Schermerhorn 13-10-2003 Geachte M. Bij deze toestemmingskaart wil ik even het volgende toevoegen, wij zijn n.l. met 18 mensen en 6 vaartuigen na de ramp uit Krommenie naar Schouwen gegaan om daar de bevolking te helpen in hun grote nood Van deze tocht is door de heer S.Hondema een boekje geschreven en door de heer JKnijnenberg uitgegeven in 1953. Dit boekje is enkele weken geleden afgeleverd bij het watersnood museum te Ouwerkerk. Mocht u ook interesse hebben in dit boekje dan is dit nog te verkrijgen bij de heer E.Koning Grote Beer 181 1562 V.W. te Krommenie Tel. 0756281160. Na deze ploeg van 18 man is er nog een ploeg ter aflossing heen gegaan, hoe groot deze ploeg was en met hoeveel boten weet ik niet In de eerste ploeg waren n.l. allemaal Krommenieërs en iedereen kon iedereen en door deze tocht is er onder deze mensen altijd een band gebleven. De tweede ploeg kwam uit de omgeving van Krommenie en heeft nooit die binding met elkaar gehad als de eerste. Velen zijn nadien verhuisd naar andere dorpen zo ook ik naar Schermerhorn Een inwoner van Schermerhorn was van mijn tocht naar Zeeland op de hoogte en heeft mij bij uw organisatie opgegeven wat voor mij een verrassing was want ik had hier niets van gelezen. Hoogachtend Jacob Brasser

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1