16. JAN. 2003 1 4:08 16-UI-ua I4:ud hrOUT PUB USEMBASSY +31 (0)70 3106219 NO. 1559 P. 6 T-735 P.06/11 F-Z11 Verslag van, de watersnood door Boardman W, Kathan De grote watersnoodramp die honderden heeft gedood en duizenden van huis en haard heeft verdreven onderstreept op tragische wijze dat Nederland een land is, dat gebouwd is op water. Of het nu vreedzaam het levensbloed van de natie draagt in zijn vele aderen of dat het over het land spoelt en dood en verderf brengt, water is van vitaal belang in het leven van het volk. Van de geboorte tot de dood hebben de meeste Nederlandera er bij gespeeld, er over gevaren, er op gewerkt, er tegen gevochten. Vanaf het moment dat men de Nieuwe Waterweg opvaart van de Noordzee naar de drukke haven van Rotterdam is man zich ervan bewust dat Nederland dicht bij de zee ligt. Deze Indruk gaat nooit weg. Als men in een stad woont, kan de straat een gracht in het midden hebben. In de buitenwijken van de stad kan men in een f huis aan de kade van een vaart wonen en de wereld langs zien stromen: schuiten met zend, steenkool en groente en fruit voor de r markt, visserboten die de buit binnenbrengen, woonboten die verplaatst worden, of' onopvallende kleine roeiboten met een paar volwassenen of kinderen. Het is niet moeilijk oude 'pikbroeken1 te vinden, en gepensionnaerde zeekapiteins die naar da stad komen op markt- en feestdagen om zeeverhalen uit te wisselen. Toch kan de Nederlander praten over de zee ale Zijn 'erfvijand', en het is eenvoudig te begrijpen waarom. Ruim een vijfde van Nederland ligt onder het zeepeil, en alleen dijken en dammen en een natuurlijke muur van duinen scheiden de huizen en het boerenland van de roerige Noordzee. Sinds d® Middeleeuwen, 'toen de Zuiderzee in een grote storm gevormd werd, hebban de Nederlander» vlijtig gewerkt om stukken land terug te winnen waarop de bevolking zich kon vestigen. Elk nieuw stuk boerenland of polder werd omringd door een dijk en door sloten doorsneden om de waterstand in de grond laag xe houden. Naarmate het land zich uitbreidde werden er wegen aangelegd op deze oude dijken en er ontstonden huizen en dorpen in de omgeving. Het werk ora de Zuiderzee droog te leggen en in een meer t.e veranderen begon nadat de 20 mijl lange Afsluitdijk gereed was 1

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1