Aan Projectbureau Delta 2003, Antwoordnummer 75, 4330 VB Middelburg. Gerkesklooster, 24 mei 2003. Geachte dames/heren, Naar aanleiding van Uw oproep via Omrop Fryslan op 22 mei j.l., deze reactie: Mijn gegevens zijn: Naam: Bouma, Jan Jakob. Geb.19 december 1927, te Huizum, gem. Leeuwarderadeel. Huidig adres: Izennieden 6, 9873 TA Gerkesklooster. Telefoon: 0512-351509. In verband met mijn werk destijds had ik een kamer in Den Haag. Toen 's zondags de eerste berichten over de watersnoodramp kwamen, heb ik mij gemeld met de vraag of ik kon helpen. Zie 1 In Scheveningen werden reddingssloepen van vissersschepen op vrachtwagens geladen, om naar Hellevoetsluis te worden gebracht. Hier kwam de vraag wie met de route bekend was, en wilde gidsen. ïk kon zeggen dat ik dat was en de weg wel wilde wijzen. 2) Daar's avonds aangekomen hoorde ik dat men zich ernstig zorgen maakte over de "overkant", waarvan men tot dan nog niets vernomen had. Men wilde er heen. In de "haven lag een 'boot waarmee men naar Stellendam wilde gaan. Ik heb me aangemeld dat ik mee wilde. 3) Naast de bemanning gingen een arts, een Scheveningse jongeman (van beiden ben ik de naam kwijt,) en ik mee. 4) In Stellendam aangekomen is de arts hier direct aan het werk gegaan. 5) De Scheveninger en ik zijn meteen begonnen, aanvankelijk met uitgeworpen rubberboten, later met een sloep, de mensen uit hun huizen te halen. Eerst uit het dorp zelf, toen daar geen mensen meer waren, ook uit de directe omgeving. 6) Hierna heb ik nog geholpen bij het aan boord brengen van evacuees. 7) De arts was een poosje afwezig geweest; bij zijn terugkeer heeft hij mij op woensdagavond door een zuster van het Rode Kruis naar Den Haag terug laten brengen 8) Tot vrijdagmiddag geslapen; maandag d.o.v. weer aan het werk. 9) J J. Bouma Izermieden 6 9873 TA Gerkesklooster. Tel.: 0512 - 351509.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1