Café „Tramzicht" Goud, Zilver en Optiek „THE GAME" Rabobank „Domburg" Watckecctos MohoLUC Wliniatuut L. Minderhoud BEZOEK DOMBURG Bezoek amusementshal Omwisseling van alle vreemde valuta's Change Wechseln Kantooruren: Hoek Schuitvlotstraat-Singel Telefoon 1810 (5 lijnen) Iedere werkdag 9.00-12.00 - 13.30-15.00 uur 's Maandagsavonds van 19.00-20.00 uur 's Zaterdags juni t/m augustus van 9-12 uur Alle bankzaken BOS KASTEEL WESTHOVE Iedere dinsdag rondleiding door het bos Westhove, bij kasteel behorend land goed met belangwekkende plantengroei, duingebied. Aanvang 14.30 uur. Samenkomst op het recreatieterrein voor Kasteel Westhove tussen Domburg en Oostkapelle. BIBLIOTHEEK VAN DE VOLKSBOND Weststraat 5 Voor badgasten bestaat gelegen heid boeken te lenen uit de biblio theek van de Volksbond. Uitlening: vrijdagavond van 7-8 uur. Leesgeld 10 cent per boek. Er zijn ook een beperkt aantal Duitse boeken. Open: van 4 juni t/m 5 september, iedere woensdag-, donderdag- en vrijdagavond, aanvang 21.00 uur. 25 Juni t/m 25 juli woensdag en donder dag, aanvang 21.00 uur en 21.30 uur, vrijdag 21.00 uur; 30 juli t/m 5 sep tember, woensdag en donderdag, aanvang 20.30 en 21.00 uur, vrijdag aanvang 20.30 uur. De historie van de eeuwenoude Abdij van Middelburg herleeft in een spel van stemmen, muziek en licht Rondgang van een uur door de Abdijgebouwen Zeven beelden uit de geschiedenis Kaartverkoop Overdag bureau VVV, Lange Delft 23, Middelburg, telefoon 12112 's avonds ingang Nieuwe Kerk Toegang f 2,75, kinderen f 1,75 Gezelschappen reductie In juli en augustus hebben bezoekers van het Klank- en Lichtspel op vertoon van hun entreebewijs gratis toegang op Miniatuur Walcheren van 1921 uur. BEZOEKT OP HET MOLENWATER TE MIDDELBURG Reuzenmaquette van 7000 m2 Ruim 200 huizen, torens, fabrieken enz. op V?o van de ware grootte Dagelijks geopend van 9-17 uur. In de maanden juli en augustus van 9-21 uur Entree: volwassenen 2,25 kinderen1, DOMBURG - TELEFOON 1347 STATIONSSTRAAT 8 SLIJTERIJ VAN DIVERSE FIJNE LIKEUREN LIMONADES, BIER ENZ. JENEVERS Het bekende EVERY-DAY ijs A. P. Moggré Sortering goede tafelwijn - Prima ge koelde dranken - Populaire prijzen Tijdens Uw vakantiedagen naar het van our bekende adres voor gedistilleerd, likeuren, ao vocaat, wijnen enz. During your holidays to the renowned address for spirits, liquors, egg-nog, wines etc. Pendant votre séjour, l'adresse renommée pour spiritueux, liqueurs, eaux-de-vie aux oeufs, vins etc. Wenden Sie sich in Ihren Ferien an die alt- bekantte Adresse für Spirituosen, Liköre, Eier- likör, Weine usw. FIRMA DENEVERS SLIJTERIJ WIJNHANDEL Lange Delft 84 - Middelburg Telefoon 01180-1 2415 FIRMA ZUIDSTRAAT - WESTKAPELLE TELEFOON (01187) 2 84 Het vanouds bekende adres voor GOUDEN EN ZILVEREN ZEEUWSE SIERADEN chocolaterie A.J. BURGER Korte Delft 5-7, Middelburg WEVERIJSTRAAT 3 DOMBURG GROOT VERMAAKCENTRUM met de NIEUWSTE ATTRAKTIES DAGELIJKS GEOPEND VRIJ ENTREE

Krantenbank Zeeland

Domburgsch Badnieuws | 1975 | | pagina 7