s t( Poppenexpositie Samaritaan F v EVO waarschuwt ondernemers bij maken vakantieplannen Drijvende tentoonstelling van foto's oude veerboten badkrant 8 Brand Zilt sop Vrachtvaart Kleine wijzigingen Naheffing Voor fiscale naheffingen ZIE 16e tot ten ZIERIKZEE - De EVO Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport waarschuwt ondernemers voor enorme fiscale naheffingen. Deze kunnen tienduizenden guldens bedragen wanneer de ondernemer of zijn personeel, de bedrijfswagen voor bijvoorbeeld vakantiedoeleinden gebruikt. BRUINISSE - Ronduit verguld waren ze met het idee: de gepensioneerde veerbootkapiteins Lieven Elvé (75) en Kees de Keijzer (77) vinden het maar wat mooi dat hun schepen prijken aan de wand van het buffet van rondvaartboot De Veerman in Bruinisse. Initiatiefnemers van de permanente tentoonstelling zijn de Bruse gebroeders Huizer, eigenaars van De Veerman; het schip dat zelf ook jarenlang dienst deed als veer tussen Harlingen en de Waddeneilanden. ZIE alk val tae orr pri Om vrijt als dig' van der der zoe 'der wei I kijk l vat uit ste toe die wc vai Or is ku sit Op rondvaartboot De Veerman in Bruinisse Cc Pres hem en een collega veerman uit de an dere richting. leder jaar zijn er weer ondernemers die in de zomermaanden met de bestel auto op vakantie gaan. Soms mag ook het personeel er gebruik van maken als een soort secundaire arbeidsvoor waarde. Indien er niets aan de bestel auto wordt veranderd heeft dit meestal geen vervelende gevolgen. Nac wort rikze dagt marl De EVO heeft echter ook dit jaar al weer geconstateerd dat er voor het vakan- tiegemak vaak wel 'kleine' wijzigingen aan het voertuig worden aangebracht. Meestal wordt er een extra zitbank in de laadruimte aangebracht. In verband met de strengere controles en aange scherpte fiscale wetgeving loopt de ondernemer op dat moment een enorm fiscaal risico. Ten gevolge van de aanpassingen van het voertuig wordt het onder omstandigheden niet meer aangemerkt als een bestelauto maar als een personenauto. Er zal dan in de eerste plaats een na heffing komen voor de belasting van personenauto's (BPM). Voor bijvoor beeld een Ford Transit bedraagt dit al snel ƒ13.500, Daarnaast komen ook de motorrijtui gen- en inkomstenbelasting om de hoek kijken. De EVO adviseert onder- De gepensioneerde veerbootkapiteins Kees de Keijzer (links) en Lieven Elvémet hun echtgenotes op rondvaartboot De Veer man. (Foto: Joop van Houdt). Hoewel: „Ik kom uit de vrachtvaart. Als je dan naar de veerdienst gaat, dan valt je dat toch wel af, geeft Elvé toe. „Maar je krijgt telkens andere mensen aan boord en met je vaste klanten heb je een band.” Elvé voer twintig jaar tussen Middelharnis en Hellevoetsluis en tien jaar tussen Bruinisse en Anna Jacoba- polder. Vanwege de langere 'rit' ging zijn voorkeur toch uit naar het veer van Middelharnis. Gevraagd naar een bijzonder verhaal uit zijn dertig jaar op de veerdienst noemt Elvé de frontale aanvaring in dichte mist op de Grevelingen tussen Het tentoonstellinkje - expositie is een groot woord - omvat twaalf foto's van veerboten die ooitin gebruik waren op Schouwen-Duiveland en G’oeree- Overflakkee: van het voetveertje uit „We hadden nog geen radar en zo kon het gebeuren dat we kop op kop voe ren. Een vrachtauto met balen stro verloor twee complete lagen balen in het water, zo hard ging het. De hoofd meester die we aan boord hadden viel plat opzijn gezicht van detrap af. Ik ge loof dat het niet helemaal goed gaat, zei die. Tja, dat zal ongeveer 1962, 1963 zijn geweest." De Keijzer - 45 jaar veerbootkapitein en sinds zijn pensionering ereburger van Bruinisse - is volgens goed Bru's ge bruik wat minder mededeelzaam. Maar na enig aandringen komt ook hij met een gedenkwaardige anekdote. „In 1953 was ik met een schip vol werk volk van Burghsluis op weg naar Zierik- zee. Bij het hoofd van Zierikzee aange komen stond ineens het water in brand. In een grote bel schoten de vlammen omhoog uit het water. We zaten er vlakbij en dat gaf behoorlijke paniek aan boord. De mannen liepen schreeuwend over het dek. Naar later bleek, was er vanaf de munitiestort- plaats in de Oosterschelde voor Zierik zee een hoeveelheid fosfor boven komen drijven.” 1920 tot het 'moderne' motorschip Zijpe dat tot 6 juli 1988 Brabant ver bond met Schouwen-Duiveland. Volgens reder Jaap Huizer is de expo sitie bedoeld als eerbetoon aan de Na zoveel jaar op het water, dan moet je haast wel zilt sop in de aderen heb ben en dus de watersport toegenegen zijn? Maar ook deze veronderstelling blijkt onwaar. Lieven Elvé is er heel eer lijk in. „Een bootje? Daar heb ik helaas het geld niet voor. Een goed scheepje kost toch al gauw zo'n vijftigtot zestig duizend gulden en helaas, dat heb ik niet.” De Keijzer: „Een bootje als hobby? Dan heb je altijd werk. Aan een bootje ben je nooit klaar. Nee hoor, ik heb van mijn leven genoeg water ge zien.” Mochten beide kapiteins nog ooit de drang voelen, dan zijn ze altijd welkom aan het roervan De Veerman, zo verze kerde Jaap Huizer de twee na afloop van de drijvende vernissage. trouwe veerbootkapiteins, machinis ten en dekhulpen, die in de jaren voor het Deltaplan de onmisbare schakel vormden tussen het vaste land en dé eilanden. „Een schakel niet alleen in het econo misch verkeer zoals de aan voer van le vensmiddelen en bouwmateriaal en de afvoer van landbouwprodukten, maar ook in de menselijke contacten. Fami liebezoek, verjaardagen of de voetbal club die over het water 'uit' moest spe len. De pont was onmisbaar. Als door storm, mist of zware ijsgang niet geva ren kon worden, was er heel wat ontre geld in de regio en haalden we het ANP-nieuws,” aldus Huizer vrijdag middag bij de opening van de tentoon stelling. Het was dus uit bewondering dat Hui zer de gepensioneerde kapiteins en hun echtgenotes had uitgenodigd om in het bijzijn van burgemeester A. Vo gelaar van Bruinisse de expositie te openen. Na het vakantieseizoen is Huizer van zins de tentoonstelling uit te breiden met meer foto's en zo mogelijk ook met enkele schaalmodellen van Zeeuwse en Zuidhollandse veerboten. ,Als de boot nu even lang was als de breedte van de stroom, kon hij blijven liggen, zei mij laatst een econoom. Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer. Daarom is de pont kort en vaart hij heen en weer', dichtte Drs. P. al menig jaar gelee in het onster felijke Heen en Weer. Heen en Weer: het lot van De Keijzer en Elvé. Wie denkt dat ze daarvan ook figuurlijk het heen en weer kregen, heeft het mis. Want geen van beiden had een hekel aan zijn werk. nemers nadrukkelijk om eerst deskun dig advies in te winnen alvorens een bestelauto wordt aangepast. Hiermee wordt een wel erg kostbare vakantie voorkomen. De EVO is de grootste logistieke orga nisatie in Nederland. Ruim 36.500 be drijven zijn bij deze organisatie aange sloten en beschikken over 152.000 Eei l de me wo ovt I Va nis br op ca ee pr fei 3z Tot eind augustus is in de hal van verpleeghuis De Samaritaan in Sommelsdijk een expositie van poppen van Judith Briars uit Oost Souburg. Briars maakt al heel lang poppen. Ze verklaart haar fascinatie voor gezichten vanuit haar beroep als schoon heidsspecialiste. Daardoor ben je bekend met de vorm en structuur van gezichten. Het boetseren van een kop gaat daardoor buiten het denken om. Het is altijd weer een verrassing hoe die is geworden.Tijdens het maken van de handjes en voetjes gaat de poppen maakster daarvan uit. ,,Het ene gezichtje vraagt gewoon om een duim in de mond. Bij het andere kopje zie je al dat die pop straks onverschillig een handje in de broekzak moet hebben. Alle kleding voor de poppen maakt Judith Briars zelf. De stoffen laat ze uit Engeland komen en de zijde verft ze zelf. De poppenexpositie in De Samaritaan is te bezichtigen tijdens de openings tijden van het verpleeghuis. bedrijfsvoertuigen. Dagelijks zijn in deze bedrijven ruim 360.000 mensen actief.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1994 | | pagina 8