I.H.GRAYESTEIN,St Hotel „DE ABDIf, GRAND-HOTEL Advertentiën en Adressen. J.C.van der Harst J.Jz. Café Restaurant „De Zon", Van Benthem Jutting, R. A. Papegaaij. L. Minderhoud, en Hotel „DE L'EUROPE" „Het Schuttershof? "'domburg.' Hotel „NIEUWE DOELEN", ja ffiAmimi*8, J. W. VAN DE GARDE, 83. Minerale Wateren. Sokeiktmclig- onderzoek. HOF-APOTHEEK. Firma DE BLAECKE DE LIGHY Zn. Le K» VAN BIfó HARST J.Jz,, LIMONADE-STIÏ OOP ECHT Münchner Franziskanerbrau. TV. IS li O IJ TV Eli, Bloemenmagazijn, F. 1. UD löIi^lnStELBURG.' 16 Boek-, Muziek- en Kunsthandel. Specialiteit in Schildersartikelen. SPIEE/AMElsT Enorme voorraad MUZIEK in zéér "billijke uitgaven. A. M. BROUWER, Verschillende soorten Ontbijtkoek, Cacao en Chocolade. Vraag BROUWER's Gevulde Heeren en Macronen. Café |B SCHRIER, Domburg. HI. .T A "KfFTFil Uitspanning Koffiehuis OBAIN JEZON. Coiffeur F. MURK, Salon voor Scheeren en Haarsnijden. C. J. M. Hackenberg. MIDDELBURG, P. M. J. HACKENBERG, Magazijn van GOUD en ZILVER. Magazijn „OLD-ENGLAND", w. a. entink, Middelburg, Groote Markt c 8 (Coiffeur). Specialiteit in Heeren-Modeartikelen. W. J. F. COVERS,po^tSr. Conflseur-Patissier. 1859. Confiseur - Hofleverancier. LINGE BURG B 8 MIDDELBURG. Chocolat CAILLER. NIEUWE SARDINES (Philippe en Canaud). Speciaal Mantelmagazijn „DE DUIF". Firma A. BEEKMAN. GROOTHANDEL in Binnen- en Buitenlandsch Gedistilleerd, O M B a II Hotel Je Schlüter, Middelburg. Groote Markt,, Middelburg. F. A. HILLER, Propriétaire. L. J. Vroon, Confiseur, umiddTlburg80 HoCgI J. C. VERSEPUT, Propriétaire. Hotel Café-Restaurant „DE ZEEUW" Antiquiteiten (Delftsch Aardew., Porselein, Zilverw.) W. G. BAL, Middelburg, Krommeweele L 26-27. J. A. WILLEKES DU BOIS, Middelburg, Wal B 42. Apotheek. Middelburg, KORTEDELFT G 7. Laboratorium yoor onderzoekingen. KUNSTMATIGE BRONWATEREN. Apotheker POTTENMABKT Middelburg'. in verschillende soorten, cent per flesch met de 11. G. K. A. NONHEBEL, Middelburg, Langedelft A 88. Bureau voor bakteriologlscb en scheikundig onderzoek. Badstoelen en Rietwerken. Hunn Jlriol Langeviele K 390, Middelburg, vall UI lel,jiauden-s Bad-en Rietenstoelen Fabrikant. H. B. K. F. H. SCHEIJBELEB, Middelb., Vlasmarkt L 17. Bierhalle. F. JANSE, Domburg (Badcostumes). LANGEDELFT H 3 MIDDELBURG. PILSNEB, UBQUELL. Den geheelen dag gelegenheid tot DINEEREN. Intercomm. Telef. 95. F» H.ESSUNG, Bloemisterij en Bloemenmagazijn. voorheen C„ J. STOMPS. Lange Noordstraat, Middelburg. Bouquetterie, Afgesneden Bloemen en Vruchten. Boekhandel. Algemeeiie Boekhandel, KORTEDELFT G- 1. ROMANS, KINDER- en PRENTENBOEKEN, REISLECTUUR enz., zijn steeds in depót bij M. J. SCHEIJBELER te Domburg, waar ook bestellingen worden aangenomen. in ieder formaat te verkrijgen. HILDERNISSE's Boekhandel BIJ HET POSTKANTOOH, TvTXTDDEI^BXTPiO-. SCHILBKKSBEHOEFTEIS (Aquarel- en Olieverf, JPeiiseeleri, Doek, enz. Brood-, Kleingoed- en Dessertbakkerij. J. BIMMEL, Domburg (V ersche gevulde Heeren en Roomboter). BROOD-, DESSERT- en BANKETBAKKER. Ook verkrijgbaar VERSCHE ROOMBOTER. Café. PAARDEN EN RIJTUIGEN TE HÜUE. Coiffeur en Specialiteit in Toiletartikelen. DOMBDKG, over de» TOL. Aangesteld door de Vereeniging tot bevordering van de belangen der Badplaats Domburg. voorheen Wed. M. HACKENBERG. Lange Burg B no. 3 GrEVESTIGrX) 1783. Handel in GOUD- en ZILVERWERKEN. Provinciale Artikelen en Antique Zilverwerken. Inrichting tot het repareeren can alle Luxeartikelen. Lange Burg B 2 MIDBELIU'BG. Antiek ZILVERWERK en Provinciale ARTIKELEN. Reparatien spoedigbillijk en net. Glas-, Kristal-, Porselein- en Aardewerk. P. AUGUSTIJN, Middelburg, Lange Burg C 106. Granen, Zaden en Gewassen. J. C. WISSE, Middelburg, Langedelft H 5. Heeren-Artikelen. LZVIVGrEDELFT 13 1X3 MIDDELBUHGr. TiAVI\ tirJdJJÜXjA' T' Ai J.A3 JM.AAJAJ Pil «Ai UATljr. LANGEDELFT B 121, MIDDELBURG. Depot bij FRANS JANSE, Dorpstraat te Domburg, van alle BADARTIKELEN en TOILETARTIKELEN. Confiseur- Cuisinier. Depothouder den Heer SCHEIJBELER te Domburg. ECHTE ZEEUWSCHE LETTERKOEK. 55 stuks in een doos. ECHT ZEEUWSCH PROFETENBROOD, 45 stuks in een doos. Aanbevelend, A. van der Mijle, Confiseur. DAM F 8 en 9, Middelburg. TELEFOONN. 29. CITROEN-, FRAMBOZEN- en KERSEN-LIMONADE, ORANGAEDE en GRENADINE. Dames-Confectie. MIDDELBURG - LANGE NOORDSTRAAT C 32. Mantels, Blouses, Corsetten en Pelterijen. Drogisterij (Desinfectie-artikelen). C. A. SCHULTE Co., Middelburg, Langedelft H 2. Gedistilleerd en Wijnen. Korte Noordstraat 175-76, Middelburg. Likeuren en Wijnen, IN PRIMA KWALITEIT. Gouden- en Zilverenwerken. voorheen H. «ABRIËLSE. ZILVERWERKEN. ZE1DSTRAAT no. 21 WESTKAPELLE. Voorhanden NIEUW EN ANTIEK ZILVERWERK. Horlogerie. J. M. BOONE Co., Middelburg, Langedelft B 136-137. Hotel. Den gelieelen dag gelegenheid tot DINEEREN. RESTAURANT GRAND JARDIN Den geheelen dag gelegenheid tot DiNEEIlEN. Koude en wanne 15 A I I IV. TABLE d'HOTE a s'/2 HEURES. Diners apart en a la carte den geheelen dag. Middelburg -RESTAURANT - Langedelft. JOHANN VAN RANDWIJK. Den geheelen dag gelegenheid tot DINEEREN. spoJcen and English Newspapers taken in Daily. MIDDELBOURG LANGEDELFT I 33. HOTEL IDE PAMILLE lr ZR^UXTCS- avec GRAND JARDIN. BAINS FROIDS ET CHAUDS. Table d'hote a 5j lieures. Diners a la carte A tonte lienre. MIDDELBUS G-, tegenover het station en bij de aanlegplaatsen der stoombooten. PENSION MET LOGIES 2,— per dag. LOGIES MET ONTBIJT van 1,25 tot 1,50. Gemeubileerde Hamers te bekome». Aanbevelend, 3?. "vhstk:.

Krantenbank Zeeland

Domburgsch Badnieuws | 1903 | | pagina 3