WED. J. J. BAL ZOON, W. H. Gravestein, Advertentiën en Adressen. ZEEÜISCHE STOOMBAKKERIJ drhte Jjiïdfntibfr Siroop Johan Boudewijnse, Middelburg. ili<rr«e®i yoistililin.- Koffiehuis „De Vriendschap". ZEEUWSCHE LETTERKOEK, Eigen bereide QUINA LA ROCHE EMSER-PASTILLES 60 cent per doos. Badstoelen. Dagelijks VANILLE-IJS. .van ®©<Jd©tii ©et Hat!ra§s©rtB D. J. Pennock, Hofleverancier, Dagelijks versche TAARTJES verkrijgbaar. Handel in Kruidenierswaren en Comestibles. Wed. W. BAART, Domburg. Logement, Koffiehuis en Uitspanning JB WB ®B MUt d©r durf, Domburg. Pof A QPWPTTT"P UITSPANNING-BILJART Confiseurs, Lange ïoordstraat L 180, Middelburg. DEPOT VAN TITLE als zoodanig bekroond met de Zilveren Medaille, RA PA PEG A alt confiseur, Fabriek van en Handel in JPpqqH YTöl ^orte Noordstraat L 75-76 -Dl fcJCLL V tJlU5 MIDDELBURG. Handelaar in Binnen- en Buitenlandscli Gedistilleerd. M. W. HILDERNISSE, „SSaz,. H. GABRIËLSE, Voorhanden gewaarborgde oude Zilveren artikelen. ÜPiU ft, Antiquiteiten (Delftsch Aardew., Porselein, Zilverw.) W. W- BAL, Middelburg, Krommeweele t 27. J. A. W. DD BOIS, Middelburg, Lauge St. Pieterstraat A 79. Apotheek. lje H, 1FÜH Ait Hüf J.Jl.POTnSNMARKT K 411-12 MIDDELBURG. met en zonder staal, f 1.20 per flacon. J. F. SCHEI JBELER, Middelb., Vlasmarkt L 17 (Reparatie). Banketbakkerij. Kortedelit MIDDELBURG - Kortedelft. Epines, Wellington's, Vanille Biscuit, Haagsche Hopjes enz. Bedden, Dekens en Matrassen. J. LAGTER, Middelburg, Vlasmarkt L 13. KONINKLIJKE FABRIEK Laiigcdcl t't 15 148 Middelburg. Magazijn van DEKENS, CRETONNES, MEUBELCHIT- SEN, LEDIKANTEN, WIEGEN, enz-, Bierhalle. Biljart. Kruidenierswaren, BADCOSTUMES. dommtjrg. Paard en Rijtuig te Huur. Bloemisterij. A. BLAAS, Middelb., buiten de voormalige Dampoort T 105. Boekhandel. VAN BENTHEM JUTTING, Middelburg, Kortedelft G 1. F. B. DEN BOER, Middelb., Langedelft I 16 (Muziekhandel). K. LE COINTRE, Middelburg, Burg B 16 (O. en N. handel). F. P. DHUIJ, Middelburg, Lange Burg B 10 (Boekbinderij). R. M. SMITS, Middelb., L. Giststraat F174 (Boek- en Muziekb.) Brood-, Kleingoed- en Dessertbakkerij. J. BIMMEL, Domburg. W. DE VOOGD,Domb. (Winkelier, dagel. versche eieren, boter). Café. DEPOT DER BODEGA. ,.I>e Roode Leeuw". Gelegenheid tot buren van PONNYS en LUXE WAGENTJES. V^a Domburg, Heerenstraat E 32. Confiseur-Cuisenier. van M. RAVENSWAAIJ ZONEN Gorinchem. 111 uiittuvu UUUDJVD f, uito PROFETENBROOD en FIJN ZEEUWSCH GEBAK, beiden in blikken doosjes verpakt, uitsluitend verkrijgbaar bij LANGEDELFT MIDDELBUKG. CONFISEUR-PATISSIER, Magazijn van COMESTIBLES, FIJNE LIKEUREN CACAO, CHOCOLADE, THEEËN in soorten, enz. enz. in flacons van 1 kilo inhoud. Deze Siroop is wegens hare uitmuntende hoedanigheid en zuivere smaak, behalve voor de gewone doeleinden, ook bijzonder aan te bevelen om als jam op de boterham te worden gebruikt, verkrijgbaar bij jCI. JL XXJ. JJVJLXXiJLO, Lange Burg B 8 Middelburg. Coiffeur. J. S. SCHELLINGS, Middelb.,L. NoordstraatC28(Toiletartik.) Effecten en verwisseling van Coupons. W. M. ENGELBERTS, Middelburg, Nieuwstraat G 219. Fabriek van Electrische Toestellen enz. -A—A_3Sri_,EG- "VA-1ST Electrische Schellen, Telefoons, Bliksemafleiders enz. Garen, Band en Sajet. Gez. VAN OCKENBURG, Middelburg, Kortedelft A 85. Gedistilleerd en Wijnen. LIKEUREN EN WIJNEN. tabaksfabriek:. Handel in SIGAREN, KOFFIE THEE, enz. LIKEUR- EN BITTERSTOKERIJ, bekroond op de Zeenwsche Tentoonstelling 1889. Glas-, Kristal-, Porselein- en Aardewerk. P. AUGUSTIJN, Middelburg, Langedelft B 120. Wed. JOHs. MUNTERS, Firma Makkers, Middelburg, Lange Burg B 20 '21. K. J. WEIJNMAN, Middelburg, Spanjaardstraat F 54. Gouden- en Zilverenwerken. C. C. VAN GORCOM, Middelburg, Langedelft H 24. C. A. HACKENBERG, Middelburg, Lange Burg B 2. Wed. M. HACKENBERG, Middelburg, Lange Burg B 3. WESTKAPELLE, Zuidstraat no. 21. Hoeden- en Petten-Fabriek en -Magazijn. MXEDELBUR G-. Groote voorraad STRAND PETTEN voor" Dames en Heeren. Qroote voorraad van STIIOOHOEDEIV. Bestellingen worden aangenomen bij Mej. TJEBBES ZOON.

Krantenbank Zeeland

Domburgsch Badnieuws | 1891 | | pagina 3