Hotel JE ABDIJ"*1,, G. Hiemstra, 11. Volkrijk LiÈrt Co, KLEEDERMAKERIJ Hotel „Het Schuttershof" HOTEL ®I FLAÜSli tjotcl „§c fjkuuT Du firn" Stalhouderij B.C. van der Weele Gebroeders Boudewijnse, Van den Broecke Jutting, YHHBUML ,€ampyeersche Toren" Yeere. Schlüter ARISTO of Mej. M. SCHEIJBELER, P. PROVOOST Pz., Domburg A 51. Restaurant, - dombubs Grand Jardin. HOTEL ET IJil Mil ill 11:1,RESTAURANT. Salle pour Diner a part. j q OOSTHOUT. MIDDELBURG, Den geheelen dag gelegenheid tot DINEEREN. JOHANN VAN RANDWIJK. Dt DE BOER JÜ» JeLmU JjhipJCi LANGEBELfÏÏ 34, Photografiën van Walcheren, Domburg en omstreken. ATM? Dü ATTTZTTIZ) T GoescheKorenmarktP53 UÏ-i JJAUIIAXIA 1 MIDDELBURG, in (le omniddelijke nabijheid van het Station. )IE VIJF x^nsro-iEisr, Middelburg 9 Heerengracht M14. Segeerstraat, Middelburg. IJZERWABB3T. IJZERHANDEL, - MBBBLBIIBO. Horlogerie. J. M. BOONE Co., Middelburg, Langedelft B 136 137. Hotel. TPable d'hote ;i 5| heures. PAARD EN RIJTUIG TE HUUR. HOTEL late Café, Logement en Stalling-. Restaurant - MIDDELBLRG - Langedelft. Table d'Hote a 5 heures. Diner a toute heure. *1 Groote Markt MIDDELBURG. GEOOTEN TUIN. Instrumenten en Messenmakerij. W. J. C. VAN OERS, Middelburg, Lange Giststraat F 183. Kantoorbehoeften, Lederwaren. J. J. CEULEN, Middelburg, Langedelft A 101 (Reisartikelen). Koekbakkerij (Zeeuwsche). TT. G. BAL, Middelburg, Krommeweele L 27, Bekroond op de Zeeuwsche Tentoonstelling 1889 (Eenige onderscheiding). Koloniale Waren en Comestibles. Wed. G. KLOPMEIJER, Domburg (Manufacturen). J. v. SLUIJS, Domb. (Tarwebrood, dagel.versehe eieren en boter). J.ROOSE,Oostkapelle(Koffiehuis,Paarden en Rijtuigeu tehuur) uit de Roomboterfabriek te Sluis, is ver krijgbaar" bij J, G. J. J. VAN DÉR HARST, Groenmarkt te Middelburg, in kistjes van 2'/2 kilo of bij minder hoeveel heid a f 1.40 per kilogram. Koperslagerij en Brandspuitmaker. Gebr. PEEK, Middelb., Lange Burg (Lampen en Wafcerfilters). Manufacturen. G. BOUWENS, Domburg. J. WEEDA, Domb., Heerenstr. E 53 (Kruideniersw., Vuurwerk). Mej. C. W. VAN DER MEER, Middelb., Langedelft A 90,91. Parapluies, Parasols, Wandelstokken. S. M. ANDRIESSEN, Middelburg, Kortedelft G 12. J. WILLEMSEN, Middelburg, Langedelft B 153. Photografie. p TT n PHOTOGEAAF, is voor opname's te Domburg dagelijks te ontbieden. Adres Wed. TJEBBES, waar tevens voorhanden is eene groote sorteering PHOTOGRAFIEN van Domburgen Omstreken en Zeeuwsche Costumes. St. janstraatsi Midde.burg! onveranderlijke Portretten. Photografie-Handel. Piano-Fabriek. ANTOINE MES, Middelburg, Lange Gortstraat I 324. Schoenen-, Laarzen- en Leerhandel. F. J. LARSEN, Middelburg, Langedelft B 131/132. C. C. MANTZ, Middelburg, Korte St. Pieterstraat A. 82. Speelgoed- en Galanteriemagazijn. P. LABRUIJÈRE, Domburg (Kruidenierswaren). Stalhouderij. J. DE LANGE, Domburg (Paard en rijtuig te huur). Stalliouderij gevestig-d. 1846. W. WALRAVE, Uitspauning en Koffiehuis „Oeanjezon". LJ T7^ \TT"lD XXTQ T7^ Spanjaardstraat F 63 rlJlTN JJllliAÖJli, MIDDELBURG. J. VERMEULEN Jr., Middelburg, Lange Geere K 316. Tandarts. A. P. J. HERMANS, Middelburg, Lange Burg C 102. Tailleur. ENGELSCHE HEERENARTIKELEN. Prof. Dr. JAEGERS Normaal Ondergoederen voorHeeren. Tapisserie- en Dameshandwerken. Gez. LABRANT, Middelburg, Langedelft H 9. C. RITCHIE, Middelburg, Rouaansche Kade GJL39. Mej. C. H. VAN ROTTEN, Middelburg, Dam zuidzijde F 154. Timmerman, Metselaar enz. J. DE VOOGT, Domburg. Toilet-, Heeren- en Badartikelen. W. J. F. GO VERS, Middelb., Langed. boek O.Kerkstr.B 121. Wijnhandel. WATERLANDEB DE STOPPELAAR, Middelburg, Zuidzijde van den Dam, Kuiperspoort. Ijzerhandel. MIDDELBURG Groote Markt ARTIKELEN VOOR DE HUISHOUDING. K 4/5. berichten de ontvangst eener ruime sorteering MAANDAG 10 AUGUSTUS a. s. zal GOVERS Jr., Coiffeur, Langedelft, Middelburg, voor Haarsnijden en Scheeren te ontbie den zijn bij F. Janse, Dorpstraat te Domburg, bij wien ook alle Toilet- en Badartikelen uit ons magazijn voorradig zijn. GEDEUKT BIJ C. H. J. VAN B1NTHSK JUTTING TB MISDELBUBG.

Krantenbank Zeeland

Domburgsch Badnieuws | 1891 | | pagina 4