Sinke Komejan Makelaars o.g. een opvouwbare paraplu IDEAAL OP REIS LEDERHUIS BIJOU TE KOOP: te: DOMBURG, BUNGALOWS, WONINGEN, BOUWGROND, LANDHUIZEN. 3 vervolg ven pagina 1 Zo dat is het dan weer zo'n beetje voor deze eerste keer. In een later stadium hopen we terug te komen met onder meer wat informaties over de verwachte bezettingen in de diverse verblijfssectoren. Na dat voorproefje dat we het afgelopen weekeinde heb ben gehad, toen Domburg weer knap vol zat met Duitse gasten, kan het ver dere verloop van het seizoen met een gerust hart tegemoet worden gezien. POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONDIENST TE DOMBURG Het kantoor is geopend: maandag tot en met vrijdag 8.30-12.30 uur 14.00-15.00 uur 17.00-18.00 uur zaterdag 9.00-12.15 uur Buslichtingen 6.1 5 en 1 7.30 uur zaterdag 6.25 en 9.30 uur zondag 23 uur HENGELEN Hengelen in de bosvijver van kasteel „Westhove" op vergunning. Dag-, week- en seizoenvergunningen verkrijgbaar bij de boswachter, Duin- vlietseweg 2, Oostkapelle. NED. RODE KRUIS DOMBURG Bij afwezigheid van de arts kan men zich wenden tot de volgende adressen: J. Kleinepier, Schuurmanstraat; Mevr. M. de Pagter-Hollestelle, H. M. Kesteloostraat 5, tel. 1803 De bossen van Hoogduin en Berkenbos zijn voor een ieder vrij toegankelijk. DOMBURGSCHE GOLFCLUB Secretaris: Mevr. G. K. Hesselink-Mondria, Noordsingel 18, Middelburg Telefoon 01180-12065 Professional: D. v. d. Luyt, Clubhuis, Domburg, Telefoon (01188) 1573, b.g.g. (01188) 1237 Zondag 22 juni Mevrouw Heyse-Tak-wissel beker - Vlaggenwedstrijd Winnaar 1974: A. Snouck Hurgronje Zaterdag 28 juni: Lucas Bols-trofee Stableford (max. 1 slag per hole) Winnaar 1 974: W. Bentinck FILMVOORSTELLINGEN Domburg „Schuttershof" 1975. Vrijdag 2 7 juni: 19.15 uur: De avonturen van Rabbi Jacob, al. 21.45 uur: The Sting. 14 jaar. OLAU-LINE Er is een dagelijkse rechtstreekse boot verbinding Vlissingen-Sheerness (Engeland). Vertrektijden: Vlissingen: 11.00 en 23.00 uur Sheerness: 13.00 en 22.00 uur Duur van de overtocht ca. 7 uur. Tarieven voor passagiers enkele reis: Volwassenen f 25,-, kinderen (4 t/m 13 jaar) f 12,50, kinderen onder 4 jaar gratis. Alle inlichtingen en boekingen zijn op het VVV-kantoor verkrijgbaar. VVV DOMBURG KERKDIENSTEN NED. HERVORMDE KERK Zondag 22 juni 10 uur: Ds. Bunk 19 uur: Ds. Otte GEREFORMEERDE KERK Zaterdag 2 juni: GEREFORMEERDE KERK Zondag 22 juni: 10 uur: Ds. Vlijm - Leiden 19 uur: Ds. Hekstra - Nieuwdorp R.K. KERKDIENSTEN Zondag 22 juni: 10 uur: Bijkerk Badhuisweg HOOGWATER DOMBURG Zaterdag 21 juni 11.56 uur Zondag 22 juni 12.43 uur Maandag 23 juni 13.25 uur Dinsdag 24 juni 14.06 uur Woensdag 25 juni 14.48 uur Donderdag 26 juni 15.28 uur Vrijdag 27 juni 16.06 uur GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Inlichtingen over gevonden en verloren voorwerpen zomede het aanmelden daarvan, ter gemeentesecretarie tus sen 9.00 en 1 2.00 uur. Verloren voorwerpen: Gouden kinderkopje, Carin 20-04-'67; zwart leren sleuteletui met diverse sleutels. S.J. Akkerdaas, Weststraat 1, tel. 1442. Kinderspijkerjasje. Hille, Weverijstraat 9. Gevonden voorwerpen: Herenpolshorloge, omgeving Zonne veld. Mevrouw Van Klinken, Burg. Dreg man straat 13, Koudekerke. Keuze uit bekende merken Prijzen f 20,- enz. DE ZAAK OP DE HOEK Lange Delft 44/Segeersstraat 4a - Middelburg Ook 's maandags de gehele dag geopend DAMPLEIN 34 „HET GOUDEN HARNAS" - MIDDELBURG - TEL. 01180-26455 OOSTKAPELLE, WESTKAPELLE, ZOUTELANDE en op vele andere plaatsen op het „eiland" WALCHEREN. Gaarne zenden wij u ons „NIEUWS VAN UW MAKELAAR" vrijblijvend toe. Zie ook het fotokastje aan het pand 't Groentje 4 (Viswinkel) te Domburg.

Krantenbank Zeeland

Domburgsch Badnieuws | 1975 | | pagina 3