Café „Tramzicht" „THE GAME" Rabobank „Domburg" Alle bankzaken Miniatuur TE KOOP B.V. Planbouw Walcheren Change Wechseln Kantooruren: Hoek Schuitvlotstraat-Singel Telefoon 1810 (5 lijnen) Iedere werkdag 9.00-12.00 - 13.30-15.00 uur 's Maandagsavonds van 19.00-20.00 uur 's Zaterdags juni t/m augustus van 9-12 uur BOS KASTEEL WESTHOVE Iedere dinsdag rondleiding door het bos Westhove, bij kasteel behorend land goed met belangwekkende plantengroei, duingebied. Aanvang 14.30 uur. Samenkomst op het recreatieterrein voor Kasteel Westhove tussen Domburg en Oostkapelle. BIBLIOTHEEK VAN DE VOLKSBOND Weststraat 5 Voor badgasten bestaat gelegen heid boeken te lenen uit de biblio theek van de Volksbond. Uitlening: vrijdagavond van 7-8 uur. Leesgeld 10 cent per boek. Er zijn ook een beperkt aantal Duitse boeken. Rondgang van een uur door de Abdijgebouwen Zeven beelden uit i de geschiedenis Van 6 juni t/m 31 augustus 1973, iedere woensdag-, donderdag- en vrijdagavond. 6 juni t/m 22 juni aanvang 21 uur. 27 juni t/m 27 juli, woensdag en donderdag aanvang 21 en 21.30 uur, vrijdag aanvang 21 uur. 1 aug. t/m 31 aug., woensdag en donderdag aanvang 20.30 en 21 uur, vrijdag aanvang 20.30 uur. De historie van de eeuwenoude Abdij van Middelburg herleeft in een spel van stemmen, muziek en licht Kaartverkoop Overdag bureau VVV, Lange Delft 23, Middelburg, telefoon 2112 's avonds ingang Nieuwe Kerk Toegang 2,25, kinderen 1,50 Gezelschappen reductie In juli en augustus hebben bezoekers van het Klank- en Lichtspel op vertoon van hun entreebewijs gratis toegang op Miniatuur Walcheren van 1921 uur. BEZOEKT OP HET MOLENWATER TE MIDDELBURG Reuzenmaquette van 7000 m2 Ruim 200 huizen, rorens, fabrieken enz. op V20 van de ware grootte Dagelijks geopend van 9-17 uur. In de maanden juli en augustus van 9-21 uur. Entree: volwassenen 1,75 kinderen 0,70 DOMBURG - TELEFOON 1347 STATIONSSTRAAT 8 SLIJTERIJ VAN DIVERSE FIJNE LIKEUREN LIMONADES, BIER ENZ. JENEVERS Het bekende EVERY-DAY ijs A. P. Moggré Sortering goede tafelwijn - Prima ge koelde dranken - Populaire prijzen Tijdens Uw vakantiedagen naar het van ouds bekende adres voor gedistilleerd, likeuren, ad vocaat, wijnen enz. During your holidays to the renowned address for spirits, liquors, egg-nog, wines etc. Pendant votre séjour, l'adresse renommèe pour spiritueux, liqueurs, eaux-de-vie aux oeufs, vins etc. Wenden Sie sich in Ihren Ferien an die alt- bekantte Adresse fur Spirituosen, liköre, Eier- likör, Weine usw FIRMA DENEVERS SLIJTERIJ WIJNHANDEL Lange Delft 84 - Middelburg Telefoon 01180-2415 In het grote, ruim opgezette Westerpark aan de Duinweg te Oostkapelle, gem. Domburg, bieden wij een keur van bouw percelen aan in kavels van 500 tot 1000 m2 eigen grond. Ligging: in het midden van de grote bossen, tussen Domburg en Oranje zon - Vrouwenpolder aan de rand van zee en duin.. Wij hebben een keus van, overigens niet verplichte, bouwplannen. Ook lenen onze terreinen zich uitstekend voor permanente bewoning. Door onze vele contacten loont het onze afdeling bemiddeling in te schakelen. Uitvoerige vrijblijvende inlichtingen: Duinweg 24 - Oostkapelle - tel. 01188-1321 b.g.g. en 's avonds W. Bommeljé, Westhove 4, Oostkapelle tel. 01188-1317 BEZOEK DOMBURG WEVERSTRAAT 3 DOMBURG GROOT VERMAAKCENTRUM met de NIEUWSTE ATTRAKTIES Bezoek amusementshal DAGELIJKS GEOPEND VRIJ ENTREE

Krantenbank Zeeland

Domburgsch Badnieuws | 1973 | | pagina 7