KRUISWOORDPUZZEL SPREEKUREN 23 badkrant I j.» I- 8 L POLITIE APOTHEKEN Attentie ARTSEN DIERENARTSEN TANDARTSEN Burgh-Haamstede: Artsen P. J. E. Keulers en G. van Beek-Verbeek, Burghseweg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Spreekuur volgens af- spraak. Afspreken tussen 08.00 en 09.00 uur. Apotheek de gehele dag ge opend uitgezonderd van 12.00-13.00 uur. Weekend alleen voor spoedgeval len van 11.30-12.00 uur en van 16.30- 117.00 uur. Scharendijke: Arts L. A. M. Bruel, Markt 32, „De Stadswaag”Brouwers- haven en J. J. Roth.Djjkstraat 32, tele foon (01119) 1280. Bij spoedgevallen (01119) 2204. Spreekuur iedere dag volgens afspraak. Apotheek dagelijks geopend van 9.00-11.30 uur. Zierikzee: Arts Jde Jonge, Touwbaan 20, Zierikzee, Tel. (01110) 12280. Spreekuur alleen volgens afspraak. Bellen van 8.15-11.00 uur. Arts A. W. van Geer, Havenpark 35, Tel. (01110) 12080. Alleen volgens af spraak, 8.15-11.00 uur. Arts J. B. Visser, Poststraat 32, Tel. (01110) 13965. Spreekuur alleen vol gens afspraak. Bellen vanaf 8.00- 10.00 uur. Herkingen in Groene Kruisgebouw op maandag van 9.00-10.00 uur en op donderdag van 08.30-09.30 uur vol gens afspraak. 10.00 uur. Men wordt verzocht de zie- kenfondskaart mee te brengen. In het weekend en 's avonds gelieve eerst te lefonisch kontakt op te nemen. Goedereede: Arts P. J. Bulthuis, De Stove 40, telefoon (01879) 1367. Spreekuur volgens afspraak. In het weekend gelieve telefonisch kontakt op te nemen. Ooltgensplaat: Artsen H. M. Nijhof en J. C. Nijhof-Moree, Langeweg 25, tele foon 01873-1201. Spreekuur: alleen na tel. afspraak 's morgens tussen 8.30 en 10.00 uur. OudeTonge: Huisartsenpraktijk G. C. A. M. van Hattum, R. J. Lassing en J. B. V. Pasman, Westachterweg 10, tele foon 01874-1259 (spoedgevallen) en 01874-1033 (gewoon). Spreekuur: al leen na tel. afspraak van 8.30 tot 16.00 uur. Sommelsdijk: Arts G. J. Dogterom, Voorstraat 17, telefoon 01870-82144. Spreekuur: volgens afspraak. Arts G. J. D. Wieringa, Hobbemastraat 2, telefoon 01870-82090. Melissant: Arts T. v. d. Doel, Nieuwe- weg 55, telefoon 01877-1752. Haamstede: D. H. de Kup, Vroonweg 4, telefoon (01115) 1359. Spreekuren maandag, dinsdag en woensdag van 14.00-15.00 uur, vrijdags van 16.00- 17.00 uur. H. A. Boom-De Keizer, Westerenban 14, Telefoon 01115-3103. Behande ling alleen volgens afspraak. Mevrouw H. B. Geleijnse, Noordstraat 12, telefoon 01115-2698. Behandeling alleen volgens afspraak. Renesse: P. van Malland, Oude Mool- weg 32, tel. 01116-1942. Behandeling alleen volgens afspraak. Zierikzee: J. J. Bakker, Oude Haven 4, tel. (01110) 13016. Behandeling alleen volgens afspraak. M. F. de Booij, Oude Haven 51, Telef. (01110) 12693. Behandeling alleen via telefonische afspraak. Zierikzee: Sj. Bergsma, Varremarkt 7, Zierikzee, tel. (01110) 12180. Spreek uurdagelijks tussen 8.00 en 9.00 uuren tussen 13.00 én 14.00 uur; maandag en donderdag van 18.00-20.00 uuren volgens afspraak. Sommelsdijk: R. v. d. Houwen, Bin nenweg 17, telefoon 01870-83313. L. Lekkerkerk, Nieuwe Boogerdstraat 25, tel. (01110) 16066. Behandeling al leen volgens afspraak. F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, tel. (01110) 16190. Behandeling alleen via telefonische afspraak. Dirksland: G. J. ten Voorde, Voor straat 33, telefoon 01877-1457. Voor afspraak bellen tussen 08.00 en 09.00 uur. Middelharnis: M. C. W. Dutoy van Hees, Postbus 171,3240 AD. Praktijk- adres.: W. Achterweg 32, telefoon 01870-83621. Beh. alleen via af spraak. Nieuwe-Tonge: C. A. Dogterom, Kerk>straat 57, telefoon 01875-2325. Zonnemaire: E. Wondergem, Rietdijk 29, telefoon 01112-1880. Alleen na af spraak. Bruinisse: E. Wondergem, Molen straat 26, Telef. (01113) 2724. Spreek uren dagelijks van 8.30 tot 9.00 uur. Woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. Haamstede: M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 en volgens af spraak. Tijdens het weekend spreekuur bij dienstdoende dierenarts. Dierenkliniek Goeree-Overflakkee: W. J. Vink (dierenartsen voor gezel schapsdieren). Weekend bij dienstdoende dierenarts volgens afspraak. (01870) 82966. Spreekuurelkedag van 8.00-9.00 uur en van 18.30-19.30 uur en volgens afspraak. Middelharnis: Apotheek St. Joris, St. Jorisdoelstraat 34/36, telefoon 01870- 87277. Op werkdagen 8.30-12.30 uur. Zaterdag 17.30-18.00 uur. Op zon- en feestdagen 11.00-11.30 uur en 17.30- 18.00 uur. Alarmnummer 06-11Meldt uw adres en woonplaats volledig. Burgh-Haamstede: Spreekuur in het VW-kantoor, Noordstraat 45a, elke 1 e en 3e maandag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur. (Met uitzondering van de zomermaanden). Bruinisse: Spreekuur iedere donder dag van 10.00-12.00 uur in het ge meentehuis. Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. Ouddorp: Bureau: Wilhelminaweg 14, tel. 01878-1244. Geopend t/m 31 mei dinsdag, donderdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur. Juni, juli en augustus iedere dag van 09.00-17.00 uur (ook zaterdag en zondag). Oude-Tonge, Bureau, Voorstraat 13, tel. 01874-1244. Geopend maandag van 13.00-16.00 uur en vrijdag van 09.00-12.00 uur. Dirksland: Bureau Irenelaan 1, tel. 01877-1736. Geopend maandag van 09.00-12.00 uur en vrijdag van 14.00- 17.00 uur. De sleutelwoorden worden gevormd door de letters in de vakjes: 15,16,2,25,110,5,9,1116,24,7,8, 12,13,20. Arts J. L. v. d. Ven, Voorstraat 26, tele foon 01870-82117. Arts D. W. van Kempen, Voorstraat 30, telefoon 01870-82710. G. W. G. den Broeder, Oude Haven 51 Telefoon (01110)13388. Bruinisse: R. C. A. Backer, Poststraat 14, tel. (01113) 2666. Behandeling al leen volgens afspraak. Stellendam (dependance): Keizer straat 16a. Spreekuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30-16.00 uur. Sommelsdijk: Apotheek Sommels dijk, Marktveld 1, telefoon 01870- 83934. Op werkdagen 8.15-18.00 uur. Zaterdag 10.00-11.30 uur en 17.00- 18.00 uur. Op zon- en feestdagen 17.30-18.00 uur. Alarmnummer Regiopolitie Ooster- scheldebekken (01180-33333). Zierikzee. Het groepsbureau van de Rijkspolitie Schouwen-Duiveland is op werkdagen van 08.00-18.00 uur geo pend, donderdag van 08.00-21.00 uur, zaterdag en zondag van 09.00-17.00 uur. Gedurende de maanden juli en augus tus is het bureau 24 uur per dag geo pendtel01110-14055 Renesse: Rayonbureau: Stoofweg 1 tel. 01116-1910. Spreekuur iedere 2e en 4e maandag van de maand 10.00- 12.00 uur. In juli en augustus van 09.00-04.00 uur geopend. ■■K BRANDWEER Alarmnummer 06-11Meldt uw adres en woonplaats volledig. z c .2 z Voor alle medische hulp (spoedeis ende en niet-spoedeisende) geldt altijd, dat er contact opgenomen moet worden met de dienstdoende huisarts. Men wordt geadviseerd niet direct naar het ziekenhuis te gaan. Stellendam: Arts R. P. van Rijswijk, P. R. de Vries en E. Houwink, Mr. I. Cau- straat 1, telefoon (01879) 1207. Spreekuur volgens afspraak. Bellen voor afspraak tussen 8.30 en 10.00 uur. In het weekend gelieve eerst tele fonisch contact opnemen. Dirksland: Arts H. C. Graafland, Voor straat 13, telefoon 01877-1227. Spreekuur: alleen volgens afspraak. Ouddorp: J. H. v. d. Pol en S. v. d. Pol- Dijkhuizen, Spaanseweg 4, telefoon (01878) 1660. Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. Ouddorp (dependance): Kelderweg 34, telefoon 01878-2763. Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 20.30-21.00 uur; dinsdag en donder dag van 14.00-14.30 uur. Apotheek C. C. H. Verschuren, Dam 18, Zierikzee. Tel. 01110-12906. Ope-ningstijden apotheek: Werkda gen 8.30-17.30 uur. Zaterdag 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zon- en feestdagen 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Horizontaal: 6. pand; 8. hoeveelheid; 10. gebak; 11. beroep; 12. eenjarig dier; 13. billijk; 15. medelijden; 18. baaierd; 21. deel van een bloem; 23. welriekend mengsel van gom en hars; 24. dom; 25. equator. I Oosterland: Arts R. Smits, Molenweg 61, tel. (01114) 1280. Spreekuren vol gens afspraak van 8.00-12.00 uur. Af spraak maken van 08.00-09.00 uur. Apotheek geopend op maandag, dins dag, donderdag en vrijdag van 16.30- 17.00 uur. Nieuwerkerk: Arts M. M. v. d. Berg, I Wethouder v. Klinkenstraat 10, tel. I (01114) 1810. Spreekuren volgens af spraak, hiervoor bellen tussen 8.00- 10.00 uur. Apotheek 08.00-17.30 uur geopend. glazuur; 17. lange smalle lijn; 19. grote lichaamsslagader; 20. harmonische combinatie van verschillende wijnen; 22. soort kleine dagvlinder. Stad aan ’t Haringvliet: Arts H. P. Maas, Molendijk 4, telefoon 01871- 1269. Spreekuur: volgens afspraak. Middelharnis: Arts D. W. van Kempen, Voorstraat 30, telefoon 01870-82710. Apotheek Menheerse, Voorstraat 16, Middelharnis. Tel. 01870-83666. Ope-ningstijden apotheek: werkdagen 8.30-12.30 uuren 13.00-18.00 uur. Za terdag 10.30-11.30 uur en 17.30- 18.00 uur. Zon- en feestdagen 11.00- 11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Spoedrecepten kunnen via de dienst doende arts in de overige uren altijd worden aangeboden. Inlichtingen via tel. 83666. Sommelsdijk: Zuidachterweg 28. Te lefoon 01870-82897. Spreekuren maandag t/m vrijdag van 8.00-9.00 uur, en maandag t/m vrijdag van 17.00- 19.00 uur. Tevens volgens afspraak. Ouddorp: Artsen W. J. Bron, W. J. I Scheijgrond en A. J. Jansen, praktijk Oude Nieuwlandseweg 27, tel. (01878) 1312. Spreekuur alleen volgens af- I spraak, 8.30-11.00 en 16.30-17.30 uur. Visites aanvragen tussen 8.30- Den Bommel: Arts A.J. M. F. Janssen, Schaapsweg 26, telefoon 01871- 1306. Spreekuur: alleen na tel. af spraak 's morgens tussen 8.30 en 10.00 uur. Bruinisse: Arts A. M. Dorrestein, I Dorpsweg 5, Tel. (01113) 2120, voor I spoed (01113) 1280Van maandag t/m I vrijdag afspraak spreekuur ’s och tends. Apotheek geopend op werkda gen van 9.00-12.00 uur en van 16.00- 18.00 uur en donderdags van 9.00-12.00 uur. Afspraak maken en vi sites aanvragen tussen 8.00 en 9.30 uur. Schouwen-Duiveland: Tijdens het weekeinde spreekuren van 16.30- 17.00 uur bij dienstdoende tandarts. Middelharnis: Dierenartsenpraktijk voor grote en kleine huisdieren L. E. Tjebbes, Prins Hendrikstraat 2, tegen over de EMGO (bij Rabobank Lange weg rechts afslaan), Middelharnis, tel. Renesse: Arts J. L. Flach en S. W. H. M. Simons, Jan van Renesseweg 6, Re nesse, tel. (01116) 1280. Spreekuur van 8.00 tot 9.00 uur en 16.00-17.00 I uur van half juni tot 1 september. Ook volgens afspraak. Tijdens werkdagen apotheek gehele dag open. Huisbe zoek aanvragen voor 10.00 uur. Week end alleen voor spoedgevallen van 111.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Brouwershaven: Arts L. A. M. Bruel, I Markt 32, „De Stadswaag” BrStiwers- 1 haven en J. J. Roth, Dijkstraat 32, Scharendijke, telefoon (01119) 1280. Bij spoedgevallen ((01119) 2204. Vrij spreekuur van 8.00-8.30 uur. Ook vol- I gens afspraak. Weekend alleen voor I spoedgevallen van 11.30-12.00 uuren I van 16.30-17.00 uur. Apotheek dage- I lijks geopend van 8.00-11.30 en 14.00- 17.00 uur. Apotheek Ouddorp, Boompjes3 en 5, Ouddorp. Telefoon 01878-3789. Ope ningstijden apotheek: werkdagen 8.30-18.00 uur. Zaterdag 12.00-13.00 uur, 16.30-17.00 uuren zondag 12.00- 12.30 uur. In weekeinde en buiten ope ningstijden via zij-ingang. Spoedre cepten kunnen via de dienstdoende arts in de overige uren altijd worden aangeboden. Verticaal: 1tussenruimte; 2. de leiding hebben; 3. visser, met een sleepnet werkend; 4. nauwe doorgang in de aarde waardoor water stroomt; 5. ge bakken vloertegel; 7. royaal; 9. vak; 14. deel van het jaar; 15. werpschijf; 16. ArtsC. H. G. Daniels, Kievitstraat2, tel. (01110) 13410. Spreekuur volgens af spraak. I Noordgouwe: Arts M. W. Audier, Hee- Ireweg 16, Tel. (01112) 1480. Spreek- I uur volgens afspraak. Bellen van 8.00- 110.00 uur. Nieuwe Tonge: Arts Mde Jager, en G. M. de Jager, Korteweegje 1, telefoon 01875-1301. Spreekuur: alleen na tel. afspraak tussen 8.30-10.00 uur en 13.00-13.30 uur. L. P. Zeelenberg, Hazersweg 22, tele foon (01878) 2919. Behandeling alleen volgens afspraak. J. G. Janssen, Stationsweg 12, tele foon 01870-82169. Praktijkadr.: O. Achterweg 17. Behandeling volgens afspraak. Oude Tonge: P. Schilder, Kolfweg 27. Tel. 01874-2441. Spreekuren maan dag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 en 13.00-14.00 uur, dinsdag- en donder dagavond van 20.00-21.00 uur en vol gens afspraak. Ouddorp: Direnartsenpraktijk voor grote en kleine huisdieren L. E. Tjeb bes, Discobar de Kreek (naast Albert Heijn), Boompjes 9, Ouddorp, tel. 01870-82966. Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur. Brouwershaven: A. Broere, Meekrap- straat 7, tel. 01119-1588. Behandeling alleen volgens afspraak. Middelharnis: Hpofdbureau Hoflaan 52, tel. 6.1870-82444 (Groepsbureau). Geopehd maandag t/m zaterdag van 08.00-17.00 uur en zondag van 09.00- 17.00 uur. 2 3 5 6 j8 9 10 12 13 14 15 (16 18 19 21 22 |23 24 25

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1994 | | pagina 23