IEIN AKKERDAAS KAMA TAXIBEDRIJF FOTO VAN ROOY Domburgs Badnieuws Verschijnt iedere zaterdag gedurende het badseizoen en wordt in Domburg gratis huis aan huis bezorgd. Abonnementsprijs 3,50. Losse nummers 0,40. Advertenties per mm 0,20, bij contract voor het gehele seizoen f 0,11 (voorpagina f 0,22). Bureau te Domburg bij Fa. De Kam, 't Groentje 6, telefoon (01188) 13 02, te Middelburg bij de uitgevers, C.V. Drukkerij G. W. den Boer, Markt 51, telefoon (01180) 27651 - Giro 74988 - Redactie-adres: Mevrouw Provoost, Singel 43, Domburg, telefoon (01188) 1806. DOMBURG IN OUDE ANSICHTEN Wederom verkrijgbaar bij 't Groentje 6, Domburg Ja, dit is 'm dan weer: het eerste num mer van de jaargang '75. Het seizoen staat voor de deur en dat betekent dat u in de komende weken weer uw badkrantje op de deurmat zult kunnen vinden. Als vanouds dus Sinds vorig jaar is er weer het één en ander veranderd en er staat ook nog het nodige te gebeuren. Om te begin nen verandert Domburg van gastheer: burgemeester Sprenger legt zijn functie als eerste burger van deze recreatie gemeente neer. Later in dit seizoen hopen we een gesprekje met hem hier af te drukken. Badplaats Domburg heeft nog een andere gastheer moeten zien vertrekken: het is VVV-voorzitter Dominicus. Wiet zijn opvolger Hans van Eijzeren zullen we op deze plaats straks ook wat nader kennis kunnen maken. Het aanzicht van Domburg is in de periode die ligt tussen het vorig seizoen en nu eigenlijk maar in geringe mate veranderd. Die wijzigingen beperken zich hoofdzakelijk tot enkele veran deringen in het winkelbestand. Er kwam een nieuwe VéGé-winkel op de markt, de firma De Kam aan het Groentje opende na een verbouwing weer de zaak en ook bakker Labruyère wijzigde het interieur van zijn winkel. Andere veranderingen in Domburg zijn het gevolg van bestuurlijke maat regelen: in april van dit jaar besloot de gemeenteraad dat de strandpavil joens in de gemeente tot twaalf uur 's avonds geopend mogen zijn. Tot nu toe gold er een sluitingstijd van tien uur. De café's in de dorpskom blijven onveranderd tot een uur 's nachts ge opend. Verder is de toenemende be hoefte die er bij de badgasten blijkt te ontstaan om geheel in hun blootje, dus poedeltjesnaakt aan het strand te bivakkeren. Onze oosterburen blijken verzot te zijn op die zogenaamde frei- körper cultur, maar in Domburg willen ze er toch niet aan. Liefhebbers van het ECHTE ZEEUWSE BOTERBABBELAARS De vanouds bekende Zeeuwse specialiteit Een blijvende herinnering aan Uw bezoek in Zeeland Verkrijgbaar in luxetrommeltjes met stadsgezichten FIRMA J. B DIESCH - MARKT 23 - MIDDELBURG Te Domburg in de bekende zaken verkrijgbaar BANKETBAKKERIJ CHOCOLATERIE Fa. PETERSE Langedelft 35-37 Telefoon 1 24 02 Hofleverancier MIDDELBURG Grote sortering gebak, bonbons en chocolade Specialiteitstaart „Gafeau Maiiette" Uw adres voor het echte Zeeuwse Profetenbrood verpakt in luxe doosjes een Zeeuws geschenk met cachet te Domburg verkrijgbaar bij: FA. H. BIMMEL, NOORDSTRAAT 6 MARKT, TEL. (01188) 12 95 SHELL SERVICE Rijwielhandel, verhuur en reparatie Huish. souvenirs Luxe hengelsport- en strandartikelen. In seizoen vers zee-aas. yL OOSÏSTRAAT 8A DOMBURG voor al Uw Films en Fotowerk badhotel tfoifffturg (01188) 12 41, 15 62 Unieke oase van rust Eigen bos en park met ruime terrassen Kinderspeelhuis en kinderdiner Verkoop en expositie van schilderijen, wandkleden, tekeningen en litho's door Els Hollebrandse Foto expositie en verkoop van de bekende Vlissingse fotograaf Adri van Wijngen ^Antiqnttco^ HOUTKAAI9 MIDDELBURG TEL. (01180)27639 EEN VERTROUWD ADRES VOOR DE i\ AAN- EN VERKOOP M't ?^^AN^1W^NT1EK^^ nudisme zullen naar stranden als Scheveningen en Zandvoort moeten, waar wel een vakje is vrijgehouden voor de naturisten, want in april werd de redactie van een politieverordening zodanig gewijzigd dat bloterikken op het strand nu officieel strafbaar zijn. Verder is de toeristenbelasting in Domburg omhoog gegaan: van een kwartje naar vijfendertig cent. Aan vankelijk waren er plannen om die in 1971 ingestelde toeristenbelasting te verdubbelen om het begrotingstekort waarmee de gemeente zit wat te helpen opheffen, maar bij nadere berekening kwam het gemeentebestuur tot de ontdekking dat er toch nog een paar meevallers waren waardoor de be- meentebegroting er ineens aanmer kelijk minder ongunstig uitziet. Nog een nieuwigheidje: op het strand kunt u nu een definitieve reddingspost vinden. Bij de post hoort ook een nieuwe speedboot. Deze accomodatie wordt van groot belang geacht voor de beveiliging van de badgasten. De strandreddingsbrigade zal tijdens het weekeinde dienst doen. Eigenlijk jammer, want door de week kan het ook knap druk zijn, maar het schijnt nogal moeilijk te zijn om die post permanent te bemannen. Wat het strand verder betreft: er wordt op het ogenblik nog toegewerkt naar een verbetering van de duinovergangen bij Oostkapelle. Het wachten is nog op het bericht van het ministerie, dat sub sidie moet afschuiven. Het Oostkapelse grondgebied is nu ook bij de stichting badplaatsbelangen in exploitatie ge komen. De tarieven zijn niet schokkend opgetrokken. Er is sprake van een normale aanpassing aan de jaarlijkse kostenstijgingen. zie vervolg pagina 3

Krantenbank Zeeland

Domburgsch Badnieuws | 1975 | | pagina 1