J. de Vos, MSc. St. Alban-Anlage 59 CH-4052 Base! voice: +41-61-272 64 72 fax: +41-61-273 91 41 e mail: ji!les.devos@freesurf.ch Projectbureau Delta 2003 Provinciehuis Abdij 6 Postbus 6001 NL - 4330 LA Middelburg Basel, 21.10.03 Betr.: Watersnoodramp Geachte heer Holland U hebt mij zeer verrast met de toezending van een Watersnoodsteren het verdere stijlvolle herdenkingsmateriaal over de Watersnoodramp van 1953 Voor dit gebaar dank ik u en maak u gaarne mijn welgemeend compliment over de kwaliteit van het gebodene. De documentatie heeft vee! herinneringen bij mij wakker geroepen. Toentertijd had de TH in Delft direct na de stormnacht bussen georganiseerd om ons naar het rampgebied te brengen. Onze groep werd naar een beschadigde dijk gebracht om onder leiding van een paar geschoolde dijkwerkers zandzakken te vullen en de dijk te verhogen. Op de dijk. was het bitter koud en daarop waren we nauwelijks gekleed, de meesten van ons waren in hun gewone dagelijkse kleren gekomen. Gelukkig was het Leger des Heils snel ter plaatse met een soepkeuken waar we ons om de beurt konden warmen. Ons onderkomen voor de nacht was een barak van een kindervacantiekolonie waar we op de vloer sliepen omdat we niet in de stapelbedden pasten. Waterwas er niet, noch om je te wassen noch om de toiletten door te spoelen en we lieten de ramen maar dicht om de kou buiten te houden want verwarming was er evenmin. Wij konden ons echter gelukkig prijzen dat we een dak boven ons hoofd hadden; de mensen die buiten op hun daken nog op redding zaten te wachten hadden het heel wat beroerder. Onze maaltijden kwamen per schip uit de Marinierskazerne in Rotterdam. Die organisatie functioneerde van het begin af perfect. Eten konden we in de dorpskerk. Daar werden ook dakloze gezinnen ondergebracht naast de voorraden hulp- en reddingsmateriaal.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - diversen | 1953 | | pagina 1