A1 spoedig stond de Genie in Bergen op Zoom "berucht", natuurlijk in de goede zin van het woord en de meisjes bleven al gauw op 'n afstandje. fs,Avonds om 17.00 uur vertrokken luid zingend naar het kamp terug, waarbij er verschillenden waren, die te diep in het glaasje gekeken hadden. Vrijdag 20 Februari ■sMorgens om 04.00 uur uit bed gehaald. Bij de dam aangekomen moesten we zandzakken dragen. Het viel niet mee om deze zandzakken, die gemiddeld 40 kg. zwaar waren, 100 meter verder naar de pontons te sjouwen en begrijp nu nog niet, dat ik er een stijve nek van overgehouden heb. 1sMiddags werd een luidspreker bij de dijk geplaatst, waar we de zandzakken in ontvangst kregen en nog een bij de pontons. Al spoedig werd er voor het zandzakken dragen een toepasselijke naam gevonden en wel: Oefening zandzak in Rilland-Bath. De zandzakken beschouwden we toen als "handgranaten". We kregen namelijk muziek bij het werk, waarbij grammafoonplaten beschikbaar werden gesteld door een handelaar uit Bergen op Zoom, die schijnbaar medelijden met ons had. In de namiddag kregen we bezoek van de Pers: "Het Vrije Volk". Zelfs is de M.R.U(Nederlandse Radio Unie) geweist om verslag te doen over de werkzaamheden in Rilland-Bath. Hier hebben we met onze neus bijgestaan, toen die opgenomen werd. De verslaggever was genoodzaakt boven op een legerwagen te gaan staan, daar de eerste opname mislukt was. We verdrongen ons namelijk om de verslaggever dat weliswaar met veel lawaai gepaard ging. Het ging namelijk om het behoud van de beide dorpen, die nog steeds onder water stonden; maar grotere schade aangericht zou worden, als ei nog een dijk mocht breke' Het doel voor het aanleggen van de dam was om het water in de zee te pompen, zodat beide dorpen droog kwamen te liggen. 'sAvonds om 19.00 uur afgelost. Natuurlijk één uur te laat als gevolg dat ex vreselijk werd gekankerd, dat de laatste tijd aan de orde van de dag was. Zaterdag 21 Februari 'sMorgens om 07.30 uur gewekt. Het wakker maken veroorzaakte vele moeilijkheden, want de meesten van ons bleven rustig op bed liegen, omdat ons 'savonds te voren gezegd werd dat we uit mochten slapen. Het grootste deel van de compagnie kwam natuurlijk te laat aan de keuken, als gevolg, dat ze geen eten kregen. Je had eens moeten horen wat voor verwensingen de "Sergeant van de Week" naar z*n hoofd geslingerd kreeg. Even later moesten we allen aantreden en kregen van de Vaandrig te horen,dat we voortaan op tijd buiten aangetreden moesten staan voor het eten. Het leek wel een algehele opstand Aan de overkant, waar de Korea-vrijwilligers lagen, staken vele hoofden buiten het raam om te zien hoe dat afliep. We schreeuwden tegen de Vaandrig: Wij zijn wel goed om ons kapot te werken, maar eten is er niet bij. Als we geen eten krijgen, dan verdom men we het om te werken. Hierop kon hij niets zeggen en vroeg of er jongens bij waren die wilden baden, want baden is namelijk dienst. Natuurlijk stak niemand z'n vinger op, maar zeiden "omdat baden dienst is, gaan we danook niet baden als we geen eten krijgen". Dit drama werd gauw gesust, want 'smiddags kregen we toestemming om met legerwagens naar Bergen op Zoom naar de bioscoop te gaan. -12-

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1986 | | pagina 12