Mijne Heren, Wilt u mij - zonder enige verplichting mijnerzijds op a.s. om uur de Philips autoradiotoestellen demonstreren? (naam) (adres) (plaats) Hoogachtend, (datum)

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1