Drie dagen feest tijdens editie 1996 Visserijdagen Bruinisse Beach Pop komt met Culture Beat SCHARENDIJKE - De Stichting Beachpop voegt voor het fes tival dat op 20 juli aan de Brouwersdam zal worden gehouden de super internationale dance act Culture Beat aan het pro gramma toe. GRATIS KRANT IN REKREATIELAND 18 JUL11996 Super internationale dance actin het programma Met Vlootschouw en Maritieme bedrijfspresentatie BRUINISSE-Folklore en maritieme zaken. Daar ligtde nadruk op tijdens de editie 1996 van de Bruse Visserijdagen op 18,19 en 20 juli. Dit jaar geen spectaculaire zaken maar gewoon feesten en mosselen eten. Gewoontegetrouw wordt het drie daagse evenement gecombineerd met de kermis en staat de vlootschouw op het programma. 61e JAARGANG 18 VVV komt met Duitse versie van Zeeland-site 15 Toeristisch actieprogramma 3 Veel aandacht voor kinderen in Zomerprogramma 17 Ontdekkingsexcursies onder leiding van natuurgids 1 n h“ badkrant De vlootshow is ook dit jaar een belangrijke trekpleister. (Foto: Marijke Folkertsma) Culture Beat is één van de meest succesvolle dance act’s ter wereld. Vrijdag 19 juli is Miss Visserij om 10.30 uur present om de braderie te openen. De kramen staan opgesteld in Oude- straat, Korte Ring, Lange Ring, Ds. Waardenburgstraat en Deestraat. Het publiek kan ook een kijkje nemen aan boord van mosselkotter GO 38 die ligt afgemeerd in de visserijhaven. Hier kan het publiek kennismaken met allerlei bedrijven op het gebied van de visserij. Er worden onder meer garna len gepeld en babbelaars gemaakt. Tij dens de maritieme bedrijfspresentatie verzorgt folkloregroep Arke op gezette tijden een klederdrachtenshow. Voorde ‘achterblijvers’ start om 14.00 uur in de feesttent Karaoke. Het Brui- nisser Visserskoor verzorgt om 16.30 uur een optreden in de feesttent, ‘s Avonds speelt in dezelfde feesttent de band Flash. Met rondvaartboot De Veerman wor den één uur durende rondvaarten ge maakt en wel op vrijdag om 14.00, 16.00 en 22.00 uur en op zaterdag om 14.00,16.00 en 18.00 uur. Mosselen, want daar draait het natuur lijk allemaal om, zijn gekookt te krijgen op de hoek van de Lange Ring, tegen over de bank en gebakken in de kraam tegenover Het Veerhuis aan de Oude- straat. Op het parkeerterrein achter de Rabobank staat de barbecue opge steld. en te gevarieerd is. In 1993 overscha duwde het overlijden van Torsten Fenslau het succes van Culture Beat, door de onverwachte en tragische dood van de oprichter en producer. Frank, de broer van Torsten volgde in de voetsporen van zijn broer. Een nieuw album, geproduceerd door Frank, bracht Culture Beat weer in de internationale hitlijsten. venplateau geopend door Miss Visse rij. Op zaterdag 20 juli, de derde en laatste dag, kan men vanaf 10.30 uur weer te recht op de braderie. Die dag is barbier Van Liempt aanwezig die heren nog op de ouderwetse manier knipt en scheert. Om 11.00 uur wordt de mari tieme bedrijfspresentatie op het Ha- Van 11.00 tot 16.00 uur rijdt op het ha venplateau een treintje voor de kinde ren. Om 13.00 uur zorgt de Salt Lake City Jazz Band voor vrolijke noten en een half uurtje later kan men zich in schepen voor de tradtionele Vloot schouw: een vaartocht over de Greve- lingen aan boord van een mosselkotter. Het vertrek van de mos- selvloot staat gepland voor 14.00 uur. Verder worden beelden getoond van scheepswerf Van Duivendijke die des tijds de eerste stalen mosselboot - de Bru 48 - bouwde. Ook zijn filmbeelden te zien van de aanleg van de Bruse haven. Wie liever een dansje wil wagen kan vanaf 20.00 uurterecht in de feest tent op het parkeerterrein hoek Nieuw- straat-Dreef. Lou Nielsen verzorgt de muziek. Van een geheel andere orde is het op treden op het havenplateau om 21.30 uur van drum bugleband Blue Spirit uit Middelburg. De tweede dag van de Bruse visserijdagen wordt om 22.30 uur afgesloten met een groot vuurwerk op het havenplateau. De Bruse Visserijdagen gaan donder dag 18 juli om 14.00 uurvan start maar voor die tijd is Omroep Zeeland al ter plaatse om voor de luisteraar de sfeer in het vissersdorp te beschrijven en radio-spelletjes te spelen met het pu bliek. Burgemeester A. Vogelaar te kent samen met Miss Visserij om 14.00 uur bij de Muziektent voor de officiële opening van het driedaagse feest. In de Oudestraat vindt het publiek die dag een creativiteitsmarkt en de ker mis staat opgesteld. Om 15.00 uur start Oom Ko zijn show voor kinderen en ouders. Oom Ko is te vinden in de Oudestraat. ‘s Avonds kan men terecht in het Verenigingsgebouw aan de Dee straat waar om 20.00 uur de vertoning van oude visserijfilms start. Dit jaar wordt een 33 jaar geleden door L. Ca- pelle gemaakte zwart-wit film over de strenge winter van 1963 vertoond. In de feesttent is het vanaf 14.00 uur bingo. De band ‘In geval van Noot’ ver zorgt om 16.00 uur een optreden in de Oudestraat tegenover het postkan toor. Danslustigen kunnen zich ‘s avonds weer vervoegen in de feesttent waar de band Weekend Amusement gereed staat. Culture Beat is volgens de organisatie één van de meest succesvolle interna- tionaledance act’ster wereld. Sindsde oprichting in 1989 zijn vele hits tot stand gekomen zoals Mr Vain of Got to get it en Cherry lips. Mr Vain gaf de groep de grote doorbraak met 4,5 mil joen CD singles en 1,5 miljoen albums en een nummer één notering in twaalf landen. Vele albums zijn de revue gepasseerd, elk album is anders, wat ook de kracht is van de groep, kwaliteit en veelzijdig heid. Het succes van de groep ligt voornamelijk bij Tanja Evans met een bitter zoete stem en Jay Supreme met De organisatie van Beach Pop vindt Culture Beat zeker een aanrader, zowel wat muzikaliteit als show betreft. De groep heeft slechts éénmaal eerder dit jaar opgetreden in Nederland en de ItiTul ‘inside out’ is nauwelijks een dance album te noemen omdat hij veelzijdig dat een groep als Culture Beat Schoü- wen-Duiveland aandoet. f r* 11

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1996 | | pagina 1