HELPERS NEMEN AFSCHEID Dispensatie voor de noodgebieden De commandanten van de buitenlandse troepen, die hulp verleend hebben bij het reddings- en herstelwerk in het rampgebied, zijn vanmorgen door Ko ningin Juliana en Pfins Bernhard ten afscheid op paleis Soestdijk ontvangen. V.l.n.r. (voorste rij) de Amerikaanse brigade-generaal R. Hendrix, koningin Juliana, de Franse kolonel Ch. Robert, prins Bernhard, de Engelse It.-kolonel P. Wood, de Belgische It.-kolonel P. Baetsler en luit.-generaal D. C. Buur man van Vreeden, territoriaal bevel hebber. Vasten- en onthoudingswet: De bisschop van Haarlem verleent bij deze aan alle evacué's en aan al diege nen, die zich in de noodgebieden bevin den in het bisdom Haarlem, dispensatie in de Vasten- en ook in dc Onthoudings wet behalve op Goede Vrijdag. Haarlem, 17 Februari 1953 Joannes Petrus Bisschop van Haarlem De lij-p 'l] 2-Si

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1