Intussen vertrokken de Stoottroepen, die ons gedurende enkele dagen afgelost hadden, naar het kamp terug. Hun taak was namelijk volbracht rsMiddags bij de opkomst van de springvloed, die elke dag steeds 15 cm. hoger kwam, waren op verschillende plaatsen van de dam door- i? gebroken. Alles was bijna voor niets gedaan, daar door de geweldige stroming honderden zandzakken wegdreven. De dam was nog veels te laag, zodat het water vrij spel kreeg. 'sAvonds tegen 17.00 urr geraakten m'n collega's en ik met onze boot Uj in moeilijkheden. We bleven namelijk met onze "aanvalsboot" beladen met zandzakken bij een gat in de dam steken.. De pogingen, die gedaan werden door verschillende jongens, die een buitenboordmotor hadder door ons uit onze hachelijke positie te bevrijden, waren tevergeefs. We waren genoodzaakt tot onze knieen door het water te gaan, dat heus niet mee viel, daar de stroming hier zéér sterk was. Eindelijk met veel moeite bereikten' we de dam, waar we op adem konden komen. Iladat het Regiment Limburgse Jagers aangekomen was, vertrokken we om 18.30 uur naar het kamp. Zaterdag 28 Februari 'sMorgens zoals gewoonlijk om 05.30 uur op moeten staan. Na gegeten te hebben vertrokken we weer naar Rilland-Bath. Tot de middag legerwagens met zandzakken moeten laden aan de grote verkeersweg. 'sMiddags bij het opkomen van de vloed gevaren met een aanvalsboot, waaraan een buitenboordmotor zat. Verschillende doorbraken in de dam; maar niet zoveel als daags tevoren. De Genie was hoofdzakelijk belast met het varen, terwijl het Regiment Limburgse Jagers en Menno van Goehoorn voor de aanvoer van zandzakken moest zorgen. We hebben die middag ons niet gehaast en niets anders gedaan dan "feestvaren". Om 19.00 uur was onze dagtaak volbracht en begaven ons weer naar het kamp. sAvonds algehele verhuizing, Voor de zoveelste keer een nieuwe indeling. Staf- en Verzorgingscie. en de 3e cie. van elkaar gescheiden. Geen gulden extra meer en met sigaretten en sinasappelen was het eveneens afgelopen. Zondag 1 Maart Algehele "rustdag" voor de Staf- en Verzorgingscie.terwijl de 3e Cie. nog steeds onder de zandzakken liepen. 'sMorgens öffit 09.00 uur naar de II.Mis geweest. Daarna moeten wachten op nader order. fsMiddags werd ik met nog verschillende jongens ingedeeld bij de "Opruimmgsploeg"waarvan een Majoor en enkele Sergeanten de leiding hadden. Om 13.30 uur vertrokken we naar Rilland-Bath, waar we niets anders te doen hadden wat klein materiaal te verzamelen en het bouwen van een "werk-keet". Aan onze wens is voldaan, n.l. verlost te zijn van het zandzakken dragen en komen onze mooiste tijd in dienst tegemoet. J 'sAvonds om 18.00 uur was ons werk gedaan. Daarna in Hoogerheide aan het bier. -16-

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1986 | | pagina 16