Aan het Projectbureau Delta 2003 Antwoordnummer 75 4 330 VP Middeli ure tavMw A.M. Vinke In de "Schaapskooi" een huis-aan-huisblad uit Heerde van 13 mei j.l heb ik een oproep gelezen bestemd voor hulpverleners tjjdens de watersnoodramp van 1 februari. 1953. Gaarne wil ik hierop rea eren. Mijn naam: Danny Ebbenhorst-ven den Doel Geboren: 26 januari 1931 te Herkingen Gewoond tot i960 te Nieuwe Tonge - Battenoord. 27 juli i960 getrouwd en enkele maanden later vertrokken naar Njjkerk en in 1976 gaan wonen in Epe op c'e Veluwe, alwaar mijn man werd benoemd als directeur van een verzorgingshuis In Nieuwe Tonge ben ik als ambèenaar ter gemeente secretarie werkzaam geweest van april 1954 tot september 1960. Het gehucht Battenoord is één van de zwaarst getroffen gebieden. Van 200 personen zijn 40 mensen verdronken. Het hoge water was er al op zaterdagmiddag 31 januari. Daarna is het angstig gebleven, toen de vloed kwam 's avonds en 's nachts waarbij het water over de dijk heen spoelde. Samen met mijn zus (die is over leden) heb ik een familie kunnen waarschuwen (wat est eng as) op km afstand van Battenoord. Een gezin met 5 kinderen is weggegaan met hun auto. Na de dijkdoorbraak was er geen steen meer te vinden van hun grote boerderij. De rampnacht heb ik doorgebracht bij een tante aan de Battenoordsedij We hebben daar ensen zien verdrinken waar we niet bijkonden. Toen het licht werd kwamen er mensen aanlopen die e het overleefd hadden waarvan een vader et een 2-jarig meisje wat bewusteloos was. Mijn zus en ik hebben dit kind weer tot bewustzijn kunnen b rengen Ma uren zijn we in Nieuwe Tonge aangekomen en zjjn mijn zus en ik -mensen- Epe, 22 mei 2003

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1