De Dominee vertelde, dat de groep, die Zondagavond naar Steenbergen vertrokken was ontzettend veel goeds gedaan hadden door verschillende mensen van de wisse dood gered te hebben. Reuze jammer vind ik het hier niet bij te zijn geweest, waarvan ik nog veel spijt heb. Daarna gelegerd in de 0.0.-kantinewaar we al spoedig van vermoeid heid in slaap vielen. Donderdag 5 Februari rsMorgens om 08.30 uur opgestaan en om 10.30 uur onverwachts moeten vertrekken naar de Lunettenkazerne in Vught. De rest van de compagnie ontmoet. Met Sergeant Vermulst naar de 3e Militaire Afdeling gegaan op zoek naar de Chef van Dienst. De Dominee stelt ons voor om met de jeep naar Legerplaats "De Witten berg" te gaan om onze benodigde spullen op te halen. •gAvonds bij de Dominee thuis gegeten met chauffeur Houtman en Serg. Vermulst Vervolgens naar Legerplaats De Wittenberg vertrokken. Hier om 21.00 uur aangekomen; voor het eerst geschoren, gedouched en geslapen in het hospitaal» weliswaar op een veren matras. Vrijdag 6 Februari 'sMorgens om 08.00 uur opgestaan. Spullen opgehaald en om 10.30 uur vertrokken met bestemming Lunettenkazerne in Vught. Onderweg gegeten in Utrecht bij de schoonouders van de Dominee, waar we gastvrij door zrn vrouw werden ontvangen. Sn na onze wederwaardig heden over de Watersnood verteld te hebben werden we uitgenodigd mee te eten, dat we zeer op prijs stelden. Aankomst in de Lunettenkazerne om 14.30 uur. Chef van Dienst opgezocht Voorlopig was er geen werk voor mij. Daar er stroozak voor ons was waren Serg. Prinsen en ik genoodzaakt die nacht bij de chauffeurs op de grond van een zolderkamer door te brengen. Die nacht toch nog heerlijk geslapen Zaterdag 7 Februari 'sMorgens om 08.30 uur opgestaan. De Aalmoezenier ontmoet en mij ver telde dat de 3e Cie om 10.30 uur naar Ossendrécht zou vertrekken voor het slaan van een Bailley-brug. Na me eerst gemeld te hebben bij de Administrateur ben ik in een van de gereedstaande legerwagens gestapt om vrijwillig mee te gaan met e"n Cie, waarin ik in het^gej^wl niet was ingedeeld. Ik werd ingedeeld bij het Te Peleton, 3e Groep, terwijl ik eigenlijk bij het 2e Peleton, dat zich in Vught bevindt, ingedeeld was en nogal enige moeilijkhden teweeg bracht. Om 10.30 uur naar Ossendrecht vertrokken en om 16.00 uur in de kazerne waar ook Korea-vrijwilligers opgeleid worden, aangekomen. Er waren ook een paar honderd getroffenen van de Watersnood onderge bracht. Gegeten in de keuken metr; de getroffenen van de Watersnood. Direct daarna naar de kapot geslagen dijken in het weiland buiten Ossendracht, die nog onder water stonden, vertrokken met ons peleton met verschillende legerwagens. Tot 20.30 uur legerwagens gelost met ringplaten. Deze ringplaten worden gebruikt voor het verbeteren van slechte wegen en door middel van haken en ogen aan elkaar vastgemaakt worden. Een zo'n ringplaat van 3.50 m. lang en 0.38 cm. breed weegt plm, 30 kilo. Het lossen van deze platen viel heus niet mee en vooral 'savonds toen we in het donker alles op het gevoel moesten doen.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1986 | | pagina 4