College gs bezorgd over ontwikkeling Grevelingen Gran Dorado Port Zélande RUN ’95 I i i I badkrant Volgens Rijkswaterstaat geen reden tot ongerustheid Rondvaarten Autoroutes Bioscoop Bolderwagenverhuur Discotheken Attrakties Hengelsport (zoet water) Broedvogels Koopavond/winkelsluiting Markten VW kantoren Steunpunten VW MIDDELBURG - Volgens het college van gedeputeerde sta ten van Zeeland gaat het niet goed met de Grevelingen. Vol gens gebiedsbeheerder Rijkswaterstaat is er echter geen enkele reden tot ongerustheid. „Wij vinden het vervelend dat de indruk gewekt wordt dat het slecht zou gaan met de Gre velingen, want dat is niet het geval”, stelt Rijkswaterstaat- voorlichter J. Geluk. In kader van vijfjarig bestaan OUDDORP - Op Gran Dorado Port Zélande vindt op zaterdag 10 juni een groot sportevenement plaats: de Gran Dorado Port Zélande RUN ’95. De run bestaat uit een tien Engels mijl wedstrijdloop en een 5,8 kilometer familieloop. Dit in het kader van het vijfjarig bestaan van het bungalowpark. 4 ANWB - Goeree-Overflakkeeroute (lengte ±107 km). Verkrijgbaar bij VW s op Goeree-Óverflakkee. Middelharnis. Meijer Theater, Vis- sersdijk 61, tel. 01870-82738, b.g.g. 01870-85743. Vertonen van films vr., za., zo. en woensdagmiddag. Vrijdag. (19.20.30 uur). Alle plaatsen op Goeree-Overflakkee. Natuurlijk streef je er als beheerder altijd naar om een tien te halen en het is vervelend als dat niet lukt. Maar er is niets aan de hand met de Grevelingen en de brief van gs heeft bij ons ook veel vraagtekens opgeroepen. Wij begrij pen niet zo goed waarop de brief aan ons op gebasseerd is. Het gaat goed met de Grevelingen. Het is een prach tig meer”, aldus Geluk. „Ik hoop dat het gesprek met gs wat dat betreft iets zinvols oplevert”. Ouddorp, Bosweg 2. Tel. 01878- 1789. Fax 01878-3783. Middelharnis, Kade 9. Tel. 01870- 84870. Fax 01870-87815. Herkingen, Molendijk 65. Telefoon 01876-9327. Ooltgensplaat. Boekhandel Vroegin- deweij, Weespad 2. Tel. 01873-1426. Oude Tonge. Sigarenmagazijn Visser, Voorstraat 36. Telefoon 01874-1313. Ouddorp. Familux, Hoenderdijk 7, tel. 01878-1373. Ouddorp. Chr. Mierop, Kooiweg 14, tel. 01878-1635. Ouddorp. De Kreek, Boompjes 9. Middelharnis. Le Bateau, Vingerling 17. Volgens gedeputeerde staten van Zeeland gaat de kwaliteit van de flora en fauna in het Grevelingenmeerachteruit. (Foto: Joop van Houdt) Ouddorp vanaf de Punt (Bezoekers centrum). Rondvaarten over de Greve lingen. Afvaarttijden: dagelijks juni om 13.00 uur en in juli en augustus om 13.00 en 15.00 uur. Rondvaarten over de Grevelingen vanaf Port Zélande: zo. en wo.juni om 13.15 uur; in juli en aug. dagelijks om 13.00 en 15.15 uur. Voor afvaarten ge durende overige maanden: VW Oud dorp: 01878-1789. Ooltgensplaat. Van juni t/m augustus is het mogelijk om met de sleepboot „Nooitgedacht” een rondvaart te maken over de Krammer en het Volke- rak. Vertrek vanaf de loswal aan de haven van Ooltgensplaat. Inlichtingen: W. Kramer, tel. 01873-2594. In de brief aan H. L. F. Saeijs, directeur van Rijkswaterstaat Zeeland zegt het college van gs verontrustende berich ten binnen te krijgen over het ontbre ken van zuurstof in de diepere delen van het water van de Grevelingen, vis sterfte en achteruitgang van het zee gras. Middelharnis. In de zomermaanden zullen op dinsdag regelmatig rond wandelingen door Middelharnis/Som- melsdijk wordèn gehouden onder lei ding van een gids. Vertrek: 14.00 uur bij het kantoor van VW/ANWB Overflak- kee, Kade9. Tel. 01870-84870. Kosten 2,50 p.p., kinderen t/m 12 jaar 1,50. Middelharnis. International Art Cen tre, Ring 40. Tel. 01870-87155. T/m 3 juli: 5-daagse midweekcursussen schilderen/tekenen: Landschap, Zei len en Portretteren. Deze zomer geen exposities. Middelharnis. KaasboerderijDe Tille, Fam. van Schaik, Heuvelsweg 15. Tel. 01870-87698. Geopend voor de ver koop: di. t/m za. van 9.00-18.00 uur. Oude Tonge. Kaarsenmakerij „Tiere lantijntje”, Kerkring 50. Tel. 01874- 1075. Geopend: di. tot do. 13.00-17.00 uur; vr. 10.00-12.00, 13.00-17.00 en 18.00-20.00 uur; za. 10.00-12.00 en 13.00-16.00 uur. Achthuizen. Bezoek Akkerbouwbe- drijf van Noordermeer. Aardappelen, suikerbieten, uien. Krammerdijk 5. Tel. 01874-1434. Melissant. Slikken van Flakkee. Iedere donderdagmorgen zal door de heer De Kok, vanaf Bouwdijk 11Melissant een excursie worden verzorgd op de Slik ken in de periode van half juni tot en met eind aug. Een unieke excursie voor jong en oud waarbij u onder meer oe rossen en fjordenpaarden zult zien. De aanvang is 10.00 uur. U kunt zich op geven uiterlijk woensdag 12.00 uur voor de dag waarop de excursie zal plaatsvinden. Bij VW Overflakkee, Ka de 9, Middelharnis, tel. 01870-84870, VW steunpost Herkingen, Molendijk 65, tel. 01876-9327, VW Ouddorp, Bosweg 2, tel. 01878-1789. Deelname ƒ10,-; kinderen, 65+/CJP 5,-. Herkingen. Theetuin „De Bongerd”, Molendijk 65. Geopend van 10.30- 22.30 uur. Donderdags gesloten. Tel. 01876-9327. Ouddorp. Bezoekerscentrum De Gre velingen, De Punt 4, tel. 01878-2346. Expositie over het heden en verleden van het Grevelingenmeer. Afvaart rondvaartboot vanaf de steiger voor het centrum. Natuurwandelingen met gids op aanvraag. Restaurant met een groot terras, dat uitzicht biedt over het meer. Openingstijden: dagelijks van 10.00-17.00 uur. Entree bezoekers centrum gratis. Ouddorp. Duinboerderij uit 1659, ,,’t Blaeuwe Huus”, Bosweg 2. Telelefoon 01878-1650. De boerderij zelf is niet te bezichtigen maar in het schuurgedeel- te waarin de VW is gevestigd, zijn ver schillende exposities te zien. Ope ningstijden: juli en aug., ma-za van 9.00-17.00 uur, sept. t/m juni ma-za van 9.00-12.00 en 13.00-17.00 uur. Stellendam. Sportvissen op de Noordzee. Inlichtingen bij VW Oud dorp, telefoon 01878-1789. Ouddorp. RTM Grevelingen, De Punt 8, tel. 01878-3610. Geopend op wo. van 13.00-17.00 uur en za. van 11.00- 17.00 uur. Voor afspraken en inl. over rijdagen bovenstaand tel.nr. bellen. Middelharnis. Rieh Poortvliet Muse um, Raadhuisstraat 1. Permanente tentoonstelling werken van Rien Poortvliet. Openingstijden: di. t/m za. van 10.00-17.00 uur. April t/m septem ber ook op maandag geopend. Sommelsdijk. Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee is gevestigd in een zevental 17e eeuwse huisjes aan de Kerkstraat. De panden zijn binnens huis met elkaar verbonden. Het muse um is onderverdeeld in 19 afdelingen, waarin de geschiedenis van het eiland van de 1 e eeuw na Chr. t/m de Waters noodramp van 1953 is weergegeven. Geopend van 1 mei tot 1 november di. t/m za. van 14.00-17.00 uur, wo. te vens van 10.00-12.00 uur. Goedereede. Museum in de toren van Goedereede. Telefoon 01878-1594. Openingstijden: van mei tot half sep tember dagelijks (behalve zondags) van 14.00-17.00 uur en tevens vanaf eind juni do. en za. van 11.00-17.00 uur. Ook inde herfstvakantie geopend. Entree 2,- p.p., kinderen/65+ ƒ1,- p.p. Aangesloten bij de Stichting Mu- seumjaarkaartI n de toren is een verza meling van interessante voorwerpen m.b.t. de streek, landbouw, de visserij, de beurt- en vrachtvaart te zien. Ooltgensplaat. Smederijmuseum „Piet Kamp”, Voorstraat 13. Tel. 01873-1966. Te bezichtigen zaterdag van 10.00-16.00 uur. Voor andere dagen telefonische afspraak. De loop is georganiseerd in samen werking met de Stichting Triathlon in Dirksland en trainers van de Radio Rijnmond Marathon Reizen. Het ge heel zal op 10 juni worden onder steund door een drie uur durend live- radioprogramma met live-verslag- gevers van Radio Rijnmond Sport. Ook zullen tijdens dit programma ar tiesten live optreden. De presentator is Frank Vijg. Het programma begint om 13.30 uur met een demonstratie en warming-up onder leiding van het Center Sports Aerobic Demo Team. Vervolgens zal om 14.00 uur Feye- noord-trainer Willem van Hanegem in samenwerking met de heer Lodders van het Natuur- en recreatieschap Voor het vissen in zoet of bijna zoet water dient men steeds in het bezit te zijn van een sportvisakte. Verkrijgbaar bij postkantoor en VW-kantoren. Middelharnis. De haven van Middel harnis, het Haringvliet, deGrevelingen. Vergunningen: Verkrijgbaar bij Dieren speciaalzaak Breeman, Westdijk 30, tel. 01870-86786. Goedereede. De haven van Goede reede tot en met het Goereese-Haven- hoofd. Dit loopt vanaf het watergemaal aan het einde van de Maria Dijk (visstei- gers aanwezig) dwars door het stadje Goedereede tot aan het einde van het Goereese Havenhoofd. Blankvoorn, rietvoorn, baars, snoekbaars en aal. Goedereede. Het Zuiderdiep. Zeer uitgestrekt water. Begint bij het Haven- eind van het Goereese Havenhoofd en loopt vanaf hier in oostelijke richting tot aan hetzgn. Sas van Dirksland. Totale oppervlakte 92 ha. Vele vissoorten en bekend om zijn karperstand. Stellendam. De haven van Stellen dam. Dit begint bij de Witte Korenmo len op de Molenkade en gaat ongeveer 1 km verderop over in het Zuiderdiep. Alle vissoorten zijn hier te vangen en ook dit water is bekend on z’n karper. Vergunningen verkrijgbaar: Hengel- sportzaak ’t Zagertje, Marijkeweg 10, Ouddorp, tel. 01878-1745; G. v. Len ten, Haakonstraat 3, Stellendam, tel. 01879-2058. Sommelsdijk. Wo. 8.00-15.00 uur. Ouddorp. Vrijdag van 9.00-12.00 uur op parkeerterrein Dorpstienden. Goedereede. Donderdag van 9.00 tot 13.00 uur op de Markt, NZ-ZZ Haven. Dirksland. Za.van 8.00 tot 12.30 uur. Oude-T onge. Vrij, van 8.00-15.00 uur. Ooltgensplaat. Za. 8.00-13.00 uur. Ook zou volgens gs de Brouwerssluis gesloten worden op een dusdanig peil dat het broedgebied voor kustvogels - die voorkeur hebben voor onbegroei de en schaars begroeide oeverzones - op ongewenste wijze wordt verkleind. „Nog schadelijker is deze maatregel wanneer deze plaatsvindt in de loop van mei en het broedseizoen van deze vogel reeds is begonnen”, aldus de brief van gs. Volgens gs leidt een en ander ertoe dat een gedeelte van het legsel van de kustvogels verloren gaat en dat de leefomgeving van planten en dieren die van nature in het gebied thuishoren wordt aangetast. In de brief pleiten gs ervoor om nog eens te bekijken of het peilbeheer beter op de natuur afge stemd kan worden. Men beroept zich daarbij op eerder in de regionota Zeeuwse Rijkswateren gemaakte af spraken. Volgens gs is er verder sprake van ver arming van de onderwaterflora en fauna vanwege gebrek aan zuurstof op het bodemoppervlak van de Gre velingen. Volgens de gegevens van gs zouden metingen in augustus 1994 hebben uitgewezen dat 10 procent van het bodemoppervlakzuurstofloos was. „Dit was in de geschiedenis van de Grevelingen nog niet eerder voor gekomen”, aldus gs in de brief aan Sa eijs. „In gemiddelde zomers blijft het percentage zuurstofloos bodemop pervlak ver onder de vijf procent” Grevelingen het startschot geven in het centrum van Port Zélande. Hier is ook de finish. Om 16.00 uur is de prijs uitreiking door de burgemeester van de gemeente Goedereede, de heer C. Sinke. Van 14.00 tot 17.00 is er een pleinfeest met diverse kraampjes. Kleedgelegenheid is in het sportcen trum Palais des Sports in het centrum en na afloop is er zwemgelegenheid in het subtropisch zwemparadijs. Iedere deelnemer ontvangt een leuke herin nering aan deze run in het kader van het vijfjarig bestaan. Tevens vindt op basis van de startnummers een grote verloting plaats met vele prijzen. De eerste prijs voor de 10 EM-wedstrijd (heren en dames) is een weekverblijf in Gs concluderen dat het blijkbaar niet meevalt om tot een evenwichtig be heer van de Grevelingen te komen. „Al eerder was gebleken dat het van zee afgesloten zoutwatermeer niet zo ge makkelijk in de hand te krijgen is als het gaat om het sturen naar een zo groot mogelijke bio-diversiteit. Het komen en gaan van het zeegras en het bes senwier geven dat al aan”, aldus gs. Gs willen graag om tafel gaan zitten met Rijkswaterstaat om de materie te bespreken. Liefst zou men de kwestie bespreken tijdens het periodiek over leg tussen gedeputeerde staten van Zeeland en Rijkswaterstaat op 15 juni. Rijkswaterstaat is volgens Geluk na tuurlijk bereid tot een gesprek. Hij on derkent dat het met het beheer van een dergelijk gebied niet altijd gaat zoals men zou willen. Gran Dorado, de tweede prijs een weekeinde in Gran Dorado en de derde prijs is een Zuider Ster meubel- bon ter waarde van 500 gulden. De vierde tot en met de tiende prijs bij de heren (bij de dames de vierde tot en met de zesde) bestaat uit een prijzen- tafel met onder meertrainingspakken, sporttassen, runningtights en swe aters. Alle lopers kunnen deelnemen aan de Tropical Party die speciaal in het kader van de Gran Dorado Port Zé lande Run ’95 is georganiseerd (voor reserveringen: 01117-4893). Deze party bestaat onder meer uit een Indo nesisch buffet en een karaoke-show. Wie mee wil doen aan de RUN moet zich snel opgeven bij Gran Dorado Port Zélande, afdeling S E, Postbus 4000,3253 ZZ in Ouddorp. Ook kan dit dooreen ingevuld inschrijfformulier in te leveren bij de start- en finishlijn. Voor meer informatie kan men terecht bij de afdeling S E, telefoon 01117- 4881.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1995 | | pagina 9