WATERSCHAPSORGANISATIE IN VERBAND MET DE RAMP VOORDRACHT Prof. Mr. G. J. C. SCHILTHUIS DOOR Lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, te Rotterdam, op 14 September 1953 te Goes gehouden voor de Zeeuwsche Polder- en Waterschapsbond BIJ VOEGS EL VAN HET OCTOBER/NOVEMBERNUMMER 1 933 VAN DE ZEEUWSCHE POLDER

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1