A.J.J. Dracht, Van Rheedesingel 27, 2678 TT De Lier. Tel.: 0174 514410 De Lier, 19 Mei 2003, Projectbureau Delta, t.a.v. Mevrouw A.M. Vinke, Antwoordnummer 75, 4330 VB Middelburg. Betreft: hulp watersnoodramp 1953. Geachte Mevrouw Vinke, In het weekblad voor De Lier en omstreken 19, 58 jaargang, nummer 1690, dd. 7 mei 2003 las ik een artikel van Uw bureau waarin U het verzoek deed om informatie over mensen die zich hebben ingezet om de nood te lenigen tijdens de verschrikkelijke ramp welke zowel over provincie Zeeland als over de provincie Zuid-Holland was gekomen. In de periode juli 1951 juni/1953 heb ik mogen dienen als dienstplichtig militair bij de Koninklijke Luchtmacht waarvan de laatste dertien maanden bij het 334 Transva Squadron op vliegveld Valkenburg bij Den Haag. Op de dag van de watersnood werd ik met spoed op zondagochtend via de radio opgeroepen van mijn week-end verlof om mij met alle beschikbare middelen zo snel mogelijk mij op de Vliegbasis Valkenburg te vervoegen. Op een belangrijke doorgaande weg in Den Haag heb ik een personenauto aangehouden. De bestuurder daarvan heeft mij spontaan naar het vliegveld gebracht alwaar ik en met mij de vele anderen die ook kans hadden gezien met alle mogelijke hulpmiddelen snel op de basis de kunnen komen een enorme chaos aantroffen. De buitenstaande, van verankering voorziene, vliegtuigen waren door hun verankering heen gebroken en lagen op hun vleugeltips of hadden andere schaden. Direct zijn wij begonnen die vliegtuigen vlieggereed te maken, enkele te repareren, zodat zo snel mogelijk de eerste vliegtuigen de lucht in konden hetgeen ook dezelfde middag gebeurde. Journalisten en belangrijke autoriteiten vereisten dat. Wij vlogen hoofdzakelijk met ongeveer 16 Dakota's. Dat waren nog vliegtuigen welke in grote mate gebruikt zijn gebruikt in de 2e wereldoorlog waarmede zeer goed zowel personen als vrachtvervoer mee vervoerd konden worden. Ook als parachutisten-vliegtuig te gebruiken en ook voor het uitvoeren van het droppen van redelijk grote pakketten. Die zondag zijn ook de eerste hulpvluchten uitgevoerd en ook is met deze vliegtuigen mede geinventariseerd hoe groot de ramp was. Vele bedrijven uit de omgeving, o.a. ook uit Den Haag waaronder twee grote broodbakkerijen boden spontaan hun hulp aan, waardoor ook de eerste voedseldroppings konden plaatsvinden. Ervaring daarmede hadden wij niet, dus met schade en schande hebben wij het snel moeten leren. Gelukkig dat vele bemanningen nog uit hun oorlogs-ervaringen en hun Indonesische tijd wel wisten

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1