IDaar het vandaag prachtig weer was en niet veel zin hadden om iets te doen,stelden we onze Majoor voor om een algehele rustdag voor de Opruiwingsploeg te nemen, dat prompt toegestaan werd. Het duurde niet lang of we lagen allen langs de dijk heerlijk in het voorjaarszonnetje. •sAvonds om 17.00 uur zat er onze dagtaak weer op. Zaterdag 7 Maart sMorgens om 06,00 uur opgestaan. ha gegeten te hebben moesten we ons klaar maken voor Verlof, Vervolgens inspectie op de kamers. Om 07.30 uur werden we met legerwagens naar Bergen op Zoom naar het station gebracht. Ons Verlof is ingegaan. Zondag 8 Maart verlof r rr r Maandag 9 Maart Om 08.30 uur met de bus vertrokken. Aankomst Ossendrecht om 10,45 uur. Met nog enkele jongens werden we tot corvéer aangesteld, waarbij we alle gangen en portalen moesten aanvegen en schrobben. Verders van de dag niet veel uitgevoerd. sAvonds naar Putte gewandeld. Dinsdag 10 Maart Genie naar Legerplaats Wittenberg vertrokken. Alleen de "Opruimingsploeg" blijft hier onder leiding van Majoor Akveld, De taak van het 1e Regiment Genietroepen was volbracht? blij dat er een eind gekomen was aan het onregelmatig levens tijdens hun v;erk- zaamheden in het noodgebied. Het kampleven voor hen kan weer beginnen, dat weliswaar een grote verandering zou zijn. Alleen de "Opruimingsploeg" zou hier nog enige tijd blijven voor het verzamelen van achtergebleven materiaal. Nu de taak is volbracht en alles achter de rug is ben ik dankbaar dat ik niettegenstaande de moeilijke periode tijdens en na de watersnoodrampeen steentje heb kunnen bijdragen bij de hulpver- lening, waarvoor ik vooral dank verschuldigd ben aan mijn collega's van het 1e Regiment Genie-troepen? alle overige militairen van alle Legeronderdelen van ons land, ook daarbuiten van ons land? het Rode Kruis? Leger des Heils en vooral voor de inzet van de mede-burgers. Moge de inwoners van Zeeland met als wapenspreuk: "Luctor et Emergo" (ik worstel en blijf boven) bespaard blijven van zoTn~dergiTTJSe ramp, dat zijn weerga niet kent. Godzijdank is in 1986 de "Stormvloedkering" in de Oosterschelde gebouwd tot vreugde van de inwoners van Zeeland, waardoor het milieu en de visserij grotendeels gespaard wordt en de veiligheid gewaarborgd waarvoor dank aan alle medewerk(st)ers. Om trots op te zijn, want de inwoners van de Provincie Zeeland gaan nog steeds ten strijde tegen de stormvloed. Huidig aGres: Dpi.Soldaat Noud Wilgers Kasteel Middachtenstr. 10 Legernr.310806415 5037 HH te Tilburg Schrijver/Typist Speciale Compagnie -1® Regiment Genietroepen,"honing -kazerne I- R »»*,-> ch -18-

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1986 | | pagina 18