Wandkleden uit India van internationale kunstenaars en veilig kustgebied Parking watchers actief voor schoon EVENEMENTEN Schouwen-Duiveland badkrant 5 Adviezen en controle op strand en parkeerterrein Ouddorp 3,^ OUDDORP - Lekker luieren aan het strand en intussen wordt je auto opengebroken en leeggeroofd of zelfs in zijn geheel gestolen. Helaas hielden steeds meer badgasten de afgelo pen jaren een dergelijke, negatieve herinnering over aan hun verblijf in Ouddorp. Daarom hebben de politie, de VW, de plaatselijke middenstand en de gemeente Goedereede de handen ineen geslagen. Onder het motto 'parking watchers werken mee aan een schoon en veilig Goeree Overflakkee' hebben zij een project opgestart waarbij een groep jongelui I toezicht houdt op het Ouddorpse strand en omgeving. GOEDEREEDE - 'Vrolijke, geweven draden' is de titel van een expositie van moderne wandkleden, die door zeven kunste naars uit diverse landen werden gemaakt in India. De exposi tie is tot en met 10 september te zien in Het Rïderhaus aan de Noordzijde Haven 13 in Goedereede. Dinsdag 16 augustus Donderdag 11 augustus Woensdag 17 augustus Zondag 14 augustus Vrijdag 12 augustus Maandag 15augustus Donderdag 18 augustus Zaterdag 13 augustus Renesse - Rondleiding over het land- Het idee om de Indiase wandkleden in Goedereede te exposeren ontstond De Parkingwatchers rijden rond op mountainbikes en zijn herkenbaar aan rode T-shirts en witte petten. (Foto: Combifoto Hameeteman). geleid door de politie. Hun werkzaam heden zijn gericht op het voorkomen van veel voorkomende criminaliteit en het informeren en voorlichten van Zierikzee - Weekmarkt op het Haven plein. Van 09.00 -16.00 uur. Renesse - Rondleiding over landgoed Moermond. Vertrek om 19.00 uur vanaf de Slotlaan. Uitsluitend vooraf inschrijven bij VW Schouwse Kust. Bruinisse - Barbecue op terras Aqua- delta. Met zweefmolen. Neeltje Jans - Excursie natuur Neeltje Jans. Vertrek om 19.00 uur vanaf bo venste parkeerplaats bij Delta Expo. Brouwershaven - Zomermarkt in het centrum. Met dweilband. Van 15.00- 21.00 uur. Brouwershaven - Zomeravondcon- cert in Sint Nicolaaskerk. Muziek en dans uit de Barok. Aanvang 20.00 uur. goed Moermond. Vertrek om 14.30 uur vanaf de Slotlaan. Inschrijven uitslui tend vooraf bij WV Schouwse Kust. Bruinisse - Bówlingtoernooi op Aqua- delta. Met zweefmolen Bruinisse - Seizoenmarkt op terrein Aquadelta, ‘s Avonds Karaoke-show metpyjamabal. Bruinisse - super-bingo op terrein ca ravanpark Onze Hoeve. Burgh-Haamstede - Kinderen kun nen kennismaken met Renesse Aktief, met onder meer schminken, sieraden maken en diverse kinderspelen, in het centrum. 19.00 uur. Brouwershaven - Zeilwedstrijden op het Grevelingenmeer: WK Solo. (T/m vrijdag 19 augustus). Burgh-Haamstede - Bridgedrive in dorpshuis De Schutse aan de Julia- nastraat. Roken verboden. Aanvang 19.15uur. Neeltje Jans - Natuurexcursie. Vanaf hoogste parkeerplaats Delta Expo, aan de Oosterscheldekant bij naam bord organisaties. Vertrek om 19.00 uur. Zierikzee - Zomeractiviteit - Story sterrenspel. Havenplein/plein Nieuwe Kerk. 10.00- 17.00 uur. Zierikzee - Wandelroute Watersnood ramp 1953. Vertrek VW-kantoor om 14.00 uur. Renesse - Weekmarkt in het centrum. Van 8.00 tot 13.00 uur. Renesse - Fiets- en wandelpuzzel- tochten. Vertrek en inschrijving bij het WV-kantoor van 14.00 tot 14.30 uur. Bruinisse - Weekmarkt op het Kerk plein. Van 8.00 tot 13.00 uur. Bruinisse - Kinderdoeland, kinderker- misje, bowling toernooi. Muziekavond. Aquadelta. Renesse - Renesse Aktief; een verras sende activiteit ter afsluiting van het seizoen. Zie promotieposters. In cen trum.16.00 uur. Renesse - Bezichtiging Hervormde kerk, van 14.00 tot 16.00 uur. Tevens expositie van schilderijen van de schil der Jean du Neeleen een klanken licht spel ‘Een volk in de woestijn’ in het koor. 14.30,15.00 en 15.30 uur. Renesse - Rondleiding over het land goed Moermond. 14.30 uur. Vertrek Slotlaan. Uitsluitend vooraf in schrijven VW Schouwse Kust. Renesse - Karaoke. In centrum. 20.00 uur. Bruinisse - FrAhshoppen (ontbijt met muziek) in restaurant van Aquadelta. Zweeds loopspel (vragenspel) en trim- zwemmen. ‘s Avonds grote bingo- avond. Brouwershaven - Zeilwedstrijden op het Grevelingenmeer: Benelux Kam pioenschappen (FD-470-420-Laser). Burgh-Haamstede - Tennis in sport en recreatiecentrum Westerschou- wen. Deelname: enkelspel. Men kan zich telefonisch opgeven via tel.nr. 01115-2351. Haamstede - Maandagavondzang; een programma van samenzang en orgelspel in Geref. kerk o.l.v. Jan van den Driest, m.m.v. Ada van der Wilt (sopraan) en Frans van Tilburg (orgel). Aanvang 20.00 uur. Bruinisse - Zweminstuif en kinderbin- go op terrein Aquadelta. Burgh-Haamstede - Diaserie in de kelder van Slot Haamstede over ge schiedenis Slot Haamstede. Met toe lichting in deRidderzaal. Slot Haam stede is niet te bezichtigen. Diavertoning om 19.00 uur. De internationale groepstentoonstelling van moderne wandkleden werd geo pend in aanwezigheid van de kunstenares Amanda Barrow uit Boston (Tweede van rechts). Burgh-Haamstede - Dia-serie in de kelder van Slot Haamstede over de ge schiedenis van het slot. Toelichting in de RidderzaalHet slot zelf is niet te be zichtigen. 'Aanvang 10.30, 11.00, 11.30 en 12.00 uur. Kaartverkoop al leen via VW-Schouwse Kust. Burgh-Haamstede - Excursie in Slot bos en Zeepeduinen. Vertrek om 19.00 uur vanaf poort bij Slot Haamstede. Burgh-Haamstede - Zomeravond- bridgedrive in dorpshuis De Schutse.lnschrijven aan de zaal tot ui terlijk 19.20 uur. Aanvang 19.30 uur. Zierikzee - Weekmarkt op het Haven plein. Van 9.00 tot 16.00 uur. De expositie is een initiatief van de stichting IndoEuropees Arts en Crafts Exchange (lEaceA) in Amsterdam. Een stichting die werd opgericht door de musicus Ludwig Resch en Johanna Stellingwerff, wiens zoon Orlando in Goedereede woont. De oprichters van lEaceA waren ook betrokken bij de op richting van een centrum voor creatie ve weverij in Zuid India, dat de naam Tasara ofwel Schuitje kreeg. Een van de dragende krachten van het centrum is de Indiase kunstenaar en wever Balakrishnan, die in zijn werk het traditionele Indiase handwerk combi neert met moderne kunst. Hij inspireer de kunstenaars uit verschillende lan den om wandkleden te ontwerpen en maken in samenwerking met Indiase wevers. Het gaat om twintig jongeren in de leeftijd van 17 tot 22 jaar. Zij werden geselecteerd uit een groep van tachtig geïnteresseerden en vervolgens op- toen Orlando Stellingwerff kennis maakte met de Duitse kunstenaar Hel mut Rïderdietextielschilderijen maakt. De expositie werd gerealiseerd via de inzet van deze kunstenaar, zijn echtge note Christel, Orlando en de stichting lEaceA. De expositie werd geopend met een klein Indiaas concert op bamboo fluit door Ludwig Persch van de stichting lEaceA. De wandtapijten die op de ex positie zijn te zien werden gemaakt doorzeven kunstenaars, afkomstig uit Frankrijk, Duitsland, India, de Verenig de Staten en Nederland. Een van hen, Amanda Barrow uit Boston was bij de opening aanwezig. De expositie in Het Rïderhaus is tot en met 10 september te zien op woens dag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur, op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en op afspraak via telefoonnum mer 01879-3077. Burgh-Haamstede - Zomeravond- bridgedrive in dorpshuis De Schutse. Aanvang 19.30 uur. Inschrijven aan de zaal tot uiterlijk 19.20 uur. Renesse - Klank- en lichtspel ‘Een volk in de woestijn’ in koor Hervormde kerk. Om 14.30,15.00 en 15.30 uur. Tevens expositie werk Jean du Neele. Van 14.00 tot 16.00 uur. Burgh-Haamstede - Ringpromotie. Braderie rond de kerk. Thema: Met clowns en diverse spelen. Vanaf 10.00 uur. Aanvang trimloop voor kinderen 19.30 uur. Aanvang grote loop 20.00 uur. Renesse - Strandinstuif bij Strandpa viljoen De Zwaluw. Met onder meer slagbal, voetbal en volleybal, aanvang 11.00 uur. Renesse - Atlantis-spel met zeeko ning Neptunus bij Strandpaviljoen de Zwaluw. Aanvang 14.00 uur. Renesse - Finale camping-zeskamp. Inschrijving open voor groepen van mi nimaal zes personen bij WV-kantoren in Renesse en Haamstede. 19.00 uur. Renesse - Big Foot-stuntshow met auto's en motoren op parkeerterrein Laone-Rampweg. Aanvang 20.00 uur. Renesse - Kindertheater in het cen trum. Vanaf 19.30 uur. Renesse - Avondmarkt. Kerkring. 16.00 uur. Burgh-Haamstede - Het grote strandspel voor kinderen. Bij strand paviljoen De Schaar. 11.00 uur. Burgh-Haamstede - Neptunus, de koning van de zee komt bij strandpavil joen De Schaar. Hij zal laten zien wie en wat in de zee leeft. Bovendien zal hij de spelen van Atlantis gaan doen. 14.00 uur. Kerkwerve - Tropical Night in Café Kerkwerve. Aanvang 21.00 uur. badgasten. De parking watchers heten de badgasten welkom in Oud dorp en wijzen hen daarbij op het schoonhouden van de omgeving. Be zoekers die zich op plaatsen begeven die niet voor publiek toegankelijk zijn worden daarop gewezen. Deze activi teiten maken onderdeel uit van de mi lieutaak van de parking watchers. Verder spreken zij de bestuurders van voertuigen aan om hen tips te geven die kunnen voorkomen dat hun auto wordt open gebroken. Zo wordt onder meer geadviseerd het voertuig goed af te sluiten en er voor te zorgen dat in de auto geen waardevolle artikelen zichtbaar zijn. Deze activiteiten van de Renesse - Fietspuzzeltocht en wan- delpuzzeltocht vanaf het VW-kantoor. Vertrek en inschrijving bij VW-kantoor tussen 14.00 en 14.30 uur. Renesse - Bezichtiging Hervormde kerk, van 14.00 tot 16.00 uur. Tevens expositie schilderijen van de schilder Jean du Neele en een klank en lichtspel ‘Een volk in de woestijn’ in het koor; 14.30,15.00 en 15.30 uur. Renesse - Zorg dat je erbij komt als wacht van de Ninja Turtles! Doe mee en verdien een eigen Ninja Turtle Brevet, in centrum. 16.00 uur. parking watchers zijn onderdeel van hun preventietaak. Tenslotte zijn de parking watchers beschikbaar om vragen van vakantiegangers te beant woorden en hun zonodig de weg te wijzen. Zij hebben dus ook een pro- motietaak. De parking watchers rijden op een sportieve mountain bike over de par keerplaatsen en de verbindingswegen door de Ouddorpse duinen. Ook be schikken ze over een portofoon, waar mee ze de politie kunnen inseinen wanneer dat nodig is. De jongeren zijn herkenbaar aan hun rode T-shirt met daarop het opschrift parking watcher Goeree-Overflakkee. Verder dragen ze een witte pet met dat opschrift en beschikken over een sportief wit jack waaraan ze als parking watcher te her kennen zijn. Ze zijn de ogen en oren' van de politie op plaatsen waar vaak criminaliteit voorkomt. Op die manier kunnen ze naar verwachting een bar bare vormen voor criminelen. Wan neer een parking watcher contact op neemt met de politie omdat hij verdachte activiteiten signaleert, wor den direct politiemensen ingezet. De jongeren zijn tot en met 28 augustus dagelijks actief van 9.00 tot 21.00 uur. Zij werken uiteraard in wisseldiensten, zodat steeds zo’n vijf parking watchers actief zijn. Brouwershaven Kinderrommelmarkt op de Markt. 09.00-12.00 uur. Brouwershaven - Zeilwedstrijden op het Grevelingenmeer: Benelux Kam pioenschappen (FD-470-420-Laser). Renesse - Promotionele activiteiten rondom het VW-kantoor. Vanaf 10.00 uur. Renesse - De Grote Stranddag; allerlei spelen met onder meer het springkas teel, schminken en brand weerspelen. Bij Strandpaviljoen De Loze Visser. 11.00 uur. Burgh-Haamstede - Promotionele activiteiten rondom het VW- kantoor. 10.00 uur. Burgh-Haamstede - Tennis in sport en recreatiecentrum Westerschou- wen. Deelname: enkelspel. Men kan zich telefonisch opgeven via tel.nr. 01115-2351.14.00 uur. Burgh - Burghse Dag, met onder meer ringsteken en sjeesje rijden, oude am bachten, klederdrachtshow, theater- rondleidingen, oude fietsen en muziek. 10.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1994 | | pagina 5