BELANGRIJK! Schenkenberg s Rijwielstalling SPECIALE Aanbiedingen s s INDE VACANTIE GELD- CHOENCB VOLKSMOTOR Vriend PIMPELMANS G. P. CONTANT - GELUK De KONINGIN komt naar ZEELAND DE BESTE FOTO'S Lunchroom „de Ijsbeer" PRIJS 1595.- WILLEM APPELS O St. Annaland RH. Landbouwers GIPS r n Tandheelkundige Inrichting Engelman Goed beklante Brandstofhandel i i T hsrsy *Y\A Wrom is CA VA - SEUL debetere schoencrème? x GEBR. DIJKE IHebt U onze haarden- en kachelcollectie al gezien GOEDKOOP IS DUURKOOP I I Psychiatrische inrichting „Vrederust te Bergen op Zoom LEERLING VERPLEEGSTERS Reparaties, veranderen en sluitend maken Ter overname gevraagd op het eiland Tholen Engelse katoen 1.48 Madeleine noppe 1.89 Taffetmoiré 1.98 Fantasieruiten 3.95 Wollen japonstof 6.95 DEVENTER - APELDOORN - BERGEN OP ZOOM op ALLE GEBIED 1 G. HEIJBOERS Kantoorboekhandel ST. ANNALAND. De NUTSSPAARBANK THOLEN en haar BIJKANTOREN zijn van 7 TOT EN MET 21 AUGUSTUS a.s. GESLOTEN In Bergen op Zoom bezoeke men De zaak MET HET BESTE IJS! QA-VA-SEUL 777777777777777 7 7777777777777 7|7 NUMMER 7 KWAM UIT DE BUS MELSE MARKT 26 THOLEN KOOPT NU EEN 98 cc., 2 versnellingen, fiets modelI Zwijndrechts pootuienzaad Straatprediking M. v. Oostende ADVERTENTIES Door Gods goedheid werden we verblijd met de geboorte vaa ons zoontje en broertje Marinus Leo RIEN C. van Winkelen J. A. van Winkelen-Duijzer Aart St. Annaland, 28 Juli 1950. Dorpsweg A 41. Met grote dankbaarheid en blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze zoon, JAN ANTHONY M. J. v. d. Hoek J. v. d. Hoek-v. d. Hoek St. Maartensdijk, 31 Juli 1950 Oudestraat 274 Tijdelijk Alg. Burg. Gasthuis Bergen op Zoom, kamer 10 Inplaats van kaartjes. Verloofd 5 Aug.: M. D. Guiljam en Corrie Priem Scherpenisse, Kleine-Loo 358. St. Maartensdijk, Wal A 118. 'J OOOOOiXXXXXXXXXXïOOO Maandag 7 Augutus hoopt onze lieve Opa I. C. Geuze Q zijn 75ste verjaardag te her- o denken. Dat hij nog lang !j? gespaard mag blijven is de wens van Oregon U.S.A.X Janny en Jaap St. Maartensdijk X Izak O Rie en Adrie Q ScherpenisseA Izak Geuze Jz. St. Maartensdijk, Aug. 1950 O CXJÖOOCXXXXXXXlitXXXXX) gCXXJCXXJCOOCXXXXXXXXJg O Zo de Heere wil en zij X leven hopen wij op 11 Aug. X tfj a.s. met onze geliefde 5 O Ouders, Behuwd- en Groot- Q X ouders X A. Aarnoudse en C. Aarnoudse-Baak O de dag te herdenken, dat X zij 40 jaar in de Echt zijn X 5 verbonden. k Dat zij nog lang gespaard X mogen blijven, is de wens 5 O van hun dankbare O X Kinderen, Behuwd- en X O Kleinkinderen. Q X Oud-Vossemeer, X Patrijzenweg A 108 X &XXXXXXXXXXX}Oöö«XX)8 9<xx)cs:x5<xx>csnxxxxD<xx>Q Vrijdag 11 Augustus hopen O D.V. onze geliefde Ouders, X i"r Behuwd- en Grootouders J. Koppenhol X X J. Koppenhol-Quist hun 40 jarige Echtvereni ging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen L. de Waal-Koppenhol F. de Waal J. Overweg-Koppenhol A. Overweg L. de Waal en Verloofde J. de Waal en Verloofde Rotterdam, 4 Aug. 1950 Meiendaal 82. OCXXJCXXXXXXXXXXXXXXJO Heden overleed in het Algemeen Burger gasthuis te Bergen op Zoom tot onze diepe droefheid, onze lieve Vrouw, Moeder en Grootmoeder, Maria Janna Quaak, echtgenote van Willem van Vossen, in de ouderdom van ruim 57 jaar St. Maartensdijk W. v. Vossen Willemstad Wed. J. v. d. Ree St. Annaland J. Giljam St. Maartensdijk J. v. Vossen M. v. Vossen- v. d. Klooster D. v. d. Klooster v. Vossen W. v. d. Klooster D. v. Vossen A. v. Vossen-Hage H. v. Vossen W. v. Vossen C. v. Vossen en kleinkinderen St. Maartensdijk, 28 Juli'50 De begrafenis heeft plaats gehad Dinsdag 1 Aug. '50 te St. Maartensdijk Voor de vele blijken van belang stelling, die wij bij de herdenking van onze 45-jarige echtvereniging mochten ontvangen, zeggen we langs deze weg onze hartelijke dank Adr. Lindhout J. W. Lindhout-de Hond Poortvliet, Aug. 1950 - Neem voor het Liefste het Beste Neem een Riemersma KINDER WAGEN bij MELSE. Hiermede betuigen wij onze dank voor de zeer vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder Adriana v. d. Houte Wed. van G. Minheere Ook onze dank aan dr. Rennes, H.H. doktoren en zusters van het ziekenhuis te Bergen op Zoom Uit aller naam, J. Minheere Oud-Vossemeer, Augustus 1950 Voor de vele bewijzen van mede leven, tijdens de ziekte en de blij ken van deelneming na het over lijden van onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgroot moeder, Mejuffrouw Catharina Anthonisse, wed. van P. Priem, betuigen wij langs dezen onze hartelijke dank Inzonderheid aan dr. Zoeteman voor de medische hulp en aan Zuster Boon voor de liefdevolle verpleging aan haar bewezen Familie Priem Stavenisse, Aug. 1950 Hiermede betuig ik m'n hartelijke dank voor het cadeau mij aange boden bij het beeindigen van mijn werkkring als Wijkverpleegster. Tevens dank ik, zowel het bestuur van 't Groene Kruis als de be volking voor de goede samenwer king die ik altijd heb moge onder vinden. C. Vellekoop Degenen, die nog lid wen sen te worden van de SCHIETVERENIGING, kunnen zich deze week nog opgeven bij het Bestuur te gen de halve contributie van dit jaar plus inleggeld. Zij kunnen dan nog deelnemen aan de wedstrijd op 5 en 12 Augustus. Het Bestuur. Met SEPTEMBER a.s. hopen wij met de levering van te beginnen. Wij kunnen leveren Franse Gips 90% Ca.S0.4.2H,20 maling 0,6 m.m. voor de prijs van f 24 per ton franco op de wagen. De levering kan elke maand geschieden. Er zal zo veel mogelijk op elke haven in het Eiland Tholen en St. Filipsland gelost worden. Tevens hebben wij nog een partij GEMALEN KLUITKALK tegen lage prijs. Beleefd aanbevelend, Rijksstraatweg 445D Tel. 40 SCHERPENISSE. ft- 1 Wij hebben thans keuze uit 39 verschillende modellen uit voorraad leverbaar, van uitsluitend de beste merken, als: Becht en Dyserinck, E.M. Jaarsma, D.R.U. Jaarsma, Beckers, Inventum, Interno e.a. van f 49.-- tot f 325.-- Alle haarden en kachels onder volle garantie van de fabriek. Alle haarden met „Circulatie", waardoor belangrijke brand stofbesparing ten aanzien van haarden die dit niet hebben. Laat U dus deskundig voorlichten en bedenk dat ook hier I Momenteel hebben wij 5 soorten kookhaarden in voorraad; ook weer de buitengewoon mooie Radio-Kookhaard van Becht Dyserinck, waarmede grote kamers te verwarmen zijn en waarop men tevens kan koken (3 kookgaten). Alle haarden, kachels en fornuizen worden franco thuis gebracht en geplaatst; bij te leveren buizen en mantclplaten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Alle voorkomende reparaties aan haarden en kachels wor den vakundig uitgevoerd. Van de meeste modellen zijn onderdelen in voorraad. Ook in NAAIMACHINES zijn wij ruim gesorteerd; hand naaimachines met rinspoel alsmede trapnaaimachines (ook zig-zag) en Electrische. Dalenschestraat 5 - Tholen - Telef. 102 VEILIG EN GOED wordt Uw rijwiel bewaard in tegenover 't Markiezenhof, Bergen op Zoom Geplaatst kunnen worden om opgeleid te worden voor 't Rijksdiploma Ziekenverpleging B. Aanvangsalaris f 580.per jaar. Dit salaris kan, na het be halen van het diploma, stijgen tot f2040. Alles met vol ledige huisvesting, geneeskundige behandeling en dienstkleding Drie weken vacantie Diploma's geen vereiste. Zij, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt of binnenkort hopen te bereiken, kunnen solliciteren of nadere inlichtingen vragen bij de geneesheer-directeur. Gevestigd 1872 Spreekuren Bergen op Zoom, Stationstraat 42a Donderdag 10 12 Vaste en uitneembare plastic gebitten Geheel gebit vanaf f 45 met garantie van direct na het trekken geplaatste en niet meer passende Amerikaanse plastic gebitten. Pijnloze behandeling Correspondentie en gratis inlichtingen Woonhuis Antwerpseweg43l, Bergen op Zoom Telefoon 728 Geheimhouding verzekerd Brieven aan het bureau van dit blad. Gebloemd 90crr br. p. mtr. Rood wit - Blauw wit p. mtr. In 8 Kleuren 90cn br. p. mtr. 7 kleuren, kreukvrij 90cm br. p. mtr. In 8 kleuren 1 30 n br. p. mtr. en bezoekt eerst THOLEN Hoe zullen we Haar ontvangen Komt allen naar de vergadering, die gehouden zal worden in de zaal van dhr. van Zanten op Dinsdag 8 Augustus 's avonds 8 uur. Het Bestuur van de Thoolse Oranjevereniging CAMERA'S, FILMS, de grootste sortering Bergen op Zoom - Lievevrouwestraat 28 iLit k k kijkt men het studiemateriaal na en zorgt men zonodig voor aanvulling. Neemt U voor die aanvulling een kijkje in SPIERINKJES GERIEFHOUT, Draineerbuizen Spoorbilles en Kiemkistjes te koop bij A. Theunisse, St. Annaland. VOOR HERFSTLEVERING aan te bieden alle soorten prima poot- aardappelen, vrij van aardappel moeheid en andere ziekten, van de beste Friese velden, in alle klassen en maten. Uitstekende stammen met goede knolbezetting. Ook voor voorjaarslevering voor- gekiemd te bestellen. Bestelt vroegtijdig om teleurstelling te voorkomen. J. K. Poot, Scherpe nisse. Tel. 4. H.H. Landbouwers. Uit voorraad leverbaar. Tolhouten, Draadpa- len, Ruiters, Hooibomen en voorts alle soorten Geriefhout. Beleefd aanbevelend. P. v. d. Houten, B 223, Oud-Vossemeer. GEVONDEN Een regenjas. Te rug te bekomen tegen betaling onkosten bij W. Heijboer, Nieuw- straat 494, St. Annaland. NAAIWERK GEVRAAGD. Lien de Witte, A 417, St. 'Annaland. TE KOOPEen i.g.s.z. Haard kachel. Venkelstraat 10, Tholen. GEVRAAGDDegelijk hulp in de huishouding voor d. en n. in gezin van 3 volwassen personen. Hoogstraat 24, Bergen op Zoom. credieten groot f 1600,a 3 verkrijgbaar voor elk doel en voor iedereen. Gemakkelijke voorwaarden. Vraagt inlichtingen; „Samenwer king", Verstolkstr. 31, Leeuwarden Omdat in QA-VA-SEUL de kostbare Ricinusolie is verwerkt, die het leer soepel en gaaf houdt. Bovendien schenkt £A-VA-SEUL schoencrème een schitterende duurzame glans. Vraagt Uw winkelier daarom altijd schoencrème. In alle kleuren verkrijgbaar I Verkoopkantoor QA-VA-SEUL: Strijenlaan 40, Breda MA**K Dientengevolge kunnen klanten die in de maand JULI bij ons kochten en een cassabon ontvingen genummerd 7-17-27-37-47 nogmaals 25% van het door hun besteedde bedrag NOGMAALS BESTEDEN. Velen hadden een onverwacht voordeeltje. Maar U kunt ook een voordeeltje halen bij ons. Want wij leveren tegen lagere prijzen als elders. Neem b.v. de afgebeelde kachel. U betaald elders f 52,50 of nog gekker f 77.—. Maar bij ons koopt U hem voor{49. Dit is maar een voorbeeld. U zult zich afvragen hoe komen die prijzen zo op vallend laag. Gaat dit ten koste van de kwaliteit? Neen, geachte lezer. Door onze grote omzet kunnen wij lagere prijzen bedingen en hiervan laten we de KLANTEN VAN PROFITEREN. Reclame aanbieding DIVANS in diverse bekleding 59.95 op veren. Wij verkopen ons Reclame CLUBSTEL 6-delig deze maand nog voor 11 98.- S U C C E S-Naaimachines (hand en trap) uit voorraad leverbaar. Heelt U Wat nodig??? Bezoekt onze zaak!!! U slaagt altijd!!! Tobt niet langer met de was. Neem een HOOVER WASMACHINE Laat ons vrijblijvend demonstreren. (Demonstratiemachine steeds voorhanden) Dus sieehts iets meer als Solex - Mohyieite etc. etc. Geen meetrappen]Snelheid plm. 55 K.M. Aflevering volgens volgorde van hestelling. Nu nog directI HOOFDAGENT: MARKT 5 - BERGEN OP ZOOM - TEL. 980 95 pet. kiemkracht, laag in prijs) WIKKEN prima inlandse Beleefd aanbevelend, RIJNBERG'S Selectiebcdrijf St. Annaland Tel. 9 a.s. Zaterdagavond 7 uur op de speelplaats te Tholen door de Heer A. Wiegersma, vertegenwoordiger van het_Wachttoren, Bijbel en tractaat genootschap Onderwerp Vrede op aarde. Wanneer? Met hartelijke dank voor de gunst en het vertrouwen, mij geschonken, bericht ik mijn geachte klanten, dat ik mijn Schoenmakerij heb opgeheven. Tholen 69. Heer Pimpelmans was op een keer Met boor en hamer in de weer; De man zou, op mevrouws verlangen, Een splinternieuwe lamp ophangen. Karo, de schoonste aller honden. Had hij aan 't trapje vastgebonden. 70. Eerst moest een haakje in 't plaond; Hij draait het dapper er in rond; Maar ach, een waterleidingbuis, Die rondloopt door het hele huis, Wordt juist getroffen 1 Uit het gat Sproeit frank en vrij het frisse nat I

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1950 | | pagina 4