Wed. Th. C. G. Rivlère, ff W ff ff L L E G0£SCHE korenmarkt p 53 J. J. CEULEN, SW I F N F H langedelft middelburg. PRIVAATONDERWIJS. Manufacturen. Mej. H. C. HACKENBERG, Middel!)., Londonsche Kade H 67. ROBES. - COSTUMES - MANTELS. Specialiteit in Overhemden, Boorden, Manchetten en Nouveautés. Mantels en Manufacturen. Meubelen. Minerale en Medicinale Bronwateren. M. VAN BOVEN, Pettenmarkt, Middelburg. Mode-artikelen. mlimmr middelburg, Parapluies Parasols, Wandelstokken. Parfumeriën en Toilet-benoodigdheden. ff BiLlTlAJM, Middelburg, Langedelft B 154. Pasteien, Worsten, Hammen. Piano. Photographie. W Oct LLtJI Vervaardiging van Groe pen aan het Strand, gezichten van Domburg en omstreken. Photographie-Handel. Stadgezichteu, Costumes enz. zijn te verkrijgen bij H. L. FAGGINGER AUER, Domburg A 41. Schoenen en Laarzen. Sigaren en Tabak. Speelgoed-Magazijn. Magazijn van Galanteriën en Kinderspeelgoederen. Voorradig Croquctspelen voor 4, 6 en 8 personen en andere Tninspelen, alsmede Poppenwagens, Kruiwagens, Sehopjes, Harkjes enz. Stalhouderij. HENDRIKSE, Middelburg, Spaiijaardstraat F 08. Allergunstigst gelegen voor Spoor en Booten. Tapisserie en Modeartikelen. V erlichtings-T oestellen. Spiritus-Komforen doelmatig, netjes en goedkoop. Petroleumtoestellen nieuw model met 5 jaar garantie. Vleeschhouwer en Poelier. Witte Goederen. Wollennaaister (Robes, Costumes enz.) ADR. M. A. SCHUTTERS, Middelb., Korte St. Pieterstr. E 29. F. NAGTGLAS, Gids voor Middelburg en omstreken met plattegrond der stad, Mej. C. W. VAN DER MEER, Middelburg, Langedelft B 135. GROOTE MARKT MIDDELBURG. 9 Wf li K li IE lf®| GROOTE KEUZE IN: C. A. H. BILLERBECK, Middelburg, Lange Gortstraat K 18. Wed. C. H. DOESBURG ZOON, Middelburg, Niéuw- straat G 223. C. J. A. J. C. J. VAN SCHAIK, Middelb,, Korte Burgt D 11. ARRACHART, Middelburg, Lange Burgt C 102. llUuUlli'^iiox-tedelft A 83. Gez. ANDRIESSEN, Middelburg, Kortedelft G 12. Mej. ARRACHART, Middelburg, Lange Burgt C 102. J. MATENA, Middelburg, Lange Burgt B 13. AH7T1T TM" 4 1VT Firma LAWADO Co. Eau de Cologne Fabrikant. Specialiteit van Lelietjes Tan Balen en Buizend Bloemengeur a f 1,per flacon. A. M. KREIKEN, Middelburg, Segeerstraat H 73. A. K. KALKMAN, Middelburg, Lange Burgt B 9. Gortstraat I 324, VOORRADIG middelburg-, eene keuze huur-piano's. CTTT TV-, Middelb.,St.JanstraatH102. Plfo@t<3>§impyëet) VtU ©«feÈEff» S. A. v. KEULEN, Domburg, (Schoenen, Laarzen; Reparatie). wf»rl i r i nr«pn Middelburg, ff CU. it li. Lal OCII, Lange St.Pieterstraat A 79. Schoenen en Laarzen naar den roet. Reparation. C. C. MANTZ, Middelburg, Spanjaardstraat F 54. J. MALJERS, Aagtekerke, (Sigarenmagazijn, Eng. Biscuits.) H. J. NIEUWENHUIS, Middelburg, Langedelft A 92. MIDDELBURG. <7% (7fcI®I?|ë'l3) MIDDELBURG. Kortedelft G 3. F® BIS, Irt Langedelft B 117. Korte Noordstraat VICTOR CEULEN, Korte Noordstraat mlddsjiiburngr. l Specialiteit van Speelgoed, Rieten Huis- en Tuinmeubelen. Voorhanden verschillende Croquet- en andere Tuinspelen. Krui wagens, Schopjes, Harkjes, Zandvormen, Houten en Blikken Emmertjes, Jokjes, enz. Een en ander, alsmede Poppen, ook voorhanden bij W. SCHRIER. hoek Heerenstraat, te DOMBURG. P. PROVOOST, Domburg. W. SCHRIER, Domburg. J. ROOSE, Oostkapelle. W. WALRAVE, Uitspanning „Oranjezon." P. FRET, Middelburg, Heerengracht M 181. IDE VIJF E11ST G5-EIST. gevestigd 1761, sedert 1812 onder de firma J. VERMEULEN Jr., Middelburg, Lange Geere K 316. MIDDELBURG, H Heerengracht H 14. Gez. LABRANT, Middelburg, Langedelft H 9. CD r± Middelburg, Rouaansche Kade G139. XllltlllC, MAGAZIJN van: Tapisserie, Antieke- en Lederwaren, Mandewerk, geteekende en gemaakte Kinder-Artikelen en verdere Nouveautés. CfNrn A A T hoek Spanjaard- en St. Pieterstr. F 53. ÖlivAlj, MIDDELBURG-, G. MEIJER, Domburg, (Kalfsvleesch, Lamscoteletten, Kippen). L. BAART, Middelburg, Nieuwstraat G 214. Iemand, bezitter boofdacte en wiskunde K, beeft wekelijks eenige uren beschikbaar tot het geven van PRIVAATONDERWIJS, te Westkapelle of te Domburg. Belangstellenden wenden zich tot J. J. VAN ELSaCKER te Westkapelle. Langedelft A ÏOI MIDDELBURG. Lantaarns en Ballons voor Illuminatie. Bouquet- en Taartranden. Menu's, Tafelkaarfen enz. Eau de Cologne en Toiletzeep. Alsmede het beroemde Amerikaansche FLORIDA WATER. Bij J. C. W. ALTORFEER te Middelburg is gedrukt, uitgegeven en te bekomen 2(le veel vermeerderde druk, prijs 50 cent. gedrukt bij c. h. j. van bbnthem jutting te middelburg.

Krantenbank Zeeland

Domburgsch Badnieuws | 1884 | | pagina 4