iSticUtincj ^BaclplcLcitóbelcLngen omburcf 4 broers, trouw aan deze stoet deelgeno men. We behaalden meerdere malen eer ste, tweede, derde, tiende en twintigste prijzen. Het was fantastisch! Hoe komt het dan dat nu de laatste jaren deze optocht niet meer zo aantrekkelijk is? Er zijn verschillende antwoorden op te geven: le vroeger kwam je naar Domburg op vakantie en je hoorde dat tijdens je verblijf de lampionnenoptocht plaats zou vinden. Met z'n allen bedachten we, creëerden we en werkten we onze ideeën uit om toch zo goed mogelijk deel te nemen. Je ging om hulp vragen aan de Dombur gers: winkeliers, schrijnwerker, schilder en allen hielpen je om er iets van te maken, want je kwam natuurlijk nooit op vakantie met de nodige spullen om zoiets te vervaardigen. Nu is dat anders. De Domburgers helpen zelden (of nooit) met enthousiasme. Ze hebben veel te doen met hun zaken en vinden dus minder tijd om wat karton of oude kranten en dergelijke te kunnen be zorgen. En dat is nu zo jammer. 2e We werkten soms één week aan plakken, verven, winkelen om maar de juiste kleur van crèpepapier te vinden, en dan op de vastgestelde dag stonden we klaar met ons ideetje. Tot onze grote verbazing waren er ook Domburgse groepen (niet dat deze er niet mochten zijn) die soms maanden van te voren deze stoet hadden voorbereid en die onvergelijkbare groepen voorstelde. Hetgeen een badgast zeker ontgoochelde om een volgend jaar deel te nemen. 3e Wat werd er dan ook aan prijzen uitgereikt. Groepen van 10 kinderen ont vingen een zelfde bedrag als een groepje van twee. Dus individuelen waren wel bevoordeeld. Anderen kregen een bedrag te delen waar net genoeg was om voor ieder een ijsje te kopen. Dit geeft ook geen aanmoediging voor een badgast die steeds met waardeloos materiaal moet werken. 4e Mijn laatste woord is wel dat er vroeger meer discipline voor het dragen van lampions of verlichting was. De laatste jaren werden er zelfs groepjes bekroond die niet eens een lampion had den. Ja, dat is allemaal wel wel treurig en geeft zo weinig moed en zin om de fantasie en knutselzucht van vakantiegan gers te bevoorrrechten. Hopend toch nog lang deze familiale en aantrekkelijke op tocht te mogen begroeten en nog veel ple zier aan onze kleuters te kunnen geven zeggen we ,,hip" aan de organisatie. Van een „voor de 27e maal Domburgse badgast C.B. UITSLAG LINTENWEDSTRIJD 3 AUGUSTUS le prijs: Groep GEEL met 18 linten 2e prijs: Groep ROOD met 17 linten 3e prijs: Groep ZWART met 12 linten Extra prijs voor eerste binnengebrachte lint: Christine Jeanaret om 3.21 uur. le prijs Politie: E. J. Horst 22 linten 2e prijs Politie: Willeke v. Driel 17 linten 3e prijs Politie: Ernst J. Gülcher 11 linten ZWEISPRACHIGER GOTTES- DIENST IN DOMBURG Am kommenden Sonntag, den 12. August, 19 Uhr, findet in der Kirche in der Noordstraat wieder ein zweisprachiger Gottesdienst statt, in welchen auf deutsch und auf niederlandisch gesungen, gebeten und gepredigt wird. Den Gottesdienst leisten im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland Pfarrer W. Haury und ds. G. J. van Butselaar von der Reformierten Kirche Domburg. Wir hof- fen, dass viele von Ihnen am Sonntag- abend in die Noordstraatkirche kommen, um diesen Oekumenischen Gottesdienst mitzuerleben. EVENEMENTEN Vrijdag 10 aug. 19.30 uur Badhotel GEKOSTUMEERDE LAMPIONOPTOCHT Opstellen in tuin Badhotel KOSTÜMIERTE UMZUG MIT PAPIERLATERNEN Aufstellen im Garten vom Badhotel Woensdag 15 aug. 20.30 uur Herv. Kerk ZOMER A VONDSTILTE Herv. Kerkkoor Kloetinge o.l.v. Joh. Ruissink SOMMERABENDSTILLE Herv. Kerkkoor Kloetinge ufv. Joh. Ruissink VASTE WEKELIJKSE EVENEMENTEN Dinsdag 14.30 uur Westhove RONDLEIDING door de boswachter, start bij het kasteel FÜHRUNG über das Gut „Westhove", melden beim Schloss Zaterdag 9.00 uur J. Tooropplein TOERISTENMARKT TOERISTENMARKT Zaterdag 17.00 uur Roosjes weg Bezichtiging van de molen van 17.00-18.00 uur Besichtigung der Mühle von 17-18 Uhr WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN ANDERUNGEN VORBEHALTEN Iedere dinsdag 14.30 uur RONDLEIDING DOOR HET BOS „WESTHOVE" Start bij het Kasteel. De molen zal vanaf heden iedere zater dag te bezichtigen zijn van 17-18 uur. Bij voldoende wind zal deze daarna om 18 uur in werking worden gesteld. DIRECTIE: BADHUISWEG IA - TELEFOON (01188) 1676 TARIEVEN BADSTRAND Garderobes volwassenen kinderen per bad f 1,20 0,75 10-badenkaart 10,6, 25-badenkaart f 20,12, Strandartikelen st o-el en per Yi dag 0,80 per dagf 1,50 per week 7,50 per maand 21, windschermen per dagf 1,50 per week 7,50 per maand 21, De huurders van stoelen en wind schermen moeten deze na gebruik in goede staat weer inleveren bij het badpersoneel. EIGEN WINDSCHERMEN Voor het plaatsen van eigen wind schermen op de onder toezicht staande stranden gelden de volgen de tarieven: per dag0,60 per week 3, per maand 9, per seizoen18, TENNISBANEN De huur bedraagt f 6,per uur. Tarieven inclusief B.T.W. Het is verboden de banen te betre den zonder een geldig bewijs van toegang en anders dan op tennis schoenen. W AS AUTOMATIEK per 5 kg wasgoed: wassen (incl. wasmiddel) 3, extra centrifugeren0,10 droogtrommel strijkdroog 0,25 droogtrommel kastdroog f 0,50 strijken 0,10 KAMPEERTERREIN Het kampeerterrein „Camping Dom burg", telefoon 01188-1679, is gelegen aan de Schelpweg en geopend van 1 april tot en met 30 september Het kampgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en bedraagt per nacht: volwassenen f 2, kinderen tot en met 10 jaar 1,30 tent 2. auto 2, caravan f 2, scooter, motor bromfiets en fiets0,50 (overdekte stalling) warme douche0,25 aansluiting op elektriciteits net 220 V 0,50 Toeristenbelasting per nacht 0,25 ONBEWOONDE TENT OF CARAVAN 1 april-Pinksteren per nacht 2, P i n k ster en - h oog se i z o en per nacht 4, Einde hoogseizoen-eind september per nacht f 2, Gedurende het hoogseizoen dient de tent of caravan bewoond te zijn. Geen verhuur van caravans. Er zijn geen seizoenplaatsen meer beschikbaar. Kampeerkaart of kampeer- paspoort verplicht. Het verblijf van honden op het terrein is verboden. MIDGETGOLF Volwassenen 1,50 Kinderen tot en met 15 jaar 1,25 Tarieven inclusief B.T.W. BELANGRIJKE WENKEN De kaartjes voor de badcabines zijn verkrijgbaar bij het badiper- soneel, waar tevens alle gewenste inlichtingen te verkrijgen zijn. Het badpersoneel houdt toezicht bij het baden. Houdt u aan de aanwijzingen welke zij geven. Groene vlag baden toegestaan. Gele vlag gevaarlijk zwemmen. Zodra de rode vlaggen zijn ge hesen, is baden of zwemmen ver boden. Baadt niet in de nabijheid van obstakels welke door borden zijn aangegeven. Mocht iemand bij het baden of zwemmen in moeilijkheden ko men, waarschuwt u dan onver wijld het badpersoneel. Dit kan zonodig met gebruikmaking van de reddingsvletten dan on middellijk te hulp komen. Er wordt ernstig tegen gewaar schuwd met autobanden of lucht bedden en dergelijke in zee te gaan of zich daarop te laten drijven. DIT IS LEVENSGEVAARLIJK In de garderobe van de bad inrichting en in de badmansten ten bevindt zich een verband- trommei De toiletten bevinden zich bij de toegangen. Het is verboden zich op de daken van de strandtenten te bevinden. Storend gebruik van radio's op de stranden is verboden. Het verblijf van honden op de stranden is verboden. Zowel bij de toegangen tot het Oosterstrand als bij die tot het Westerstrand bevinden zich strandpaviljoenen met terras, waar u tegen billijke prijzen iets kunt gebruiken. Eveneens be vinden zich bij deze de toegangen tot de toiletten. De stichting aanvaardt geen aan sprakelijkheid voor de gebruik making van de stranden of haar eigendommen. Met eventuele klachten kunt u zich wenden tot het badpersoneel of tot de directie, Badhuisweg IA, telefoon 1676, waarna een on derzoek zal worden ingesteld en eventueel maatregelen kunnen worden getroffen. HOUTEN STRANDTENTEN De huur van de tenten mag maxi maal bedragen: juli en aug. week dag juni en sep». week dag Te, 2e, 3e Westerstrand le, 2e, 3e en 4e Oosterstrand Overige stranden 30,- 35,— f 6 f 32,50 f 6,— „5 27,50 „5,- Het badpersoneel heeft geen enkele bemoeienis met de verhuur van deze tenten. Reservering van strand tenten kan uitsluitend schriftelijk geschieden bij de Verenigde Tentex ploitanten - Postbus 12 - Domburg, seer.: J. Vreeke - tel. (01188) 13 05, terwijl gedurende het seizoen op het Oosterbadstrand een vertegen woordiger van de strandtentenex- ploitanten aanwezig zal zijn, tot wie men zich kan wenden. Reserveringsformulieren zijn ook bij de WV verkrijgbaar.

Krantenbank Zeeland

Domburgsch Badnieuws | 1973 | | pagina 4