VERKLAR ING. De ondergetekende, Hoofdingenieur-Directeur der Zui derzeewerken, "belast met de uitvoering van de Dienst te 1s-Gravenhage ve rkla art hie r b i j dat H.Kramer te Harderwijk in verband met zijn tewerkstelling bij de drooglegging van Schouwen-Duiveland, met ingang van 5 Maart 1953 aldaar ten kantore van het Polderhuis te Zierikzee is tewerkgesteld^,»^ als waker. 's-Gravenhage, ip Maart 1953* ERR HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR DER ZUIDERZEEWERKEN, BELAST MET DE UITVOERING VAN DE DIENST, NAMENS DEZE DE ADJUNCT-INGENIEUR BIJ DE ZUIDERZEEWERKEN, DIENST DER ZUIDERZEEWERKEN KANTOOR K?.M?EM

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1