A.P.E.J.J.Besnard, Olga von Gotschlaan 5, 2082 HV Santpoort-Zuid Nederland. 21 Februari 2001. In mijn dagblad las ik, dat binnenkort een "Watersnood-museum" zal worden geopend in Ouwerkerk. Aangezien ik aanneem, dat dit museum ook een afdeling Documentatie zal omvatten, ben ik zo vrij om U, als bijlage te doen toekomen mijn "Herinneringen aan de watersnoodramp 1953". Het is jammer dat de heer K. Slager voor zijn boek over de watersnood geen navraag heeft gedaan bij de Marine Historische afdeling, want dan was zijn oordeel over het optreden van de marine milder geweest. Met gevoelens van hoogachting, Aan de Directeur van het Watersnoodmuseum, Te Ouwerkerk

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 2001 | | pagina 1