WATERSNOOD 1953 We schrijven 'begin 1953', lokatie Utrecht. Jopie en ik waren in juli 1951 wettelijk gehuwd (dit was toen noodzakelijk om ingeschreven te kunnen worden om woonruimte te bekomen). In afwachting bewoonde Jopie een huurkamer en ik woonde in de Hojelkazerne. Januari 1953 kregen wij bericht dat we per eind januari woonruimte inwoning huiskamer, slaapkamer, keuken en medegebruik van toilet toegewezen zouden krijgen. Vreugedevol togen we aan het regelen. Ons huwelijk zou vervolgens op 11 februari RK ingezegend gaan worden. Op 31 januari hadden wij, de onderofficieren, in de Hojelkazerne een feestavond. Het was een geweldig feest, zeker voor Jopie en mij en onze melevende vrienden. Bij de sluiting van het feest, in de kleine uurtjes, werd ons medegedeeld dat buiten "HONDEWEER" heerste en dat de politie adviseerde midden op straat te lopen/fietsen, teneinde ongelukken door vallende objecten tot een minimum te beperken. "DE WATERSNOOD" Ja, dat bleek het te zijn. Op zondag 1 februari werden alle militairen via radio etc. gesommeerd zich ten spoedigste naar hun kazerne te begeven alwaar zij geconsigneerd werden in afwachting van Al spoedig bleek dat Nederland niet voorbereid was op welke ramp dan ook. Iedereen die enige zeggenschap had probeerde hulp te organiseren hetgeen resulteerde in een grote puinhoop. Voor ons de Verbindingstroepen in Utrecht betekende dat, beschikbaar zijn met als uitrusting de broodzak met inhoud (eet- en toilletgerei en grondzeil). Op deze zondag gebeurde er van alles maar van een duidelijk plan was geen sprake. Zo brak de maandag aan en kwam men op gang. Mijn zicht op deze zaken strekte niet verder dan 'radioverbindingen' Radiostations werden samengesteld en uitgezonden. Ik kreeg als medewerker toegewezen de net geslaagde en tot dienstlichtig sergeant bevorderde radiotelegrafist Theuerseit. Ik kreeg een mobiel radiostation met chauffeur toegewezen en de opdracht mij onverwijld te melden op de vliegbasis Gilze Reijen, met bestemming Stellendam op het zuid-hollandse eiland Goeree Over/lakkee. Toen ik me in Gilze-Reijen gemeld had kreeg ik daar te horen, beschikbaar blijven. Iets later meldden zich nog twee radiostation onder leiding van soldaten. Deze stations heb ik onder bevel genomen. Vervolgens kreeg ik opdracht met deze drie station naar vliegveld Woensdrecht te gaan en mij daar te melden. In Woensdrecht hetzelfde liedje. Wachten. Gelukkig ontmoette ik daar een mij persoonlijk bekende luitenant-waarnemer die mij een en ander vertelde over het rampgebied, zodat ik de mannen ook iets kon vertellen van wat ons te wachten stond. Het bureau Operation stond inmiddels in contact met den Haag en de krij gsmachtstaven. Aangezien de plaatsen in het rampgebied waar radiostations direct nodig waren niet over de weg bereikbaar bleken, kregen we opdracht de radiostation uit te bouwen en de chauffeurs met auto terug te sturen naar Utrecht en werden twee station, hoe dat weet ik niet meer, naar een bestemming in het rampgebied gedirigeerd. Mijn bestemming werd gewijzigd in de plaats Oude Tonge op Goeree-Overflakkee. Men was zo bezorgd over de toestand aldaar dat ik naast mijn eigen apparatuur van de luchtmacht nog een sterkere zender kreeg toegewezen. Ik werd in kennis gebracht met de commandant van het inmiddels gearriveerde britse helicoptersqaudron, (nederland beschikte nog niet over hefschroefvliegtuigen), die constateerde dat het onmogelijk was ons met onze apparatuur in slechts een helicopter te vervoeren. Besloten werd twee helicopters een voor het personeel en een voor de apparatuur. Alhoewel de vlucht een zeer trieste indruk gaf van dit gedeelte van Nederland was het een enorme ervaring te vliegen in een apparaat vanwaaruit je naar voren, links, rechts, boven en onder kunt kijken. Jammer was dat je je niet verstaanbaar kon maken. Ik weet niet meer hoe lang de vlucht duurde. Pogingen je te orienteren bleken nodeloos daar beneden alles maar dan ook alles overstroomd was. - 1 -

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1