{&0Ê/ÊM 9hu Ipv©rtón ing n teuw® s@ri@ Washington 3 februari -reuter- a® woorovoeröer van het am®rikaans- ministerie van. buitenbands® zaken,mcd@rmQttheeft maanoag op ©en persconferentie verklaard, dat functionarissen v ars a® amerikaans® ambassade te den haag in @en telefoongesprek __m®t a@ am® rikaans© ambassade t@ parijs hadden aangedrongen stappen t® n®m@n om peper land t® helpen 20 spoedig mogelijk hij verklaard®, dat net stat© departement op h@t ogenblik slechts hulp aan ne.deri.and overwoog, hetgeen echter niet later® mogelljké hii stand aart. andere^ landen u its lóot. 01.01 /4500/aa/©f 10) hulpverlening (2) M Iheeft meeaedeeia, dat twee regimenten genie met uitrusting zijn aan geb oden0101 4500/ aa/b a/ f-

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1