Bijlage Het projectbureau Delta 2003 heeft grote waardering voor alle informatie die is opgestuurd. Voor zover u daarover afspraken heeft gemaakt, worden de originele foto's en geschriften aan u geretourneerd nadat wij kopieën hebben gemaakt. Wij willen persoonsgegevens en andere informatie gebruiken om een boek te maken met de verhalen en de naam en woonplaats van de hulpverleners. Daarvoor hebben wij vanuit privacy oogpunt uw toestemming nodig. Door onderstaande antwoordstrook in te vullen en op te sturen dient u aan te geven met welke onderdelen van het gebruik van uw gegevens u het eens bent. Als u de antwoorstrook niet in stuurt moeten wij aannemen dat u geen toestemming verleent. Wij willen uw naam en woonplaats, en eventueel toegestuurde informatie, in het boek opnemen. Het adres willen wij ter beschikking kunnen stellen aan mensen die op zoek zijn naar lotgenoten. Indien u geen toestemming geeft worden uw persoonsgegevens gewist en worden de originele stukken geretourneerd zonder dat wij een copie bewaren. Mocht het boek niet doorgaan dan willen wij de persoonsgegevens en informatie, van degenen van wie toestemming is verkregen, graag ter beschikking stellen van het museum Watersnood 1953. De wet op de privacy is erg ingewikkeld, vandaar de vele keuzemogelijkheden op de antwoordstrook. Wij hopen dat u voor alles wat wij vragen toestemming geeft door alle vakjes aan te kruisen en dan ondertekend te retourneren. Ondergetekende, Naam: Baas Voorletters: J. L. Adres: P. Soutmanlaan 14 Postcode en Woonplaats: 1701 MC Heerhugowaard geeft toestemming: 1. zijn of haar persoonsgegevens te gebruiken voor het maken van een boek over de Hulpverleners van de watersnoodramp van 1953 si de door hem/haar beschikbaar gestelde informatie te gebruiken voor het maken van een boek over de Hulpverleners van de watersnoodramp van 1953 2. Si zijn of haar adresgegevens beschikbaar te stellen aan lotgenoten die daarnaar vragen. 3. voor het geval het boek over de Hulpverleners van de watersnoodramp van 1953 niet tot stand komt: h zijn of haar persoonsgegevens ter beschikking te stellen van het Museum Watersnood 1953 de door hem/haar beschikbaar gestelde informatie ter beschikking te stellen van het Museum Watersnood 1953 Datum 27:09.72003.PlaatsHeerhugowaar.d.Handtekening. Kan na ondertekening in ongefrankeerde enveloppe gestuurd worden naar: Projectbureau Delta 2003, Antwoordnummer 75, 4330 VB Middelburg. (aankruisen waarvoor men toestemming geeft; bijvoorbeeld: als U voor alles toestemming geeft, dient U dus alle vijf vakjes aan te kruisen)

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1