EXPOSITIE Bij het betreden van de expositieruimte wordt de bezoekerster) aan de linkerzijde, op de panelen 2 en 3 geconfronteerd met beel den die duidelijk aangeven hoe en waar het water in Hellevoetsluis en directe omgeving in die rampnacht heeft toegeslagen. Vitrine F toont een verzameling van door het water beschadigde documenten. Daarop aansluitend tonen de panelen 45 en 6 de directe gevolgen van de ramp. In vitrine A -rechts- ziet men enige literatuur over de watersnoodramp en een zender uit die tijd, waarmee verbindingen konden worden gelegd met de 'buitenwereld'. Terstond nadat de 'buitenwereld' de eerste alarmerende berichten had ontvangen, werd met grote verbetenheid de strijd tegen het water aangebonden Hiervoor waren hulpkrachten en hulpmiddelen nodig. De behoefte aan zandzakken was onverzadigbaar, maar ook moest men overalls, rubber laarzen, schoppen en zaklantaarns hebben, voor hen die in de strijd vooraan stonden. Ook de afvoer van dood vee moest geregeld worden. Duizenden militairen werden ingezet. Het Rode Kruis was present, evenzo de Rijksverkeersinspectie en politie-technische verbindings diensten. En zeker mag ook de Koninklijke Marine niet worden ver geten. Voor de slachtoffers moest worden gezorgd voor onderdak (de Flakkeese evacuees b.v.), dekens, bedden, kleding enz. Deze facetten worden belicht op paneel 7 en in vitrine C. De panelen 8 en 9 tonen de herstelwerkzaamheden in Hellevoetsluis en in de omliggende gemeenten. Hoog water is voor Hellevoetsluis-binnen-de-Vesting door de eeuwen heen een bekend verschijnsel geweest, echter zó hoog als in die nacht was het nog nooit. Een paneel 'hoog water', zijnde paneel nr. 10, mag derhalve op deze expositie niet ontbreken. Een belangrijke hoeveelheid tentoonstellingsmateriaal werd aangereikt door het Waterschap 'De Brielse Dijkring' en de 'Haringvliet-Expo Stellendam. U treft het aan in de oostelijke hoeken van de expositie ruimte. De beelden spreken voor zich. Zoveel mogelijk is het tentoongestelde voorzien van korte, toelich tende c.q. verduidelijkende onderschriften. Voorwerpen (zandzakken, kruiwagen, schoppen), kortom hulpmiddelen die toen zo hard nodig waren, vullen de beelden aan. Dat doen zeker ook de couranten en tijdschriften, alsmede de boek werken die in ruime getale ter beschikking werden gesteld. Zij von den een plaats in de vitrines A, B en D en in vitrine E aan de westzijde van de expositieruimte vindt men vooral gegevens over de aanleg van de Haringvlietsluizen. Zoals in de aanhef al werd aangegeven, was de conclusie na deze ver schrikkelijke watersnoodramp, dat zoiets niet nog eens moest kunnen gebeuren. Daarom werd terstond hard gewerkt aan een meer definitieve beveiliging van het voormalige watersnoodgebieddoor uitvoering van de Deltawerken. Het betekende voor Hellevoetsluis dat in 1955 begonnen werd met de afsluiting van het Haringvliet.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1988 | | pagina 3