Barbie (35), niet zo maar een pop AUTO’S EVENEMENTEN Goeree-Overflakkee OPLOSSING VAN DE PUZZEL badkrant badkrant 7 Expositie in museum De Blikvanger Renesse Ken Sensatie Onsterfelijk Tehuizen RENESSE - Nooit verslaafd geweest, nooit een T-shirt met een politiek getinte tekst gedragen, nooit topless gezond. Maar wel kandidate voor het presidentschap van de Verenig de Staten, aerobicslerares met een video en een eigen boe tiek op Madison Avenue, New York. De gehele maand augus tus is ze in vele verschijningsvormen te bewonderen in het museum De Blikvanger aan de Capelweg in Renesse. Donderdag 18 augustus SCHOUWEN-DUIVELAND GOEREE-OVERFLAKKEE Barbie (pas 35 jaar geworden) is een fenomeen. In aanschaf drie keer zo duur als'gewone' poppen, puur Ameri kaans en dus van plastic. Ze is netjes, braaf, op en top middle class. Vanaf haar geboorte in maart 1959 zijn er achthonderd miljoen poppen ver kocht. Barbie zette vorig jaar een mil jard dollar (1,9 miljard gulden) om. Bar bie vertegenwoordigde de wereld van glamour en luxe. Nederland kende die wereld eerst van de televisie, toen nog Ouddorp - Bridgen in recreatiezaal van bungalowpark Het Oude Nieuw- land, Oude Nieuwlandseweg 11Vanaf 19.45 uur. Ouddorp - Tweede toeristendag in het centrum. Meer dan 120 kramen. Diver se oude ambachten. Eveneens snelte kenaar en zeeschilder. Kinderen kun nen zich laten schminken. Van 09.00 tot 18.00 uur. Afsluiting om 22.30 uur met vuurwerk bij strandpaviljoen De Zeester aan het Noorderstrand. Ouddorp - Excursie in de Westduinen o.l.v. een gids. Vertrek om 19.00 uur vanaf Westduinweg 37. Kaarten uit sluitend verkrijgbaar bij WV-Ouddorp. Vrijdag 12 augustus Ooltgensplaat - Omloop van Flakkee; een wandeltocht van 110 km. 19.00 uur. Inl.: 01873-1216. Ouddorp - Speurtocht en schatgraven voor kinderen van 6 t/m 13 jaar. Na af loop Belgische frieten voor deelne mers. 09.30 uur. Aanmelden bij VW Ouddorp. talent. Succes kent vele vaders. De drie jaar geleden overleden Jack Ryan, afdelingschef bij Mattel, claimde ook de pop te hebben bedacht. Ruth Handler moet op het idee zijn ge komen. Bij een bezoek aan Duitsland zag ze de pop Lili, die er uitzag als een volwassen vrouw. Oorspronkelijk was Lili een stripfiguur in de Bildzeitung, wegens haar grote populariteit verscheen die als pop voor volwassenen op de speelgoedmarkt. hun eigen spulletjes te verkopen. 09.00-14.00 uur. Van tevoren inschrij ven bij WV-Ouddorp (t/m 12 augus tus). Goedereede - Beiaardconcert in de toren. Bekende beiaardiers uit den lande zullen hun medewerking verle nen. 16.00-17.00 uur. Oude-Tonge - Open tennistoernooi bij t.v. Het Westrak, Suyssendijk. T/m zondag 21 augustus. Inl.: 01874-2110. Ouddorp - Klaverjassen op camping De Magneet aan de Klarebeekweg 11 20.00 uur. Stad aan ‘t Haringvliet - Georgani seerde buitenrit, 18.00 uur. Barbecue-avond voor iedereen, 20.30 uur. Manege Oostmoer, Oostmoerse- dijk2a. Ouddorp - Bloemschikken bij Tuin centrum Voogd. Vanaf 14.30 uur. Re serveren mogelijk, tel. 01878-1477. Ouddorp - Rondrit met bus. O.l.v. gids ontdekt u het eiland Goeree-Overflak kee inclusief bezoek aan Rien Poort- Barbie is onsterfelijk geworden. Sinds december heeft ze een plaats in een wassenbeeldenmuseum in Parijs. In het Grevinmuseum kreeg ze een plaatsje naast Madonna en Bill Clinton, die de verkiezing in 1992 uiteindelijk toch won. Tot eind augustus is ze te zien in het museum De Blikvanger in Renesse dat elke dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en en op woensdag van 13.00 tot 17.00 uur is geopend. onder kinderen in tehuizen. Omdat de mode verandert, verandert Barbie. Marketingdeskundigen heb ben vastgesteld dat dat elke zeven jaar moet gebeuren. Gewichtsproblemen heeft ze niet. Lange slanke benen, wespetaille en de lange hals blijven schoonheidsideaal en handelsmerk van Barbie. In de jaren tachtig ontgroeide Barbie de kinderkamer. Gewoon omdat de eerste generatie Barbie-fans volwas sen was geworden. Barbie werd een geliefd verzamelobject. De Ameri kaanse modekenner Billy Boy gaat prat op een collectie van 12.000 pop pen. Op zijn initiatief werd in 1985 een grote Barbie-tentoonstelling gehou den. Hij schreef zelfs de biografie over Bar bie. „Ik groeide op met Wilma Flintsto ne, maar toen Barbie in mijn leven kwam wist ik meteen dat dit een lang durige verhouding zou worden. Ouddorp - Bridgen in recreatiezaal van bungalowpark Het Oude Nieuw- land, Oude Nieuwlandseweg 11.19.45 uur. De sleutelwoord van de puzzel luiden: De beste speurders Ouddorp - Gratis rondrit met Cabrio- letbus; vanaf verschillende campings en bungalowparken kunt u via een toe ristische route meerijden naar het cen trum van Ouddorp en weer terug. 09.30-16.30 uur. B Donderdag 11 augustus Ouddorp - Excursie naar de Slikken van Flakkee. Rondrit met open kar door een uniek natuurgebied waar prachtige oerossen, heckrunderen en fjordenpaarden leven. Deelname uit sluitend mogelijk indien u uiterlijk woensdag 12.00 uur voor de dag waar op de excursie zal plaatsvinden, reser veert aan de balie van WV Ouddorp/WV Overflakkee of WV- post Herkingen. Telefonisch reserveren niet mogelijk. Aanvang 10.00 uur. Ouddorp - Excursie naar de Slikken van Flakkee. Rondrit met open kar door een uniek natuurgebied waar prachtige oerossen, heckrunderen en fjordenpaarden leven. Deelname uit sluitend mogelijk indien u uiterlijk woensdag 12.00 uurvoor de dag waar op de excursie zal plaatsvinden, reser veert aan de balie van VW Ouddorp/WV Overflakkee of VW- post Herkingen (tel. reserveren niet mogelijk)Aanvang 10.00 uur. vlietmuseum in Middelhamis en Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. Vertrek vanaf het VW-kantoor, Bos weg 2. Middelhamis/Sommelsdijk - Rond wandeling door Middelhamis en Sommelsdijk o.l.v. een gids. Vertrek om 14.00 uur vanaf VW/ANWB-kan- toor aan de Kade in Middelhamis. Ouddorp - Tuinbezoek aan heemtuin De Mienige, van de heer K. Hoek, Dijk stel weg 19. Kaarten verkrijgbaar bij het VW- kantoor. Beperkte deelname. 14.00 uur. Ouddorp - Tuinbezoek aan heemtuin De Mienige van de heer K. Hoek, Dijk- stelweg 19. 14.00 uur. Kaarten ver krijgbaar bij het VW-kantoor. Beperk te deelname. Ouddorp - Kindermarkt op het par keerterrein bij het VW- kantoor. Kinde ren krijgen deze dag de gelegenheid Een deel van de collectie Barbiepoppen in het museum De Blikvanger in Renesse. (Foto: Marijke Folkertsma). Ouddorp - Excursie in natuurmonu ment De Kwade Hoek o.l.v. een gids. Vertrek om 19.00 uur vanaf parkeer plaats einde Oostdijkseweg. Kaarten uitsluitend verkrijgbaar bij VW- Oud dorp. Telefonisch reserveren niet mo gelijk. Ouddorp - Kinderbingo in recreatie zaal bungalowpark Het Oude Nieuw- land aan de Oude Nieuwlandseweg 11aanvang 19.00 uur. Ouddorp - Beklimmen kerktoren met onder meer gevangeniscellen en een soldatenkamer. Startpunt: museum Ouddorps Raad- en Polderhuis, Raad huisstraat 4. Kaarten uitsluitend ver krijgbaar bij VW Ouddorp. 18.30 uur. Bij voldoende belangstelling een twee de rondleiding om 19.30 uur. De introductie veroorzaakte een sen satie. Voordien hadden poppen een baby- of kinderlichaam. Barbie had de vormen van een vrouw. De pop was 29 centimeter lang, gekleed in een zwart wit gestreept badpak, ze droeg een in klapbare zonnebril. Barbie is, naar insi ders zeggen, een barometer voor de mode geworden. Aan de geschiedenis van Barbie kun nen de modeveranderingen in de afge lopen 35 jaar worden afgelezen Ouddorp - Beklimmen kerktoren met onder meer gevangeniscellen en een soldatenkamer. Startpunt: museum Ouddorps Raad- en Polderhuis, Raad huisstraat 4. Kaarten uitsluitend ver krijgbaar bij VW Ouddorp. 18.30 uur. Bij voldoende belangstelling een tweede rondleiding om 19.30 uur. Ouddorp - Muziekfestijn met optreden van Havenzangers. In sporthal De Dorpstienden. 19.00 uur zaal open. Kaartverkoop: Dorpstienden/VW Ouddorp en Overflakkee. Maar ze volgde heus niet elke gril. Punk was ze nooit. Ook niet echt ordi'. Betti- na, het vaste model van de modeont werper Jacques Fath, was haar voor beeld geweest. Bettina was het beroemdste en meest gefotografeer de model in de late jaren vijftig. In de roerigejaren zestig vormden de Parijse moderegels niet langer het kompas. De Engelse mode-ontwerpster Mary Quant kleedde haar in mini en kapte haar kort. Mattel, ooit gestart in een ga rage, besefte dat Barbie zich moet aanpassen. Barbie was een tutje, moest iets meer een straatmeid wor den. De verandering was niet zonder ri sico. Ford - Van Woudenberg Zeeland, Zie rikzee, telef. (01110)17216. Opel - Akkerdaas B.V., Noordgouwe, telef. (01112) 1347. Renault - Fa. Braai, Zierikzee, telef. (01110) 12529. Peugeot - Garage „De Nobelpoort”, Zierikzee, telef. (01110) 14453. Mercedes, pers, wagens en lichte bedrijfswagens, Honda - Autobe drijf Louwerse B.V., Burgh-Haamste- de, telef. (01115) 4292 (01116) 1385. Landrover, Suzuki - Fa. Ista, Oos- terland, telef. (01114) 1495. Mazda - Fa. Legemaate, Zierikzee, telef. (01110) 12686. Volvo - Fa. Noordhoek, Burgh, telef. (01115)3151. B.M.W. - Fa. Remeeus, Ouwerkerk, telef. (01114) 1473. V.A.G., Audi - Slager B.V., Brou wershaven, telef. (01119) 1344. Citroen - Goedbloed Auto’s, Zierik zee, telef. (01110) 14951. Nissan - Fa. M. van Dijke, Nieuwer- kerk, telef. (01114) 1364. Fiat - Fa. J. van der Wekken, Zierik zee, telef. (01110) 12212. Toyota - Garage Dijkman, Zuidstraat 10, Haamstede, telefoon (01115) 1446 en 1533. Lada - Garage Gebr. Bal, Bruinisse, telef. (01113) 1456. Profile Tyrecenter Rinus Roon - Vissersdijk 46, Zierikzee, telef. (01110) 17040 en 13159 Hyundai en Seat - Autocenter Irene. Bruinisse, telef. (01113) 1292/2409. Toyota - Mol, Nieuwerkerk, telef. (01114) 2624/1367. een nieuwigheid. Met Barbie lijkt een leven van galajurken en hoge hakken binnen handbereik. Ze kan ook haar armen en benen buigen en dat spreekt kinderen aan. Ze werd verwekt op de afdeling ont werp en onderzoek van Mattel in Los Angeles. Harold Mattson en Elliot Handler maakten al jaren accessoires voor poppen. Mattson stapte uit de zaak. Eliot en zijn vrouw Ruth zetten de zaak voort. Hij is een creatief, zij een zakelijk Het was de vraag of Barbie-nieuwe- stijl wel zou worden geaccepteerd. Via tv-reclame riep Mattel op de oude pop in te wisselen voor het nieuwe model. Bijbetaling: anderhalve dollar. De actie was een succes, want in de Verenigde Staten werden 1,2 miljoen nieuwe poppen afgezet. De oude Barbies werden verdeeld Een groep stylistes en marketingdes kundigen - driehonderd man sterk - zorgen dat Barbie aan die basiseisen blijft voldoen. Barbie kreeg al in de beginjaren gezel schap van partner Ken, vriendin Midge en zusje Skipper. Inmiddels is een rijke kennissenkring opgebouwd. Het gaf Barbie een sociaal leven, Mattel een hogere omzet. Het bedrijf fuseerde vorig jaar met Fisher Price, dat tech nisch speelgoed produceert. De geza menlijke omzet bedroeg vorig jaar 2,7 miljard dollar. Ouddorp - Bingo in recreatiezaal bun galowpark Het Oude Nieuwland aan de Oude Nieuwlandseweg 11. Aan vang 20.00 uur. Ouddorp - Zomeravondzang m.m.v. gemengd zangkoor Hart en Stem in Geref. kerk, Dorpsweg (ingang par keerterrein Dorpstienden). 20.00 uur. Ford - Witvliet, Middelhamis, tel. 01870-82644. BMW - Autobedrijf A. J. van Rumpt, Stad a/h Haringvliet, tel. 01871- 1553. Renault - Ramoco B.V., Stad a/h Haringvliet, tel. 01871-1662. V.A.G. - J. van Geest, Stellendam, tel. 01879-1593 en Oude-Tonge, tel. 01874-1056. Opel, Isuzu - Knöps bv, Middelhar- nis, tel. 01870-82222. Mazda - Garagebedrijf J. J. Blaak bv, Den Bommel, tel. 01871-1317. Toyota - Autobedrijf Flakkee, Som melsdijk, tel. 01870-84466. Mitsubishi - Automobielbedrijf Gebr. v. Splunter, Sommelsdijk, tel. 01870- 82537. Alfa Romeo - Nijsse bv, Oude Tonge, tel. 01874-1144. Peugeot - J. A. Visser, Middelhamis, tel. 01870-83094. Volvo - Karels Autoservice, Nieuwe Tonge, tel. 01875-2222. Seat - Auto Bakker, Dirksland., telef. 01877-5055 Mazda - Autobedrijf C. Melissant, Dirksland, telef. 01877-1598. Nissan - Autobedrijf Stellendam B.V., Stellendam, telef. 01879-1177. Sommelsdijk, telef. 01870-87654. Verkoop en onderhoud van alle merken - Hesselink, Dirksland, tel. 01877-1357.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1994 | | pagina 7