Men riskeerde niets en er werden danook grote voorzorgsmaatregelen genomen. We waren verplicht onze hoognodige spullen in de plunje- zakken te pakken om zo spoedig mogelijk de helpende hand te kunnen bieden als er iets mocht gebeuren. Om 10.30 uur kregen we de gelegenheid om in het kamp de H.Mis bij te wonen, die door onze Aalmoezenier opgedragen werd. 'sAvonds om 21,00 uur naar de brug vertrokken. Hier wagens geladen met ringplaten. sNachts om 01.00 uur stilletjes met de chauffeur tussenuit geknepen en in het dorp "patates-frites" gegeten. Daarna tot 05.00 uur tot vervelens toe ringplaten moeten leggen. Intussen steeg het water die nacht op z'n hoogst en bereikte bijna de dekliggers van de Bailey-brug. Het weer was gunstig; 'een heldere maan en er waaide een zachte wind, zodat men niets hoefde te vrezen. Om 05.00 uur 'smorgens afgelost door het 3e peleton en waren genood zaakt weer 'n wandeling over de slapersdijk te maken. Daarna scheurden we met onze legerwagens met hels lawaai en luid zingend door het dorp, waar vele mensen even door de ramen gluurden om te zien wat voor *n soort vee er iu.godsnaam vervoerd werd. Maandag 16 Februari 'sMiddags om 16.00 uur vertrokken met de legerwagens over de aanvoer- weg naar de brug. Hier aangekomen werd ik voor de zoveelste keer tewerk gesteld bij de "lichtploeg". Hoegenaamd de hele avond "gedrukt1" (niet gewerkt). Ik moest namelijk bij de "licht-aggreator" blijven, waarvan, ik spoedig genoeg nad en ben toen maar achter een hooiberg gaan liggen. Na gezellig met elkaar gekletst te hebben, waarbij de tijd reuze op schoot, werden we om 23.00 uur door de "nachtploeg" afgelost en konden weer tevoet over de slapersdijk naar het dorp terugkeren, waar de legerwagens ons op zouden wachten. Alvorens met de legerwagens te vertrekken nog even in het Café "The Kettle" aangelegd. Dinsdag 17 Februari Einde werkzaamheden bij de brug in Ossendreeht Onder het middag-appèl werden we natuurlijk hartelijk bedankt door de Rijkswaterstaat voor onze verrichte arbeid. Maar ja, hier schoten we ook geen donder mee op, want we wilden verlof hebben, al verwenden ze ons met sigaretten, sinaasappelen en nu en dan chocolade. Telkens werd beloofd, dat we dezer dagen met verlof mochten gaan, maar daar kwam niets van, want ze konden ons zogenaamd niet missen. Als gevolg hiervan, dat er vreselijk werd gekankerd en de stemming in de groep hoe langer hoe slechter werd. Vandaag algehele rustdagI! J f Intussen vond er een nieuwe indeling plaats, als gevolg een algehele "volksverhuizing" Ik werd ingedeeld bij het 4e peleton (zgn. "aanvullings-peleton" Het valt heus niet mee afscheid te moeten nemen van je collega's, waarmee ik lange tijd prettig samengewerkt heb om nu terecht te komen bij andere jongens, waarbij men in het begin wildvreemd tegenover staat; maar spoedig je hier ook thuis gaat voelen. Woensdag 18 Februari Het lieve leventje begint weer van voren af aan..... Liefst 'smorgens om 06.00 uur uit bed getrommeld. Tot nader order op de kamer moeten blijven. sMiddags onder het appèl werd ons meegedeeld, dat we ons klaar moesten maken voor vertrek naar Rilland-Bath, waarbij de beide dorpen ongeveer 1 meter onder water stonden, doordat de zeedijk op verschil lende plaatsen doorgebroken was. -10-

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1986 | | pagina 10