELDE FABRIEK VERKOOPPRIJZEN VOOR MODERN EN MODIEUS. Onze gehele voorraad kleding, welke niet ouder is dan 4 maanden gaan wij opruimen met Kortingen van Tien tot Veertig Procent, dus geen oude rommel, maar de Modernste Kleding. KOSTUUMS vanaf 69,— DEMIES vanaf 49,25 KOLBERT vanaf 34,80 PANTALON vanaf 16,90 REGENJASSEN en JACKS vanaf 22,80 Alles onder M U D Y - garantie, met de bekende SERVICE. HERENKLEDING Wouwsestraat 24 Bergen op Zoom Telefoon 37 71 ALLE VERANDERINGEN GRATIS. In de maand januari 20% korting bij DUBBELBLANK STOMERIJ Door Gods goedheid werden wij verblijd met de voorspoe dige geboorte van ons loontje en broertje Leendert Hendrik J. M. Guiljam A. Guiljam - Dijke Rianne Wij noemen hem LEEN Sint-Annaland, 11 januari 1970 Voorstraat 24 j Op D.V. 18 januari hopen onze ouders M, A. Lindhoud N. Lindhoud - Rijnberg hun 25-jarige huwelijksfeest i te herdenken. J Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens I van hun dankbare kinderen en kleinkind. Tholen, A. J. Lindhoud A. J. Lindhoud - Kwlst Nella j Bergen op Zoom, F. A. Lindhoud Sint-Annaland, J. J. Lindhoud J. M. Lindhoud Gelegenheid tot feliciteren op 23 januari van 19 tot I 20.30 uur, in het dorpshuis. 1 Sint-Annaland, januari 1970 Kloosterstraat 13 Heden overleed tot onze diepe droefheid, zacht en kalm onze innig geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder Mevrouw N. Goudzwaard - Rijnberg weduwe van wijlen J. Goudzwaard in de ouderdom van 90 jaar en 4 maanden. Sint-Annaland, I. Goudzwaard C. Goudzwaard - Carol Scherpenisse, N. Bijnagte - Goudzwaard P. Bijnagte Sint-Annaland, M. Scherpenisse - Goudzwaard P. Scherpenisse Sint-Maartensdijk, J. v. IJsseldijk - Goudzwaard A. J. v. IJsseldijk Klein- en achterkleinkinderen De begrafenis zal plaats vinden heden donderdag 15 januari te 2 uur op de be graafplaats te Sint-Anna land. Sint-Maartensdijk, 12 januari 1970. Condoleantie adres Molendijk 12 Op 12 januari is van ons heengegaan onze lieve zuster N. Goudzwaard - Rijnberg in de ouderdom van ruim 90 jaar. P. Ridderhof - Rijnberg J. Ridderhof Wed. H. Duijzer - Rijnberg J. S. Rijnberg - Snoep P. Rijnberg Sint-Annaland, januari 1970 Op 1.2 januari is van ons heengegaan onze lieve grootmoeder Mevrouw N. Goudzwaard - Rijnberg in de ouderdom van ruim 90 jaar. Haar bedroefde kleinkinde ren, Poortvliet, N. Steketee - Bijnagte G. Steketee Sint-Annaland, C. Scherpenisse J. Scherpenisse - Slager Sint-Maartensdijk, L. Neele Poortvliet, N. v. d. Jagt - Goudzwaard J. v. d. Jagt Sint-Annaland, J. v. d. Repe - Goudzwaard J. v. d. Repe J. Goudzwaard Sint-Maartensdijk, A. van IJsseldijk jr. J. van IJsseldijk Papierhandel J. A. Weststrate Rouaanse Kaai 21, Middelburg, Telefoon 01180-24 53, b.g.g. 77 24. Uw adres voor al uw verpakkingsmateriaal van pa pier, karton en kunststoffen. Onze bestelauto komt iedere donderdag in uw woonplaats. Bestellingen tot woensdag 4 uur worden donderdags afgeleverd. Heden overleed tot onze diepe droefheid mijn gelief de vrouw onze zuster, schoonzuster, tante en oud tante Cornelia van Gorsel echtgenote van J. P. Fluijt in de ouderdom van ruim 87 jaar. Sint-Maartensdijk, J. P. Fluijt K. van Gorsel Scherpenisse, G. Muller - van Gorsel J. M. Muller en verdere familie. Sint-Maartensdijk, 11 januari 1970 Haven 15 De teraardebestelling heeft plaats gehad op 14 januari te 12 uur. Heden beliaagde het de Heere na een geduldig ge dragen lijden weg te nemen mijn lieve tante Cornelia van Gorsel echtgenoot van J. P. Fluijt in de ouderdom van ruim 87 jaar. Middelburg, J. C. Hoek Sint-Maartensdijk, 11 januari 1970. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze gelief de schoonzuster, tante, be huwd en oud-tante Mevrouw Marina Margarctha Oudesluijs weduwe van de heer Mattheus Jacob Heijboer in de ouderdom van ruim 89 jaar. Uit aller naam. Familie Oudesluijs Familie de Graaf Familie Heijboer Sint-Annaland, 14 januari 1970 Voorstraat 5 Geen bloemen. De begrafenis is bepaald op zaterdag 17 januari 1970 des nam. 2 uur, vanuit het Hervormd Verenigingsge bouw te Sint-Annaland. Gelegenheid tot condoleren op vrijdag 16 januari 1970 des nam. van 3-5 uur en des avonds van 7-9 uur in de Voorstraat 5 te Sint- Annaland. f| deden is van ons heenge gaan mijn geliefde moeder en onze geliefde zuster, be huwd zuster en tante Neeltje Laurina Priem weduwe van D. E. Hartog in de ouderdom van 83 jaar Uit aller naam, A. J. I. Hartog Scherpenisse, 13 januari 1970 Weststraat 19 De teraardebestelling zal plaats hebben op vrijdag 16 januari a.s. des n.m. 2 uur. Het heeft de Heere behaagd na een kortstondig lijden van ons weg te nemen, in het Bergzicht ziekenhuis te Goes, onze geliefde broeder, zwager en oom Jacobus Bentschap Knook weduwnaar van J. P. Raauwe in de ouderdom van 66 jaar. F. D. Bentschap Knook- Oudesluijs D. J. Bentschap Knook- Willemse J. J. Jasperse - Bentschap Knook Wed. A. M. Janse - Bentschap Knook Neven en Nichten Sint-Maartensdijk, 9 januari 1970 Heden overleed tot onze diepe droefheid nog vrij onverwacht in het Diaco- nessenhuis te Leiden onze innig geliefde zuster, be huwd zuster en tante Mevrouw Commerina van Haaften echtgenote van Leendert van Oeveren in de ouderdom van 67 jaar en 9 maanden. Familie van Haaften Stavenisse, 10 januari 1970 Voor al U familie en handels drukwerk; vlug leverbaar en billijke prijzen. - FA. C. DIELEMAN - Telefoon 531 Tholen Heden nam de Heere tot onze diepe droefheid uit ons midden weg na een geduldig gedragen leiden in het St. Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal, onze innig ge liefde man en zorgzame vader, groot en overgroot vader, broeder, zwager en oom Levinus Hendrikus Marinus Geense echtgenoot van Helena Wilhelmina van Oeveren in de ouderdom van 76 jaar en 5 maanden. Namens de familie, Mevrouw H. W. Geense - van Oeveren Sint-Phllipsland, 14 januari 1970 Schoolstraat 20 Geen bloemen. i De Heer en Mevrouw Blinden- bach - Korteweg zeggen gaarne dank voor de ontvangen goede wensen bij de jaarwisseling en bieden wederkerig de hunne aan. Sint-Maartensdijk, januari 1970 Voor de vele blijken van be langstelling bij ons huwelijk ontvangen zeggen wij U, na mens onze ouders, hartelijk dank. G. v. d. Kleijn A. v. d. Kleijn - v. Driel Tholen, januari 1970 Doelweg 6 Familie, vrienden en bekenden allen onze hartelijke dank voor de vele bloemen, fruit, cadeaux en felicitaties die we ter gele genheid van onze 40-jarige echtvereniging mochten ontvan gen ook namens onze kinderen. M. Jansen J. L. Jansen - Francois Tholen, januari 1970 Kruittoren 8 Langs deze weg betuigen mijn vrouw en ik onze hartelijke dank, voor het bezoek en de belangstelling tijdens mijn ver blijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Ook onze dank voor het beschikbaar stel len van auto's. A. Bolier Scherpenisse, januari 1970 Lenteplein 11 Voor de zeer vele blijken van deelneming en medeleven zo wel van elders ontvangen bij het overlijden van onze lieve zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder Mevrouw Geertruida de Graaf - de Rijke betuigen wij onze hartelijke dank. In het bijzonder dokter van der Eist en zuster de Jonge voor de verleende hulp. Familie Hage - de Graaf Sir-Jansland, Familie de Graaf- van Ast Stavenisse, januari 1970 Veel stukken zijn speciaal geschikt voor trappen, automatten en dergelijke. Poortvliet - Sint-Annaland Telefoon 01662 - 445 V St«enbcrgsestr«at Til. 4228 Birgin op Zoom Jj DROGISTERIJ - PARFUMERIE - CORSETTERIE Hoogstraat 9-11 - Tholen Telefoon 506 Met ingang van a.s. zaterdag is het papierophalen te Oud- Vossemeer door de Muziek Vereniging vastgesteld op elke 3e zaterdag van de maand. TE KOOP GEVRAAGD Bietenmolen met elektromotor. P. J. van der Slikke, Sint- Maartensdijk, Telefoon 01663 - 372. CD (- MUDY TE KOOPEen l.g.st. verke rende wasmachine, merk Was co met thermostaat. Te bevra gen Gladiolenstraat 20, Sint- Philipsland. De aandacht van belanghebbenden wordt gevestigd op het volgende Na 1 januari 1970 dient aangifte van huisslachtingen voor Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen- Duiveland en Tholen plaats te hebben ten kantore van de Vleeskeuringsdienst Zeeland benoorden de Westerschelde, Seisweg 158 te Middelburg, telefoon (01180) 24 51, iedere werkdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. De aangifte dient plaats te hebben 14 dagen vóór de dag van slachting. Na 1 januari 1970 dient aangifte van gestorven dieren of destructiemateriaal voor Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Dulveland en Tholen plaats te hebben ten kantore van de Vleeskeuringsdienst Zee land benoorden de Westerschelde, Seisweg 158 te Middelburg, telefoon (01180) 24 51, iedere werkdag van 730 tot 10.00 uur. De slagers In Tholen, Schouwen-Dulveland en Noord en Zuid-Beveland dienen na 1 januari 1970 hun be drijfsslachtingen op te geven ten kantore van de Vlees keuringsdienst Zeeland benoorden de Westerschelde, Seisweg 158 te Middelburg, telefoon (01180) 24 51, iedere werkdaa van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, of aan de keurmeester in hun district. De jaarlijkse uitvoering van de muziekvereniging Euterpe wordt gehouden vrijdag 23 Januari in het Holland Huis te Scherpenisse. Aanvang half acht. Na het muzikale gedeelte treedt op het Gezellentoneel uit Bergen op Zoom met de klucht in drie bedrijven van Johan Blaser. Na afloop gezellig bal met medewerking van de bekende 'GOODWILL PARTNERS' Leden vrije toegang; Donateurs ƒ1,en niet leden Het bestuur. STUDIECLUB VOLLEG RONDSTUINDERS Bijeenkomst op maandag 19 januari 1970 om 2,30 uur in de zaal van 'Burggraaf' te Sint-Annaland. Spreker S. J. Hoefman van de R. L. V. D, Onderwerp 'De teelt van bloemzaden' Ook niet leden welkom 1 Het bestuur. COÖPERATIEVE RAIFFEISENBANK 'SINT-ANNALAND' Bijschrijving van rente en/of controle van de spaar boekjes zal plaats hebben als volgt maandag 19 januari v an 9-12, van 2 - 5 en van 6-9 uur dinsdag 20 januari van 9-12 en van 2-5 uur donderdag 22 januari van 9-12 en 2-5 uur Elk gezin ontvangt nog opnoepingskaarten. Het bestuur. RAIFFEISENBANK 'SCHERPENISSE' De spaarders worden verzocht ter controle en RENTEBIJSCHRIJVING hun boekjes aan te bieden op donderdag 27 januari de letters A t/m K vrijdag 28 januari de letters L t/m Z. Beiden dagen geopend van 9 - 12) 2 - 5 en van 7 - 9 uur. Het bestuur. Voor andere bankzaken op beide dagen gesloten. Molenstraat 22 - Poortvliet NOG TE LEVEREN Uien zaad. H. C. van Gorsel-Lind- l hout, Markt 8, Sint-Maartens dijk, Telefoon 01666 - 603. TE KOOPZ.g.a.n. wandel wagentje en box. B. v. d. Stel, Grindweg 9, Tholen. COÖPERATIEVE RAIFFEISENBANK STAVENISSE Voor Rentebijschrijving en kontrole worden alle spaar ders beleefd verzocht hun spaarboekjes aan te bieden als volgt A t/m M, dinsdag 20 januari N t/m Z, woensdag 21 januari. Zitting op beide dagen van 9-12, 2-4 en 6-8 uur. Het Bestuur. WERKVOLK GEVRAAGD Kan drie man plaatsen voor Rotterdam. Aanvulling VW- busje. Aanmelden bij J. Vroegop, Achter 't Bos 17, Sint-Maartensdijk. Wie heeft met de Kerstfeest- viering in 'rehoboth' een ver keerd donkerblauw sturka windjack meegenomen 7 Te ruilen bij Anke Groenewege, Meliasweg 7, Sint-Maartensdijk

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 3