band b 18) 27 nu p p u It bu iten P an a ++bij h®t n®d®rpanas® corisuPaat-g©n©raaP t® au©ss©Pdorf is tot ■Ji 0 *00.000 mark (=90.000 oupdtan) voor 0© n©c®rlands© overstro- mingsspachtoffers gestort.oij oe te hamburg gevestigd© - rParioso bank voor zuiu-afrika»is tot mi to® voor niotz^pfco Lo;.p 9 .000 mark (=81.900 gulden j ontvang n. d© huppverper. ingsacti© in west-au itsland heeft voortgang, kat no Piek© ©n protestants© ge© stel ijken en c© w© sta u lts® J'cer.trap© raag voor jooGs©-aangelegenhssaen lebben oproepen 0 nun geloofsgenoten „gericht om voort te gaan m@t net bijeen f^r.aon van geld,en goederen, ook dop der dag zijn talrijke aanb ie a in gen tot bu Ipyerten In g ontv sngen ve le duits© mannen una- p .rj''-'vi r so©n zïcn aai voo«* werk in a® neaeriands® g@- 5 istsrcif, qQt> leden het casino van.a® bekende,nabij hamburg gelegen du it se badplaats travemuenae,..heeft aangeboden- gsaurende vier weken onoardakt o bieder» aan vijftig kinderen van tien tot veertisn jaar- uit c® overstroomde gebieden in groöt|brlttannie, ned.er. iana ''""Oii-'.viifuc ouits.s? kino®r^n van vluchtelingen.die up ten eiland in de omgeving van hamburg zijn ondergebracht,zuppen wo"q n uitgenodigd o® buitenlandse kinaeren ©pk® miaoag t® bezoeken.dê kinderen zuppen gedur@nd© hun .verblijf onder tezicht s* aan van maatschappelijke w©rk©rs.gpa.reuter uit montreal zijn donaeroag met een vpiegtuig van a?- ca- nadeze Luchtmacht", rubber oten naar amsteroam verzon oen. (reuter) ++d© bisschop van keulen, karoinaap frlngs, heeft gonderaag in hor-ogriijk schrijven opnieuw tot hulpverlening aan n®o«riand opg w- kt. (opa) ++a® bono van uit d® duits® oostelijk© gilleden verdreven bosr©n n': ft dr a©troff@n nederianas® bot ren nuip aano«®boa@n oii het •i rst -b (apa) ++de westbertijnse voetbalhona neeft 25 neaeriancs 0 kino©r©n uit 0noodgebisoen uitgenodigd voor ©en gratis vsrgpijf van tw©- weken in het vacant i© hu is van o© bond aan a® ran a van a© a aa.a ulTnob iqina is a®zonden aan dr knvn(rtr 0 Oi/oi 09/ff/l 025/d©/

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1