sSticUtincj ^^B&dplcicitóbelcincfen omburcf UITGAVEN VAN DRUKKERIJ DEN BOER 2 MARKT 51 MIDDELBURG TELEFOON 01180-27651 BOEKEN UITGEGEVEN DOOR PROVINCIAAL BESTUUR VAN ZEELAND OP EN OM DE NOORDZEEBOULEVARD f 6,60 L. A. Stofkoper OUD-WALCHEREN f 6,95 J. Vader LANGS DIEKEN EN WEGEN f 6,35 D. A. Poldermans ZUUD-BEVELANDSCH LIEF EN LEED f 6,35 D. A. Poldermans IK GA MAAR EN BEN f 8,90 André Oosthoek SPOREN IN DE SLIK f 9,40 G. A. de Kok KLOETINGE f 7,90 Vogel-Wessels Boer JAN MAYEN IN VERLEDEN EN HEDEN (ing.) f 6,80 Brander MOLENS VAN ZEELAND f 32,50 M. van Hoogstraten GETIJDENBOEK f 27,50 Joop Dam Zeelandreeks no. 1 CANISVLIET, EEN GRENSGEVAL f 9,80 W. H. van den Dool Zeelandreeks no. 2 AVIFAUNA VAN OOSTELIJK ZEEUWS-VLAANDEREN G. M. P. Sponselee M. A. Buise MIDDELBURG MONUMENTENSTAD f 7,50 Henri Arnoldus TEKENINGEN PRINCE per stuk f 7,50 TOERISTENKAART MIDDEN-ZEELAND f 2,50 ABDIJ VAN MIDDELBURG f 4,80 G. A. de Kok BOEKJE OPEN PROVINCIAAL BESTUUR ZEELAND f 3,50 PROVINCIALE ALMANAK VOOR ZEELAND 1975-1976 f 30- FOTOBOEKEN KENTEREND GETIJ f 29,50 MIDDELBURG, tekst in Duitse, Engelse en Franse taal f 5,20 G. A. de Kok BIJ DE BOEKHANDEL VERKRIJGBAAR DIRECTIE: BADHUISWEG IA - TELEFOON (01188) 1676 TARIEVEN BADSTRAND Garderobes volwassenen kinderen per badf 1,20 f 0,75 10-badenkaart f 10,f 6, 25-badenkaart f 20,f 12, Strandartikelen stoelen per '/2 dagf 1,25 per dag f 2, per weekf 10, per maandf 29, windschermen per dag f 2, per weekf 10, per maandf 29, De huurders van stoelen en wind schermen moeten deze na gebruik in goede staat weer inleveren bij het badpersoneel. EIGEN WINDSCHERMEN Voor het plaatsen van eigen wind schermen opdeonder toezicht staande stranden gelden de volgende tarieven: per dagf 1 per weekf 4,50 per maandf 12,50 per seizoenf 25,- TENNISBANEN De huur bedraagt f 7,50 per uur. o. Tarieven inclusief B.T.W. Het is verboden de banen te betreden zonder een geldig bewijs van toegang en anders dan op tennisschoenen. MIDGETGOLF Volwassenenf 1,50 Kinderen tot en met 1 5 jaarf 1,25 Tarieven inclusief B.T.W. KAMPEERTERREIN Het kampeerterrein „Camping Dom burg", telefoon 01188-1679, is ge legen aan de Schelpweg en geopend van 1 april tot en met 30 september. Telefoon kampleider: 01188-2042. Kampwinkel/restaurant: 011 88-1705. Het kampgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en bedraagt per nacht: volwassenenf 2,40 kinderen tot en met 10 jaar. f 1,75 tentf 2,1 5 autof 2,15 caravanf 2,1 5 scooter, motor, bromfiets f 0,50 water f 0,25 aansluiting op elektriciteits net 220 Vf 1 Toeristenbelasting per nacht f 0,35 Bezoekersf 1 ONBEWOONDE TENT OF CARAVAN 1 april-Pinksteren per nachtf 2,1 5 Pinksteren-hoogseizoen per nachtf 4,30 Einde hoogseizoen-eind september per nachtf 2,15 Gedurende het hoogseizoen dient de tent of caravan bewoond te zijn. Geen verhuur van caravans. Er zijn geen seizoenplaatsen meer beschikbaar. Geen plaatsreservering. Internationaal kampeercarnet ver plicht. Het verblijf van honden op het terrein is verboden. WENKEN VOOR DE STRAND- BEZOEKERS De kaartjes voor garderobes, strand stoelen, windschermen zijn verkrijg baar bij het badpersoneel, waar tevens alle gewenste inlichtingen te verkrijgen zijn. De huurders van strandstoelen en windschermen worden verzocht deze na gebruik in goede staat weer bij het badpersoneel in te leveren. Houdt het strand schoon door afval in de afvalbak te deponeren. De ruimte tussen loopplank en strand tent is ter beschikking van de tent gebruikers. Niet-gebruikers van de be treffende strandtent mogen zich op deze ruimte niet begeven. Baadt nimmer in de nabijheid van paal hoofden, dit is zeer gevaarlijk. Zodra de rode vlaggen zijn gehesen, is baden en zwemmen verboden, houdt u daaraan. Mocht iemand bij het baden of zwem men in moeilijkheden komen, waar schuw dan onverwijld het badperso neel. In de badmanstenten bevinden zich verbandtrommels, terwijl in de garde robe van de badinrichting een zuurstof koffer en brancard aanwezig zijn. Het is verboden zich op de daken van de strandtenten te bevinden. Storend gebruik van radio's op de stranden is verboden. Het is de eigenaar, houder of verzorger van een hond verboden deze geduren de het badseizoen op de door de stich ting geëxploiteerde stranden te laten lopen. Het is verboden zich met een luchtbed, zwemband of dergelijk tot drijvend geschikte voorwer pen, in zee te bevinden. Zowel bij de toegangen tot het ooster- badstrand als bij die tot het wester- badstrand bevinden zich strandpavil joenen met terras, waar u tegen billijke prijzen iets kunt gebruiken. Bij deze toegangen bevinden zich toiletten. De stichting sluit elke aansprakelijkheid voor de gebruikmaking van de strandèn of haar eigendommen bij deze uit. Met eventuele klachten kunt u /zich wenden tot het badpersoneel of tot de directie. Badhuisweg 1 A, Domburg, telefoon 16 76, waarna een onderzoek zal worden ingesteld en eventueel maatregelen kunnen worden getroffen. HOUTEN STRANDTENTEN De huur van de tenten mag maximaal bedragen: 2e Ie juli en aug. helft helft week dag juni juni/sept. week week 1 e, 2e, 3e Westerstrand 1 e, 2e, 3e en 4e Oosterstrand f 45,- f 5,- f 40,- f 25,- Overige stranden f 40,- f 8,- f 35,- f 30,- Het badpersoneel heeft geen enkele bemoeienis met de verhuur van deze tenten. Reservering van strand tenten kan uitsluitend schriftelijk geschieden bij de Verenigde Tentex ploitanten - Postbus 12 - Domburg, seer.: A. v. d. Hage - tel. (01188) 22 69, terwijl gedurende het seizoen op het Oosterbadstrand een vertegenwoor diger van de strandtentenexploitanten aanwezig zal zijn, tot wie men zich kan wenden. Reserveringsformulieren zijn ook bij de VVV verkrijgbaar. WASAUTOMATIEK per 5 kg wasgoed: wassen (incl, wasmiddel) f 3, extra centrifugerenf 0,10 droogtrommel strijkdroog f 0,25 droogtrommel kastdroogf 0,50 strijkenf 0,10

Krantenbank Zeeland

Domburgsch Badnieuws | 1975 | | pagina 2