N Blomweg veiliger door de plaatsing van wildspiegels II* Ballonvaren over Schouwen-Duiveland Bezwaar speelpaleis in Sportcentrum Haamstede ■I Rondvaarten Autoroutes Bioscoop Bolderwagenverhuur Discotheken Attrakties Hengelsport (zoet water) Koopavond/winkelsluiting Markten VW kantoren Steunpunten VW OUDDORP - Onlangs is door de Wildbeheerseenheid De Stelle en Ouddorp een begin gemaakt met de plaatsing van 60 reflectoren langs een gedeelte van de Blomweg in Ouddorp. Al veel te vaak worden in dat gebied, ondanks de plaatsing van speciale rasterhekken en wildroosters, reeën aangereden, met alle vervelende gevolgen voor ree, auto en automobilist. RENESSE - Hotel de Tweespan in Renesse zal deze zomer enkele heteluchtballonnen oplaten. Wie wil genieten van het weidse uitzicht boven Schouwen-Duiveland kon onlangs de eerste van de serie ballonvaarten meemaken. 10 badkrant Vrijdag. (19.20.30 uur). Alle plaatsen op Goeree-Overflakkee. ANWB - Goeree-Overflakkeeroute (lengte ±107 km). Verkrijgbaar bij VW s op Goeree-Overflakkee. Middelharnis. Meijer Theater, Vis- sersdijk 61, tel. 01870-82738, b.g.g. 01870-85743. Vertonen van films vr., za., zo. en woensdagmiddag. BURGH-HAAMSTEDE - Zes inwo ners van Burgh-Haamstede, waar onder enkele recreatie-onderne- mers, hebben bezwaar gemaakt tegen het plan om één van de hallen van het Sport- en Recreatiecen trum Westerschouwen in te richten als speelpaleis voor kinderen. Zoals eerder gemeld willen burge meester en wethouders de hal verhu ren aan C. Loontjens uit Middelburg. Deze richt de hal in met allerlei kinder spelen. Zo ontstaat een slechtweer- voorziening voor de toeristen, terwijl Bij de Swarovski-spiegel wordt het licht van een koplamp rood de berm in weerkaatst. Hiervan schrikken de reeën en zullen dus niet oversteken. (Foto: Marijke Folkertsmiii Vooral bij de Blomweg, waar deze pa rallel loopt langs de N57, voor de Brouwersdam, gebeuren dergelijke ongelukken, zodat deze weg het meest in aanmerking kwam voor plaatsing van de nieuwe reflectoren. De heerS. Kuiper, opzichter bij de Ver eniging Natuurmonumenten, hoopt dat deze zogenaamde Swarovski spiegels hier hetzelfde gunstige resul- De ballonvaart duurt circa anderhalf uuren kan tussen maarten september alleen gehouden worden bij zonsop komst of twee uur voor zonsonder gang. Hoog in de lucht kan men over een afstand van 100 kilometer uitkij ken. Verbazingwekkend is ook dat het praten van mensen op de grond is te horen. Mensen die last hebben van hoogtevrees ervaren dit in een ballon meestal niet omdat dit alleen voor- Wanneer het effect ook hier net zo goed zal zijn als in Overijssel, hoeft geen ree in Ouddorp meer voor zijn leven te vrezen. varen. Dan zal langzaam maar zeker de ballon gaan zakken totdat deze weer de grond raakt. De meun digt bij h< aan van loopt do gaat om dereen vi fietsspon Bruinisse kinderdisco werk etc. V; Kerkwerve Restaurant 21.00 uur. Ouddorp, Bosweg 2. Tel. 01878- 1789. Fax 01878-3783. Middelharnis, Kade 9. Tel. 01870- 84870. Fax 01870-87815. Ouddorp. Familux, inl. bij Marskramer, Hoenderdijk 7, tel. 01878-1373. Ouddorp. Chr. Mierop, Kooiweg 14, tel. 01878-1635. BURGH bers va tainbike leven Westers met de 2 enigingi heer in tainbike kilomett nieuwe dag 6 ju men do< deG.J.v Ouddorp. De Kreek, Boompjes 9. Middelharnis. Le Bateau, Vingerling 17. Sommelsdijk. Wo. 8.00-15.00 uur. Ouddorp. Vrijdag van 9.00-12.00 uur op parkeerterrein Dorpstienden. Goedereede. Donderdag van 9.00 tot 13.00 uur op de Markt, NZ-ZZ Haven. Dirksland. Za.van 8.00 tot 12.30 uur. Oude-T onge. Vrij, van 8.00-15.00 uur. Ooltgensplaat. Za. 8.00-13.00 uur. Bruinisse opening, dansen et< Zierikzee de Beuze uur. Zierikzee plein. Van Dreischor Jansz. Zw uur. Renesse trum. 11.01 Renesse- strandpavi Renesse len. Bij st 14.00 uur. Renesse centrum. 2 Renesse - van 14.00- lichtspel ‘E 15.00 uur e derijen van de heerJ.f Burgh-Ha; Dorpshuis 22. Aanva mogelijk op tier voor aa Burgh-Ha; Braderie m rond them; zullen mag en er kan g springkastr Burgh-Ha; ren, 2,5 krr uur. Ti 3,3/6,6/9,9 20.00 uur. I Bom. Burgh-Haa en bazar v centrum Di Duinoord. 1 Herkingen, Molendijk 65. Telefoon 01876-9327. Ooltgensplaat. Boekhandel Vroegin- deweij, Weespad 2. Tel. 01873-1426. Oude Tonge. Sigarenmagazijn Visser, Voorstraat 36. Telefoon 01874-1313. Vervolgens wordt kennisgemaakt met de landeigenaar van het stuk grond waar de ballon terecht is gekomen. Dit ritueel zal gepaard gaan met het ont kurken van een fles champagne en het aanbieden van een certificaat. Dan wordt de ballon in de auto geladen en keert het gezelschap terug naar Hotel De Tweespan. Voor informatie over een ballonvaart of reserveren kan men contact opne men met de heer J. Kristelijn, telefoon 01116-2570. Ouddorp. RTM Grevelingen, De Punt 8, tel. 01878-3610. Geopend op wo. van 13.00-17.00 uur en za. van 11.00- 17.00 uur. Voor afspraken en inl. over rijdagen bovenstaand tel.nr. bellen. Middelharnis. Rien Poortvliet Muse um, Raadhuisstraat 1. Permanente tentoonstelling werken van Rien Poortvliet. Openingstijden: di. t/m za. van 10.00-17.00 uur. April t/m septem ber ook op maandag geopend. Sommelsdijk. Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee is gevestigd in een zevental 17e eeuwse huisjes aan de Kerkstraat. De panden zijn binnens huis met elkaar verbonden. Het muse um is onderverdeeld in 19 afdelingen, waarin de geschiedenis van het eiland van de 1 e eeuw na Chr. t/m de Waters noodramp van 1953 is weergegeven. Geopend van 1 mei tot 1 november di. t/m za. van 14.00-17.00 uur, wo. te vens van 10.00-12.00 uur. Goedereede. Museum in de toren van Goedereede. Telefoon 01878-1594. Openingstijden: van mei tot half sep tember dagelijks (behalve zondags) van 14.00-17.00 uur en tevens vanaf eind juni do. en za. van 11.00-17.00 uur. Ook in de herfstvakantie geopend. Entree 2,- p.p., kinderen/65+ ƒ1,- p.p. Aangesloten bij de Stichting Mu- seumjaarkaart. In detoren iseen verza meling van interessante voorwerpen m.b.t. de streek, landbouw, de visserij, de beurt- en vrachtvaart te zien. Ooltgensplaat. Smederijmuseum „Piet Kamp”, Voorstraat 13. Tel. 01873-1966. Te bezichtigen zaterdag van 10.00-16.00 uur. Voor andere dagen telefonische afspraak. Voor het vissen in zoet of bijna zoet water dient men steeds in het bezit te zijn van een sportvisakte. Verkrijgbaar bij postkantoor en VW-kantoren. Middelharnis. De haven van Middel harnis, het Haringvliet, de Grevelingen. Vergunningen: Verkrijgbaar bij Dieren speciaalzaak Breeman, Westdijk 30, tel. 01870-86786. Goedereede. De haven van Goede reede tot en met het Goereese-Haven- hoofdDit loopt vanaf het watergemaal aan het einde van de Maria Dijk(visstei- gers aanwezig) dwars door het stadje Goedereede tot aan het einde van het Goereese Havenhoofd. Blankvoorn, rietvoorn, baars, snoekbaars en aal. Goedereede. Het Zuiderdiep. Zeer uitgestrekt water. Begint bij het Haven- eind van het Goereese Havenhoofd en loopt vanaf hier in oostelijke richting tot aan het zgn. Sas van Dirksland. Totale oppervlakte 92 ha. Vele vissoorten en bekend om zijn karperstand. Stellendam. De haven van Stellen dam. Dit begint bij de Witte Korenmo len op de Molenkade en gaat ongeveer 1 km verderop over in het Zuiderdiep. Alle vissoorten zijn hier te vangen en ook dit water is bekend on z’n karper. Vergunningen verkrijgbaar: VW Oud dorp, Bosweg 2, Ouddorp, tel. 01878- 1789; G. v. Lenten, Haakonstraat 3, Stellendam, tel. 01879-2058. Ouddorp vanaf de Punt (Bezoekers centrum). Rondvaarten over de Greve lingen. Afvaarttijden: dagelijks juni om 13.00 uur en in juli en augustus om 13.00 en 15.00 uur. Rondvaarten over de Grevelingen vanaf Port Zélande: zo. en wo.: juni om 13.15 uur; in juli en aug. dagelijks om 13.00 en 15.15 uur. Voor afvaarten ge durende overige maanden: VW Oud dorp: 01878-1789. Ooltgensplaat. Van juni t/m augustus is het mogelijk om met de sleepboot „Nooitgedacht” een rondvaart te maken over de Krammer en het Volke- rak. Vertrek vanaf de loswal aan de haven van Ooltgensplaat. Inlichtingen: W. Kramer, tel. 01873-2594. door middel van de huur bovendien een bijdrage wordt verkregen in het exploitatietekort van de hal. Dat plan is slecht gevallen bij de Haamsteedse recreatie-onderne- mers J. Midavaine en J. Quaak. Bei den zien het voortbestaan van hun be drijven bedreigd door de komst van de Middelburgse ondernemer naar Haamstede. Samen met enkele eige naars van toeleveringsbedrijven stel den zij een bezwaarschrift op. Ook de tariefstelling van Loontjens roept irritatie op. Midavaine verhuurt trampolines voor 7,50 gulden per half taat afwerpen als in Overijssel. Daar werden enige tijd geleden dit nieuw soort reewild-spiegels geplaatst, waarna het aantal aanrijdingen dras tisch afnam. Het systeem werkt aldus: wanneer in de schemering of 's nachts het licht van een auto op de reflector valt, kaatst deze rood licht de berm in. De reeën schrikken hiervan en zullen dus niet oversteken, zolang er auto’s komt bij contact met de grond. De ideale omstandigheid voor ballonva ren is windkracht drie, geen regen en helder weer. Vlak voor het vertrek wordt de ballon gevuld met warme lucht en na circa 30 minuten is het punt bereikt om op te stijgen. Door middel van radio’s wordt contact gehouden met de volgauto’s op de begane grond. Koers veranderen gebeurt sim pelweg door iets hoger of lager te uur: een tarief dat volgens hem langs de gehele Nederlandse kust geldt en eigenlijk al aan verhoging toe is. Een bezoek aan het speelpaleis in de sporthal gaat straks 6 gulden per hall uur kosten, inclusief het gebruik van trampolines. Verder zal exploitatie van de hal als speelpaleis een negatieve invloed hebben op het leefklimaat in Wester schouwen en zal, eveneens volgens Midavaine, de verhuur nauwelijks bij dragen aan een betere exploitatie van het centrum. Midavaine heeft zijn bezwaren giste ren toegelicht op een hoorzitting in het gemeentehuis. Burgemeester H. Tees en wethouder C. Veerhoek zeiden toe Midavaines bezwaren te zullen over wegen. in aantocht zijn en er licht op de reflec toren valt. De Vereniging Natuurmo- numten heeft 60 van deze reflectoren beschikbaar gesteld aan de Wildbe heerseenheid De Stelle en Ouddorp, die ze heeft geplaatst aan de al be staande bermpalen in het talud. Omdat deze het beste resultaat geven wanneer zij op een afstand van twintig meter uit elkaar staan, is er door Rijks waterstaat een aantal extra palen be schikbaar gesteld. Het waterschap Goeree-Overflakkee zal het onder houd van de reflectoren, tegelijk met de bermpalen, op zich nemen. Middelharnis. In de zomermaanden zullen op dinsdag regelmatig rond wandelingen door Middelharnis/Som- melsdijk worden gehouden onder lei ding van een gids. Vertrek: 14.00 uur bij het kantoor van VW/ANWB Overflak- kee, Kade9.Tel.01870-84870. Kosten 2,50 p.p., kinderen t/m 12 jaar 1,50. Middelharnis. International Art Cen- Ring 40. Tel. 01870-87155. T/m 3 i: 5-daagse midweekcursussen schilderen/tekenen: Landschap, Zei len en Portretteren. Deze zomer geen exposities. Middelharnis. KaasboerderijDe Tille, Fam. van Schaik, Heuvelsweg 15. Tel. 01870-87698. Geopend voor de ver koop: di. t/m za. van 9.00-18.00 uur. Oude Tonge. Kaarsenmakerij „Tiere lantijntje”, Kerkring 50. Tel. 01874- 1075. Geopend: di. tot do. 13.00-17.00 uur; vr. 10.00-12.00, 13.00-17.00 en 18.00-20.00 uur; za. 10.00-12.00 en 13.00-16.00 uur. Achthuizen. Bezoek Akkerbouwbe- drijf van Noordermeer. Aardappelen, suikerbieten, uien. Krammerdijk 5. Tel. 01874-1434. Melissant. Slikken van Flakkee. Iedere donderdagmorgen zal door de heer De Kok, vanaf Bouwdijk 11Melissant een excursie worden verzorgd op de Slik ken in de periode van half juni tot en met eind aug. Een unieke excursie voor jong en oud waarbij u onder meer oe rossen en fjordenpaarden zult zien. De aanvang is 10.00 uur. U kunt zich op geven uiterlijk woensdag 12.00 uur voor de dag waarop de excursie zal plaatsvinden. Bij VW Overflakkee, Ka de 9, Middelharnis, tel. 01870-84870, VW steunpost Herkingen, Molendijk 65, tel. 01876-9327, VW Ouddorp, Bosweg 2, tel. 01878-1789. Deelname ƒ10,-; kinderen, 65+/CJP 5,-. Herkingen. Theetuin „De Bongerd”, Molendijk 65. Geopend van 10.30- 22.30 uur. Donderdags gesloten. Tel. 01876-9327. Ouddorp. Bezoekerscentrum De Gre velingen, De Punt 4, tel. 01878-2346. Expositie over het heden en verleden van het Grevelingenmeer. Afvaart rondvaartboot vanaf de steiger voor het centrum. Natuurwandelingen met gids op aanvraag. Restaurant met een groot terras, dat uitzicht biedt over het meer. Openingstijden: dagelijks van 10.00-17.00 uur. Entree bezoekers centrum gratis. Ouddorp. Duinboerderij uit 1659, ,,’t Blaeuwe Huus”, Bosweg 2. Telelefoon 01878-1650. De boerderij zelf is niet te bezichtigen maar in hetschuurgedeel- te waarin de VW is gevestigd, zijn ver schillende exposities te zien. Ope ningstijden: juli en aug., ma-za van 9.00-17.00 uur, sept. t/m juni ma-za van 9.00-12.00 en 13.00-17.00 uur. Stellendam. Sportvissen op de Noordzee. Inlichtingen bij VW Oud dorp, telefoon 01878-1789.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1995 | | pagina 10