O :P4 ;X W 0» plil ^iilsig ll'SM 5 Hill .ins glliltssfcl? Ifl fe 46 ss •J -ss IN» e •»N* CO K i sig ■5 m ^e>sflï? c3 v loi^-s s"0 v> in OVpJ-s-3 s ,2 (ƒ2 p4T! CO ;:1H|11°2 ssTA"T3 a p f. O OJ ouBN«^ las ±d x-g th In *3i q) a g"§ 2 o P> g |1f*H5 3 r-H "B aSapB o v. s a o c fe5 }S 8.11 hIIÜ -*— ir CO egl G G G S M 03 0) v •aBS-0 I I'l, a-sls I--«a ••5 fi 03 hs d" g n O ctf S Ma Us SBi 3 S* 6 - <B 0) <D t> i G IS'.p, S5fi.«S O) ww aaiiwc/sigeny Vandaag bijna 40 jaar geleden, in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 veroorzaakte een langdurige, uitermate zware noordwesterstorm in het zuidwesten van ons land een rampzalige watersnood (4.30 meter boven ANP). In totaal 1835 mensen kwamen hierbij om het leven, 72.000 mensen moeten moesten worden gegevacueerd. Zeer velen verloren hun woningen of al hun bezittingen. De totale schade, de droefheid en de ellende waren enorm. r In deze rampzalige nacht teisterde deze St. Ignatiusvloed ook onze gemeente. En hoe. St. Philipsland behoorde tot de zwaar getroffen gemeenten. In een kort tijdsbestek na kwart voor vier braken in die donkere stormnacht op Flipland op vier plaatsen de dijken. De polders en de beide kernen St. Philipsland en Anna Jacobapolder verdwenen bijna geheel onder de aanrollende watermassa's. Praktisch alle woningen raakten wel beschadigd. Een groot aantal woningen en publieke gebouwen werden totaal verwoest door de drie meter hoge waterstroom die vanaf de Noordzee met orkaankracht door de zeegaten het achterland in werd geperst en via de gebroken dijken de polders bereikte. In deze kolkende stroom kwamen 9 inwoners van onze gemeente om het leven. De namen staan ons nog vers in het geheugen: Andries v.d. Est, Willem Faasse, Jacob Geense, Jan en Maatje Ligtendag, Kees, Jan sr en Jan jr Suurlant en Lauran Vroegop. Wij zijn hier bijeen om samen te gedenken en weer even stil te staan bij de rampzalige gebeurtenissen van toen. Want 40 jaar geleden werd niet alleen een bres geslagen in de dijken. Er werd ook een bres geslagen in ons leven en ons bestaan: vrienden, bekenden, buren, plotseling waren zij er niet meer.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1