te Stavenisse op 12, 13 en 15 Juni PLEUNE'S Meubelhandel TOEGANG GRATIS Unieke meubelshow speciaal ontworpen voor de bewoners van het eiland Tholen C. BECHT F WfteS "ef •«SST8 I Losse Thee Carabiesjes CUSTARD DUBBEL PAK van 54 voor 49 Chocohagel Vermicelli m) Macaroni Appelmoes Toiletzeep Zaanse Korstjes Zaanse Koeken Zomer Toffee's. i Engelse Toffee's Ananas merk Keith 1 Zuiver Rundvef. 200 gram BRIL Een stifthouder doet Wat een wonder openbare les Hypotheek MODERNE Brilmonturen De levensloop van PI ETER PEUTEF in Café Restaurant GOEDEGEBURE, Voorstraat Open van 9 tot 9 uur» Iedere 25ste bezoeker een aardige verrassing Gegeven door ST. MAARTENSDIJK in samenwerking met G. DE RIJKE, Voorstr. 62, Stavenisse Ondertrouwd t P. B. Birkhoff Jannij M. Krijger Bd. BEKENDMAKING 200 gram 79 250 gram 59 5 stukken voor 49 1 25 95 67 m Leverpastei 31 0ntbijtworstjesi5o 42 Mager Ontbijtspek 57 TE KOOP Vol-automatische Slijp inrichting Fa.H.BESLING&Zn. TE KOOP: G. HE IJ BOER'S IN ELK KLOK-VERRASSINGSPAK KET EEN ANDERE SURPRISE! KWALITEITSGARANTIE U BETAALT GEEN CENT EXTRA VOOR DIE CADEAUTJES! DIT KOMT ER ALLEMAAL UIT! Maak Uw kinderen dolblij COR VERMAAT COLORADOKEVER PHILIPS-ROXANE POOTGOEI J. DIKHOFF SPIERINKJES Meubelshow 1953 en Huwelijksvoltrekking D.V. 25 Juni a.s. te Rhoon. Kerkelijke inzegening te 3.30 uur door de WelEerw. Heer Ds. Brokken. Kleiswijk 5, Rhoon. Onverwacht nam God van ons weg, onze lieve Moeder, Groot- en Overgrootmoeder Jacomina Johanna Lindhout geboren Quist in de gezegende ouderdom van 84 jaren. Dordrecht J. J. Lindhout H. Lindhout-de Kramer Oud-Vossemeer D. J. Lindhout A. Lindhout-Meijl Dordrecht D. C. Naerebout- Lindhout F. M. Naerebout Kampen t W. J. Lindhout F. R. Lindhout-Capelle Haarlem C. Rosmolen Slikkerveer J. J. Lindhout Dordrecht i C. D. de Meer-Lindhout M. de Meer Klein- en Achterkleinkinderen Dordrecht, 7 Juni 1953. Hugo de Grootlaan 35. De begrafenis heeft plaats gehad op Woensdag 10 Juni ten 13 ure van het sterfhuis. Voor de vele blijken van belang stelling bij ons huwelijk onder vonden, zeggen we allen, mede namens wederzijdse ouders, harte lijk dank. L. Hage N. Hage-Ligtendag St. Annaland, Juni 1953. De Burgemeester van Tholen zal op Zaterdag de 20 Juni 1953 des middags te 12 u„ ten Gemeentehuize aldaar, ÉÉN HOOP COMPOST publiek verkopen Inlichtingen bij de Districts-Opzichter Geldig t/m Woensdag 17 Juni Met aardbeien, de tractatiel 250 gram 49 250 gram 1 9 250 gram 22 per pot 28 per pak 25 per bus 55 100 gram 1 9 per blikje per blik 500 gram per blik gram p.stuk REPARATIES KUNSTGEBITTEN een donkerblauw Sneller, beter engoedkoper rt C T I I I I M DROGISTERIJ M. P. QUIST I raaat 52, nieuw. Hoogstraat 2 - THOLEN Inlichtingen Ring 473 St. Annaland. Door plaatsing van de meest moderne maken wij iedere accuraat en vlug, Fortuinstraat 1 2 BERGEN OP ZOOM VOETSPECIALIST TEL. 651 BOSSTRAAT 7 BERGEN OP ZOOM Spreekuren St. Annaland Hotel de Gouden Leeuw Maandag 15 Juni 7'/2—9 u. nm. Tholen, Hotel Engelvaart Woensdag 17 Juni en 1 Juli IOV2- 1 u. nm. Scherpenisse, Bolier Markt Maandag 22 Juni 78 u. nm. St. Maartensdijk, v. Drlel Haven Maandag 22 Juni 89 u. nm. Oud-Vossemeer Hotel Den Hollander Woensdag 1 Juli 7'/29 u. nm. Voor ziekenfondsleden geven wij op steunzolen 20 pet. korting. Restant blauwe, Friese, platte dakpannen. Eiken uittrektafel 90 x 110 cm. Mooie petro leumlamp met 2 gewichten z.g.a.n., 4 tuinstoelen. G. GEUZE-v. SPLUNTER Hogemarkt 249, Scherpenisse is een practisch (Vul)potJood van <1.25 en <2.50 Voorradig in Kantoorboekhandel ST. ANNALAND Telkens als-ie bij de boodschappen een Klok-verrassingspakket moet halen, krijgt hij een leuk cadeautje. Dat zit samen met die bovenste- beste wasmiddelen van „De Klok" in één pakket, 't Kost me dus niets U zult verbaasd staan over de werkelijk leuke en ook nuttige cadeautjes, die uit de Klok-ver- rassingspakketten tevoorschijn komen. Nu eens zit er iets in voor Uw kinderen. Dan weer voor U. En zo nu dan iets voor Uw man! Steeds een ander cadeautje. Steeds weer die pret tige spanning „Wat zou er nu weer inzitten?" En altijd krijgt U gelukkige gezichten, dolblij met een cadeautje dat U niets kost! ELK KLOK-PRODUCT MET Zeepfabriek „De Klok" garandeert elk Klok-product onvoorwaardelijk. Alles is eerste kwaliteit. Niets zal U beter bevallen dan juist deze Klok-productenvoor de was, voor de fijne was, voor allerlei schoonmaakwerkjes. Reken maar na Of U die voor treffelijke wasmiddelen van „De Klok" nu tegelijk of apart koopt U betaalt hetzelfde. Maar als U ze tegelijk koopt, in zo'n Klok- verrassingspakket, krijgt U er wèl een leuke verrassing GRATIS bij. Welnu, dan kunt U toch het beste zo'n Klok-pakket nemen! Twee kostelijke pakken Snel werkend Sneeuwwit, het beste voor de wekelijkse was. Een flink, dubbelstuk rijk-schuimende Klokzeep. En een pak alkali vrij Wolwasmiddel Klik. Als U deze artikelen apart koopt, betaalt U f. 1,40. Het Klok-verrassings pakket kost ook f. 1,40. Daarin vindt U al deze wasmiddelen, maar óók VERZILVERD LEPELTJE OF VERZILVERD TAART VORKJE OF SIERPULLETJE OF SPEELGOED- WALS OF NYLON NAGELSCHUIER OF ASBAK OF INSCHUIFBEKER OF ZAKOOEK OF LOPENDE BEER OF COWBOY EN INDIANEN FIGUREN OF SPEELGOED AUTO OF VLIEGTUIG OF GUMMIEBAL OF MIS SCHIEN N0Q IETS ANDERS werkelijk te veel om te noemen. Haal bij Uw winkelier zo'n Klok-verrassingspakket. Of nee, laat het Uw kinderen zelf doen. Dat vinden ze nog leuker Vp 753 Op ZATERDAGMIDDAG 13 JUNI a.s. zal in de zaal van het „Hof van Holland" te Tholen een gehouden worden van leerlingen van het Algemeen Vormend Mu ziekonderwijs en het Piano- en Blokfluitonderwijs. TOEGANG VRIJ! Kinderen zonder geleide geen toegang. JOKE VAN HEMEL maakt een kapsel wat staat. Dames- en Herenkapper Grote Markt 31 Bergen op Zoom - Tel. 896 3V2 en 33/, en 4% beschikbaar 5 jaar en aflossing in overeen komst. De Bank zegt nimmer op als op tijd de rente en af lossing is betaald. Vlotte af wikkeling. Geen kosten vooruit. Schrijven Beleggingsconsulent W. Hooghuis Rotterdam Jericholaan 30. Telefoon K 1800 nr. 24655 Enorme sortering I V0«srST«.<9 -Ttl.2094 Iedere Donderdag van 93 uur te Tholen Groene Kruisgebouw Ziekten en plagen die Uu> oogst belagen Dit kevertje is over de hele wereld de schrik van alle aardappeltelers. Het wijfje legt 15 tot 80 eieren aan de onderkant van het aardap pelloof. De dikke larven knagen aan het loof en verpoppen zich in de grond. Nog dezelfde zomer zetten de nakomelingen de vernieling voort. Twee kevers kunnen, indien er drie generaties komen in één jaar, 2 tot 300.000 nakomelingen krijgen. BESTRIJDING: DUPHAR Lindaan m.o. lO°/o of DUPHAR Toxapheen m.o. 50% voor consumptie aardappelen DUPHAR HCH preparaten voor industrie- en pootaardappelen bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen tegen insecten schimmels onkruid N.V PHILIPS-ROXANE PHARMACEUTISCH-CHEMISCHE INDUSTRIE „DUPHAR" AMSTERDAM-OLST-WEESP H.H. LANDBOUWER Wij vragen beleefd Uw aai dacht voor het benodigc Af te geven alle klassen, al maten en alle soorten. Alles op eigen bedrijf te bezichtigt Beleefd aanbevelend, F. VERHEES en ZOO Aardappel stam- en sel. bedri Oud Vossemeer Tel. 4 Het adres voor Dames polshorloges Heren polshorloges Wekkers Klokken Kremerstraat 20 BERGEN OP ZOOM H. H: LANDBOUWERS. W staan voor U klaar met onze ve nevelmachine voor het sproeien Uw landbouwgewassen en weila den door het gehele eiland Thole Beleefd aanbevelend Arie Rijnbe Tel.91 Tuindorp339 - St. Annalai DOOR G. TH. ROTMAN (Nadruk verboden) 39. De buitenlucht is op zijn tijd Voor kind'ren een noodzaaklijkheid; Een zitje in het park is dan Het beste wat men hebben kan. Het zonnetje doet Ook Hilda goed, En dus is alles Zoals 't moet I 40. Daar komt mijnheer Van Stralen aai Hij blijft vlak voor het bankje staan Hij is een echte kindervrind, En Pieter is een aardig kind I Juffrouw zegt hij, „Schuift U voor mij Op deze bank Eens wat op zij 1"

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1953 | | pagina 6