Het eerste onderdeel daarvan was het maken van een werkhaven, vervolgens het zinkwerk ter plaatse, voor de aan te leggen ringdijk van de bouwput voor het complex van de uitwaterings sluizen, de aanleg van de ringdijk voor de bouwput en het droogmaken daarvan. Daarna kon worden begonnen met de bouw van het sluizencomplex. De laatste twee panelen laten beelden zien van deze werken en tenslotte van de officiële ingebruikstelling. HELLEVOETSLUIS WAS BEVEILIGD TEGEN DE OUDE ERFVIJAND: HET WATER! Een passende afsluiting van deze toelichtende beschrijving van het geëxposeerde, menen wij gevonden te hebben in het hierna volgende, onopgesmukte relaas van een oud-ingezetenedie zijn belevenissen in de rampnacht rond brug, sluis en haven binnen de Vesting op papier zette. Het laat enigszins zien hoe machteloos de mens in die uren was.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1988 | | pagina 4