Plaatselijk nieuws. iL Vlot! Vertrouwd! Vakkundig! ft# I 1 I m 1 De grootste keuze - de beste service! ANTWERPSESTRAAT 14 - GROTE MARKT 36 TEL. 01640- 7940* - BERGEN OP ZOOM ENTRtt TELEVISIE RADIO PORTABLE RADIO RADIO HI-FI PLATENSPELERS VAATWASSERS Radiogrammofoon- meubeis BANDRECORDERS WASAUTOMATEN STOFZUIGERS MIXERS SCHFFRAPPARATEN WASAUTOMATEN 15 januari 1970 EENDRACHTBODE 10 KOELKASTEN DIEPVRIEZERS VERHdEV EN C. ANDRIESSEN en ZN THOLEN OUD-VOSSEMEER ST. MAARTENSDIJK KERSTFEEST ST.-ANNALAND van 529,voor 389,— 2 sporenrecorder van 279,— voor 229,— ERRES: van 928,— voor 499, van 1029,voor 769, van 1149,voor 849,— van 1259,voor 899,— En dan nu weer maar verder met de tip- geverij. Ik weet dat er nog vele onder u zijn, die met enkele koppels aan de wlnterkweek zijn begonnen. Ik heb dat ditmaal niet kunnen doen vanwege het verblijf in het ziekenhuis. Degenen, die in november gekoppeld heb. ben zullen niet veel tegenslag ondervinden. Het was toen nog niet zo koud. Maar die in december zijn begonnen, hebben ontdekt, dat het niet zo vlot ging. Als er binnen de 10 a 14 dagen geen eieren zijn, is het in vele gevallen mis en in de winter komt dat vaak voor. De koude is er oorzaak van, dat de geslachtsdriften maar van korte duur zijn, vooral bij de dulvinnen. Laat ze daarom lie ver niet partijen, want het is weinig meer dan de broedschotel bevuilen. De doffer topt zich te veel af en het resultaat is van de zomer slechte vliegers. Het beste is ze te scheiden en te wachten tot het voorjaar, zo tegen eind februari of maart. Men zal zien, dat het dan vanzelf gaat, vooral met wat aanhitsend voer, zoals wltzaad en wat kool zaad. Niet vergeten het breedhok weer af te alulten, anders gaat buurman er mee weg. De zomer is nog lang en er U nog volop kans op jonge, eer het half mei ie en de eigenlijke vluchten beginnen. Enkele winter- Jongen zult u toch wel hebben, het mislukt niet altijd. Succes verder van J. B. Tholenaar. Koeltechniek Llevevrouwestraat 33 Tel. 4898 Bergen op Zoom adv. tag. med. POSTDUIVEN TENTOONSTELLING DOOR DE P.V. DE ZWALUW SINT MAARTENSDIJK Keurmeester L. Peerman KLASSE 1 Oude doffers 1-6 L. A. Riedijk 2-5 J. Moerland (sta) 3 A. Zwagemaker 4-10 P. Potappel (sta) 7 L. Priem 8 K. Lisseveld (poort) 9 e.v. P. v. Beveren 11 P. v. Driel z.e.v. C. Priem KLASSE 2 Oude duivinnen 1 Iz L. Kwaak 2-3 C. Priem 4-5-11-e.v. A. Zwagemaker 6-13 M. K. Speijer (poort) 7 P. v. Driel 8-10 L. A. Riedijk 9 P. J. v. Houdt 12 C. Andriesse (scher) z.e.v. M. J. Bogers KLASSE 3 Jarige doffers 1 A. Zwagemaker 2-3 M. K. Speijer (poort) 4 P. Potappel (stav) 5-7 L. Priem 6 N. v. d. Houten 8 P. v. Driel 9 P. v. Beveren z.e.v. D. Hartog KLASSE 4 Jarige duivinnen 1 A. Zwagemaker 2 L. Priem 3 P. v. Driel 4 P. v. Beveren 5 A. D. v. d. Rhee 6 D. Hartog 7 C. Priem 8 L. A. Riedijk 9-e.v. M. J. Bogers z.e.v. M. K. Speijer (poort) HORLOGES MEESTERWERKEN VAN Z TOT A Grote Markt 22 BERGEN OP ZOOM adv. lng. med. KLASSE 5 Jonge Doffers 1-5 z.e.v. L. A. Riedijk 2 D. Hartog 3 M. J. Bogers 4 M. K. Speijer (poort) 6 P. Noorddijke (scher) 7 P. v. Driel 8 J. Moerland (sta) 9 Iz. L. Kwaak 10 C. Andriesse (sch) 11 A. Zwagemaker 12 P. v. Beveren e.v. C. D. Vermeulen KLASSE 6 Jonge duivinnen 1 L. A. Riedijk 2-4 A. Zwagemaker 3 J. Moerland (sta) 5 I. L. Kwaak 6-e.v. C. Priem 7 N. v. d. Houten 8 J. L. Kwaak 9 P. v. Driel 10 M. J. Bogers z.e.v. P. Potappel (sta) KLASSE 7 Late doffers 1 C, Priem KLASSE 8 Late duivinnen 1 P. v. Driel KLASSE 9 Schoonh. doffers 1 P. v. Beveren 2 L. A. Riedijk 3 M. J. Bogers KLASSE 10 Schoonh. duivinnen 1 M. Bogers Beste doffer der tentoonstelling A. Zwagemaker Beste duivin Iz. L. Kwaak BOUW KLEUTERSCHOLEN In opdracht van het gemeentebestuur heeft de Centrale Dienst de bouw van twee kleuterscholen gegund aan n.v. Variël Ne derland te Alblasserdam voor f 326.984,- Fundering, riolering en het aanleggen van centrale verwarming vergen nog eens f 72. 128,-, terwijl bijkomende voorzieningen nog f 4401,50 zullen vergen. Het gaat hier om nieuwbouw van de chr. en algemene kleuterschool volgens het zgn. Variel-systeem. GEVONDEN VOORWERPEN Rood lederen knipportemonnee, zwarte da meshandschoen, rechterkinderwant, donker blauwe kinderwanten, dameshorloge, zwarte portemonnee, ring waaraan twee sleutels en een zakmesje, groene muts, grijze gebreide muts, bromfiets c.q. autogereedschap 11 stuks, ring met twee sleutels, bankbiljet van vijf gulden, rode kinderwant, twee rijwiel- slotsleutels en drie kleine sleutels, één kin derportemonnee één schakelhalsketting zwar te damesportemonnee, een bruine zakdoek. Inlichtingen bij de rijkspolitie. OPENING IJSBAAN Op de oudejaarsmiddag heeft burgemeester A. M. van Engelen de nieuwe ijsbaan van de ijsclub „De Eendracht" officieel geopend. De vereniging heeft sinds jaren geijverd voor een nieuwe baan omdat het kleine baan tje op het bietenopslagterrein aan de Veer- straat toch niet voldeed. Met name de wa tervoorziening was een knelpunt. Men verkreeg de medewerking van het gemeentebestuur, dat een stuk grond aan kocht in de hoek van de Veerstraat en de Vogelsangsedijk. De leden der vereniging zorgden zelf voor de egalisatie van het ter rein waarbij gebruik mocht werden gemaakt van het machinepark van N.V. Hommel. Tenslotte verschafte de gemeente nog een kostbare pompinstallatie om het terrein ook werkelijk blank te kunnen zetten. Vorige week woensdag was het dan - of ficieel - zover en opende de burgemeester de fraaie nieuwe baan, welke plm 60 bij 80 meter is. Vanwege het koude vriezende weer was het een korte plechtigheid met door knippen van een lint bij de toegang en het uitspreken van een felicitatie. Op zijn beurt dankte dhr. C. M. Havermans, voorzitter van „Eendracht" voor de grote medewerking welke van de zijde der gemeente was ont vangen. Uiteraard was het verenigingsbe stuur aanwezig en de wethouders C. W. de Leeuw en C. Aarnoudse, die eveneens nog het woord voerden. KERSTZANGMIDDAG Ook de Bond van Bejaarden op Sint Maartensdijk hield dit jaar een Kerstzang middag, waarbij het kerkkoor van de voor zitter dhr. J. C. Geluk. Verschillende num mers ten gehore bracht en een stichtelijke overdenking werd gesproken door Ds. Vogel n.a.v. Lukas 2. Daarna werd het kerstmaal genuttigd en werd door de voorzitter met dankgebed ge ëindigd. VAN DE ZONDAGSSCHOOL Op tweede Kerstdag 's avonds werd het kerstfeest van de zondagsschool gehouden in de N.H. Kerk. Deze avond werd geopend door Ds. Catsburg met het zingen van Ps. 89 3 waarna gelezen werd de geschiedenis van de Wijzen uit het Oosten. Vervolgens een declamatorium waaraan de grote en de kleine meisjes meewerkten. Een meisjeskoor zong kerstliederen. Het kerstverhaal werd verteld door juf frouw Knuist en nog een verhaal door juf. Kauffmann. Dit ging over de papoa's op Nieuw-Guinea. 17 kinderen verlieten de zon dagsschool en ontvingen een diploma en een Bijbeltje. Alle kinderen kregen een zak snoep. De kinderen die de school verlieten werden toe gesproken door de dominee, waarna de kin deren zongen Ps. 119 67 en de ouders Ps. 134 3 Met ingang van 4 januari a.s. zal er zondagsschool worden gehouden in de Chr. School. BRAND BLEEF BEPERKT TOT SLAAPKAMER In de nacht van 29 op 30 december om 11 uur werd het dorp opgeschrikt door si- renegeloei. Velen gingen kijken waar de brand was uitgebroken. Alleen de brandweer verscheen niet. De oorzaak lag niet bij de brandweercommandant, want dcor de Oos tenwind had hij de sirene niet gehoord ter wijl er ook geen brandmelding was gedaan. Pas een half uur later was de brandweer ter plaatse. Het slaapkamertje van dhr. J. Priem op de hoek Hazenstraat Schoolstraat bleek niet bereikbaar vanwege de vele toeschou wers. Eerst werd geprobeerd van binnenuit met blusapparaten de brand te blussen maar de spuit moest er nog aan te pas komen. Toen was het vuur snel bedwongen. 30 december konden de bewoners hun huis weer betrek ken. De schade bleef beperkt tot de slaap kamer. De oorzaak van de brand bleek kort sluiting in de elektrische deken. Op verzoek van de brandweercomman dant doen degenen die de sirene in werking stellen er goed aan tevens de commandant op de hoogte te stellen. Verder is het zoals ieder wel zal weten voor onbevoegden verboden zich op het terrein van de brand te bevinden. ONTSPANNINGSUREN VOOR KNAPENVERENIGING Dertig december organiseerde de hervorm de knapenver. in het verenigingsgebouw een ontspanningsmiddag- en avond, waarbij de jeugd zich uitstekend amuseerde. De kou kon niet verhinderen, dat men zelfs enthousiast deelnam aan een puzzeltocht. Zowel voor- als na de gezamelijke maaltijd die eveneens in het hervormd verenigings gebouw werd aangericht, was ieder druk bezig met opdrachten uit te voeren. Op het eind van het programma werd nog een klank beeld gebracht over het concilie van Nlcéa. De aanwezige 55 jongens en meisjes tussen de 10 en 15 jaar vonden het een zeer ple zierig samenzijn. onder alle prijzen mei PHILIPS KLEUREN TV met schuifdeur van 2825,- voor 2475,— Zwatt-wit TV's: Aristona 59 cm van 780,voor649,— Aristona 59 cm van 980,(houten kast) v. 799, Draagbare Aristona TV ook voor 12 V accu van 720,— voor 620,— Blaupunkt TV's: Toledo 59 cm van 978,voor 778, Malaga van 1028,— voor 898, Marathon met schuifdeur van 1148,v 978,— Costarica met tafel van 1498,vcor 978,— Scout 31 cm ook voor 12 V van 728,v 628, Madras van 1098,voor848, Caracas m pootjes, teak of palissander van 1128,voor 948,— Novak TV 59 cm meubel nu voor 498, 22»,- 229,— 399,- Loewe Opta ST 212 met boxen van 698,— voor 498,— Korting T400 met 2 luidsprekerboxen 10 Watt van 636,voor 543, Intimo van 198,— voor 149,— Europhon 723 en Silva van 198,voor 139, Lenco versterker 299,— met 2 Svenska luidspre kerboxen a 149.tot. 597,voor 498,— Philips versterker 2x6 W van 259,samen met FM-tuner van 249,en 2 boxen van 85,p. St., tot 678,voor 523, Philips tuner/versterker van 999,samen met 2 boxen totaal 1336,— voor998,— Aristona tuner/versterker met 2 Zweedse luid sprekerboxen van 937,voor 799,— Metaalkleurige bollebex van 168,— voor 129, Aristona palissander box van 160,voor 119,— PHILIPS: autom p u., teakvoet en kap van 145,voor 129, Platenspeler met plastic afdekkap en teakvoet van 114,voor 98,— Telefunken, met p'ckuplift, plastic kap en note- houten voet van 140,voor119,— Elektrogrammofoons niet ingebouwde verster ker en luidsprekers: Aristona: „Dux" op batt. met lichtnetaansl. mogelijkheid van 179,voor 59,— Stereo met 2 luidsprekers van 349,voor 279,— Philips: Luxe batt. speler met lichtnetaansl van 119,voor 98, Platenspeler met diamantnaald op lichtnet en met zwart skai koffer van 199,voor 169, Platenspeler met houten voet, stereo-voorbereid van 229,— voor 158, Complete STEREO speler met 2 luidsprekers, 2x1,4 W. van 349,— voor299,— Luxe STEREO speler met 2 houten luidspreker boxen 2x6 W. van 499,voor 429, Lenco 350 met 2 Lenco boxen van 575,— voor 399, Cosmo 3501 Stereo met 2 boxen van 399.— voor 329,— Telefunken: platenspeler met lift, met 2 boxen waarin ieder 2 luidspr 2x6 W van 567,— voor 399,— platenwisselaar, te gebruiken ais autom. speler, 2x6 W met 2 boxen van 679,— voor 499,— Philips van 998,voor 798,— Philips van 1499,voor 1149, Zanussi van 1029,voor 793, PHILIPS: palissander van 299,— voor teak met 2 luidsprekers van 299,— voor Stereo met nagalm van 754,— voor TELEFUNKEN: Caprice van 209,— voor 149,— Jubilate van 269,voor 179,— BLAUPUNKT: Genua wit 248,voor 198, Ostia, noten, van 258,— voor 228,— ARISTONA: MG FM van 159,voor 139, 3 golfbereiken van 229,voor 179, 4 golfbereiken van 209,— voor 179,— Philips (FM stereo) var, 969,— voor 849,— Leinetal FM stereo: Marga van 598,voor 498,— Bruns met stereo wissel van 398,— voor 329,— Draagbare radio mei pick-up Philips van 149,voor 99, Philips met FM van 329,— voor199,— RUTON messenslijper van 23,75 voor 17,50 RUTON citruspers van 39,95 voor 3G,— PHILIPS koffiezetapparaat van 49,95 voor 30,— RUTON raamventilator van 54,voor 40,— RUTON ventilatorkachel van 108,voor 85,— PHILIPS: Cassetterecorder met tas en m'cr. van 219,voor 189,— Stereo cassettespeler van 199,— voor 99,— Casettespoler met ingebouwde versterker van 99,— voor 85,— Spoelenrecorder 2 spoors van 279,voor 229,— 4 sporenrecorder van 449,— voor 329,— 2 snelheden, 4 sporen, van 529,— voer 389, ARISTONA: Casetterecorder met microfoon van 269,— voor 169,— Spoelenrecorder, 2 sporen, houten kast, van 329,— voor 269,— 4 sporenrecorder met 2 snelheden, type 9121 van 529,voor 349,— 4 sporenrecorder, met houten kast en 2 snelh 4 sporenrecorder, houten kast van 449,voor 329,— AKAI „M 9", 4 snelheden, met ingeb 2 x 20 W. versterker van 1598,— voor 1398, AKAI 1710 W, 2x4 W. 3 snelh van 895,voor 750, Korting MT 5123, excl acc., 2 snelheden van 336,voor 26?,— Telefunken M 501, 4 sp. excl. acc. van 336,voor 269,— met aangebouwde centrifuge „Tombomatic" van 1049,— voor 799,— ZANUSSI: van 939,— van 1009, van 106''. van 11L v', 299, 199,— 298,- voor 599,— voor 649,— voor 9, voor 749,— PHILIPS: 2 golfl van 67,50 vooi 55,— met tas oortel. van 74,50 voor57,50 met tas van 99,50 voor69,— met 2 luidsprekers van 109,— voor 69,— Autoportable MG LG van 159,— voor 129, FM portable van 299,— voor 199, Luxe port alle golfl van 359,— voor 299, Houten kast, van 349,voor MG -F FM tevens musicassettespeler van 399,voor Zeer luxe FM portable van 398.- voor FM/AM portable met voorkeurstations, naar keuze van 299,— voor 229,— Zakradio met tas en oort van 49,95 voor 25,— Zakradio, oplaadbaar, nu van 125,— voor 59,— Autoportable met slede van 199,— voor 149,- Autoporteble met FM van 299,— voor 179, ARISTONA: Zakradio met oort z. gar van 29,95 voor 19,95 2 golft met tas en oortel. van 79,50 voor59,— FM portable met MG en LG van 169,— voor 99,— FM MG LG, grijs skai van 199,— voor 169,— idem, bruin skai van 199,— voor 169'— FM portable met antenne van 159,— voor 119,— idem van 179,— voor 139 TELEFUNKEN: Banjo met FM van 215,— voor 169,— Bajazzo Sport van 319,— voor 249,— Sony bureauradio TR 1839 van 99,voor Korting concertportable met p u aansl van 329,voor PHILIPS: steelmodel rond, van 99. - voor draaitop van 159,— voor RUTON: steelmodel, vierkant van 129.voor draaitop van 159,— voer 129 INDOLA: sledestofzuiger met 650 watt motor van 159,voor 129, draaitopmodel 650 W "an 139— voor 149^ Philips van 39,95 voor 30,— Philips van 49,95 voor 45 Ruton van 54,— voor 45,— Indola van 43,75 voor37,50 Indola van 49,75 voor 42,50 Indola van 64,50 voo. 55 WARMHOUDTEGEL van 25,voor 1®.— REMINGTON: Special van 55,voor 39,— Selectric 200 van 98,50 voor 65, Selectric 300 van 119,— voor 79,— BRAUN: Special van 65,— voor 49,— Sixtanl van 90,— voor 69,— Sixtant S van 102,50 voor 85,— PHILIPS: batt shavr van 29,95 voor 25,— Accushaver, oplaadbaar van 94,95 voor 79,50 PHILIPS: smal model 40 cm van 849,— voor 699,— voorlader van 649,voor 549,— Wolwasautomaat van 849,— voor 749, CC 1000, maakt de centrifuge overbodig van 1399,voor 999 RUTON: voorlade.- van 649,voor 549,— wolwasautomaat van 849,— voor 749,— 79.— 249,- 89,— 139,- 09,- - n EN DAN OOK NOG DUBBELE (fabrieks- en Crusio-) GARANTIE! GRAMMOFOONPLATEN: Tijdens de opruiming weer VOLOP KEUS in ZEER GOEDKOPE AANBIEDINGEN van de PRACHTIGSTE GRAMMOFOONPLATEN Zeer uitgebreide sortering in POPULAIR - NEDERLANDS - K' «S'EK - FOLKLORE enz. VDF Gu\deNAATIES reCdS Vana' DRIE VO°R EEN G°LDEf<' V=rder D,IE VOOR EEN «'"«DAALDER en Nederlands Johnny Hoes repertoire DRIE VOOR LANGSPEELPLATEN: KLASSIEK vanaf 2,50. POPULAIR vanaf 3,90. Cabaret: o.a. FONS JANSEN van 9,90 voor 5,90. Als U er snel bij bent dan kunt u de beste platen eruit zoeken! Onze speciale GRAMMOFOONPLATENAFDELING IS: GROTE MARKT 36 (1e etage) In Geestelijk repertoire ook vele koopjes en bovendien bij aankoop van een LANGSPEELPLAAT uit het geest, repertoire EEN JUBILATE L P. CADEAU (zolang de voorraad strekt) i. ■■Bk nuoiu

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1970 | | pagina 10