RADIOLINKS dU-J- ILJLI [JlucjjL^cü- MoUc^oif^ \qjj Een uitkomst voor de watersnoodgebieden door Res. Ie Lt. J. Kruit VEEL is er in de afgelopen periode geschreven over het werk, door Land-, Zee- en Luchtmacht verzet in de watersnoodgebieden. Veel vooral over de hulp verleend mét vliegtuigen, van Dakota's en Flying Boxcars tot Helicopters toe. Het vliegbedrijf is in elke luchtmacht immers het meest spectaculaire gedeelte. Hoe hebben wij al die vliegers niet benijd, die direct iets „doen konden, zelf wachtend in kazernes en op vliegbases of er ook voor ons een kans was iets te doen? Toch zijn er, behalve de vliegers en de grond- organisaties op de bases, nog meer groepen van de Luchtmacht in hun vak in de getroffen gebieden ingezet. Dat was het personeel van de Ver bindingsdienst. Voor hen begon de actie eigenlijk al op 2 Februari, toen het hoofdkwartier van de A(llied) A(ir) F(orces) C(entral) E(urope) aanbood mobiele radiolink- apparatuur te sturen om hiermede de vernielde PTT-verbindingen op en met de Zeeuwse en Zd-Hollandse eilanden over te nemen. Principe van de straalzender. Wat is nu echter een „radiolink", of „straalzender?" In principe is dit niets anders dan een draaggolf-telefoon- verbinding. Echter niet overgebracht via een kabel, maar via een normale radiozender. Hiermede kunnen, al naar behoefte, i tot 48 gesprekken tegelijker tijd worden overgebracht met slechts 1 zender en ontvanger aan elk eind van de verbinding. Er zit echter nog één „maar" aan dit verhaal. Door het gebruik van speciale antennes, in principe gelijk aan een radarantenne, zorgt men er voor dat de uitgestraalde energie slechts in één bepaalde richting wordt uitgezonden. Men spreekt dan van een „beam" straal); vandaar het woord „straalzender". De breedte van deze beam varieert al naar de gebruikte apparatuur, tussen 22° en ca 2°. 36 uur in touw. In de vroege morgen van 3 Februari vertrok een van de officieren van de Sectie Verbindingsdienst Luchtmacht staf naar Breda om daar met deze Amerikaanse radiolinkeenheden contact te krijgen. In feite kwam dit contact tot stand ca 20 km over de Nederlands- Belgische grens, want grenzen be stonden er toen voor militairen niet meer! 's Avonds werd gestart vanaf Breda, via Bergen op Zoom, waar de helft achter bleef, Antwerpen en Gent naar Goes. De Amerikaanse chauffeurs hadden bij aankomst in Goes 36 uur achtereen achter het stuur gezeten. Dat belette hen niet om bij het op richten van deze eerste „link" tussen Bergen op Zoom en Goes flink" mee aan te pakken! Deze radiolinkapparatuur kon even wel maar vier gesprekken overbrengen, de behoefte was echter veel groter. Daarom werd besloten de semi-mobiele radiolinkapparatuur van de LSK in te zetten. Telefoons en telexen ratelden; het depot Verbindingsmaterieel kwam onmiddellijk in actie, en maakte de materiaaltransporten klaar. Ook dit was maar niqt zo gebeurd. De meeste van deze apparatuur waren nog nooit uitgepakt, en deze moesten na uit de kratten te zijn gehaald ook nog getest worden. Materiaal voor twee radiolinkver- bindingen. Behalve dat werden twee masten van 50 m hoogte en een gewicht van 7 ton verzendklaar gemaakt, wagens met antennekabels enz. De antenne kabels zijn met 4 stuks op een kabel haspel gerold. Een zo'n haspel weegt i ton. Radiolinkapparatuur ging mee met een totaal gewicht van 3,5 ton. De volgende dag 5 Februari werd al gestart Al dit materiaal was bestemd voor slechts twee radiolinkverbindingen Goes-Roosendaal en Goes-Zierikzee. De eerste sloot op beide einden aan op het PTT-draaggolftelefonienet, waar door vanuit Zd. Beveland en Walcheren geheel Nederland weer automatisch bereikbaar was. Aan de tweede radio link werd de luchtmacht draaggolf- apparatuur aangesloten, die op haar beurt met de PTT-centrales waren ver bonden. In de kerktoren van Bergen op Zoom. De verbinding Goes-Roosendaal die op 10 Februari tot stand kwam, liep tot Zondag 15 Februari over een relais station te Bergen op Zoom, waar de apparatuur stond opgesteld in de kerktoren. De antennes hingen onder het klokkenspel, de apparatuur stoncj naast de speeltrommel Door het grote stroomverbruik begon prompt de torenklok achter te l,open. Soms ook stodtte iemand tegen enkele pallen, waardoor plotseling de klok begon te luiden! Op 15 Februari kwam te Roosendaal de mast gereed, zodat toen geen relais station meer nodig was. Voordien stond de antenne opgesteld op 12 m hoogte, in een openslaande deur van de hoogste verdieping van het PTT gebouw; een wel erg provisorische opstellingsplaats Nauwelijks waren deze verbindingen tot stand, of weer kwam een aanvrage voor Goes-Zierikzee-Middelharnis. Weer kwamen de magazijnen in actie, weer gingen de chauffeurs de lange weg via Antwerpen en Goes naar Zierikzee en via Rotterdam en Helle- voetsluis over smalle polderdijkjes naar Middelharnis. Door de korte afstanden en het vlakke terrein tussen genoemde plaatsen (alles water) kon hier met lage antennes worden volstaan. Deze werden dan ook geïmproviseerd aan de toren van het stadhuis te Zierikzee en de kerk toren te Sommelsdijk. Op dat moment was al het beschikbare personeel hard aan het werk. Nog meer verbindingen waren echter nodig, van Rotterdam naar Middelharnis. Hiervoor werd een door AAFGE in Fontainebleaü ter be schikking gestelde apparatuur ingezet, zodat op 15 Februari ook deze ver binding tot stand was gebracht. Later werd ook deze verbinding door de Luchtmachtstraalzenders overgenomen. Herstel binnen tien dagen. In 10 dagen tijd waren de meest vitale verbindingen hersteld, dank zij het werk van 3 officieren en 22 man verbindingspersoneel, geassisteerd door enkele burgertechnici van de lever- Slot op pag. 136) RADIO LINKVERBINDING LUCHTMACHT NOODGEBIED

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1