KERKEN SCHEEPS- MOTOREN Fietstocht ANBO 21 badkrant Attrakties Koopavond/winkelsluiting Markten VW kantoren Steunpunten VW Rondvaarten Autoroutes Bioscoop Bolderwagenverhuur Discotheken Hengelsport (zoet water) Zondag 14 augustus SCHOUWEN-DUIVELAND GOEREE-OVERFLAKKEE I Schouwen-Duiveland Goeree-Overflakkee i ANWB - Goeree-Overflakkeeroute (lengte ±107 km). Verkrijgbaar bij VW s op Goeree-Overflakkpe. Voor het vissen in zoet of bijna zoet water dient men steeds in het bezit te Koopavond (19-20.30 uur) wordt ge houden op/in: Vrijdag. Ouddorp, Goedereede, Stel lendam, Middelharnis, Sommelsdijk, Nieuwe Tonge, Stad aan 't Haringvliet en de rest van de dorpen op Goeree- Overflakkee. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.30 uur. Haam stede: 9.30 en 19.00 uur. Scharendij- ke: Hervormde kerk: 10.00 en 19.00 uur. Brouwershaven: 10.00 uur Toe ristendienst. Zonnemaire: Zie Brou wershaven. Nieuwerkerk: 10.00 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 18.30 uur. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur. Oos- terland: 10.00,14.30 en 18.30 uur. Geref. Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 08.45, 10.30, 16.30 en 18.30 uur. Chr. Geref. Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Kerk- werve: 10.00 en 18.00 uur. Haamste de: 10.00 en 18.30 uur Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Nieu werkerk: 9.45 en 15.30 uur. Bruinis se: 10.00 en 17.00 uur. Zierikzee Schutterszaal Stadhuismuseum. Ex positie Zierikzees zilver. T/m 31 okto ber, maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zierikzee Zomerexpositie in het burgerwees huis. Maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur open. Tot en met 28 augustus. Oud-Gereformeerde Gem. in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Oos- terland: 9.30,14.30 en 18.30 uur. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: Zaterdag 19.00 uur, zon dag 10.00 uur. Haamstede: Zondag 10.00 uur. Renesse: Zaterdag 19.00 uur. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Evangelische Christengemeente Zierikzee: 10.00 uur samenkomst in het multifunctioneel verenigingsge bouw, De Huybertstraat35. Ned. Herv. Kerk Ouddorp: 9 30 en 18.30 uur. Goede reede: 9.00,10.45,17.00 en 18.45 uur. Stellendam: 10.00 en 18.00 uur. Mid delharnis: 10.00 en 18.00 uur. Som melsdijk; Exodus Gemeente: 10.00 uur. Ooltgensplaat: 9.30 en 18.00 uur. Den Bommel: 10.00 en 18.00 uur. Achthuizen: 10.00 uur. Oude-Tonge: 10.00 en 18.00 uur. Nieuwe-Tonge: 9.30 en 18.00 uur. Sommelsdijk: 10.00 en 18.00 uur. Stad aan ‘t Haringvliet: 10.00 en 18.00 uur. Dirksland: 10.00 en 18.00 uur. Herkingen: 10.00 en 18.00 uur. Melissant: 10.00 en 18.00 uur. Gereformeerde Kerken Ouddorp: 9.00, 10.30 en 18.30 uur. Stellendam: 10.00 en 17.00 uur. Me lissant: 9.30 en 17.00 uur. Stad aan ‘t Haringvliet: 10.00 en 18.00 uur. Mid delharnis: 9.30 en 17.00 uur. Den Bommel: 10.00 en 18.00 uur. Oolt gensplaat: 9.30 en 18.00 uur. Burgh Hervormde kerk. Expositie houtsne- des van Flip van der Burgt. T/m zater dag 30 juli, van 13.30 tot 16.30 uur. Renesse Hotel ‘t Tweespan. Expositie Schil dersclub Perspectief. T/m november. Oosterland Expositie potloodtekeningen en olie verfschilderijen Bep Kodde, Marian Feitsma en Jitske van der Linden. Tot eind augustus in restaurant De Blauwe Keet tijdens openingsuren restaurant. Sommelsdijk Streekmuseum Goeree-Overflakkee, Kerkstraat 2-12. Jubileumexpositie n.a.v. 25-jarig bestaan Amateurar- cheologenvereniging voor Goeree- Overflakkee De Motte: ‘Bodemvond sten uit Goeree-Overflakkee’. Tot 1 november, dinsdag t/m zaterdag 14.00r17.00 uur en woensdag 10.00- 12.00 uur. Burgh-Haamstede Expositie werk Arjen de Jonge in Gale rie Borsboom. Hele maand augustus. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp: 9.30 en 18.30 uur. Geref. Gemeente Ouddorp: 9.30 en 18.30 uur. Dirks land: 10.00 en 18.00 uur. Herkingen: 10.00 en 18.00 uur. Melissant: 10.00 en 18.00 uur. Middelharnis: 10.00 en 18.00 uur. Nieuwe-Tonge: 10.00 en 18.00 uur. Stad aan ‘t Haringvliet: 10.00 en 18.00 uur. Ooltgensplaat: 9.30 en 18.00 uur. Oude-T onge: 10.00 en 18.00 uur. Gereformeerde Gemeente in Nederland Melissant: 10.00 en 18.00 uur. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Chr. Geref. Kerk Middelharnis: 9.30 en 18.00 uur. Rooms-Katholieke Kerk Middelharnis: Kerk Langeweg 50: zondag 10.45 uur. Ouddorp: Marti- nuskapel, Stationsweg 37, zondag 9.00 uur. Geref. Kerk Vrijgemaakt Middelharnis: 9.30 en 16.45 uur. R.K. Parochie Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart Oude-T onge: zondag 10.00 uur, 1 e en 3e kwartaal, zaterdag 18.30 uur, 2e en 4e kwartaal, woensdag 19.00 uur en donderdag in Ebbe en Vloed 09.15 uur. SCHARENDIJKE - Op veler verzoek wordt er door de ANBO-Midden- schouwen weer een fietstocht ge houden van Scharendijke naar Re nesse op woensdag 17 augustus. Ouddorp, Bosweg 2. Tel. 01878- 1789. Fax 01878-3783. Middelharnis, Kade 9. Tel. 01870- 84870. Fax 01870-87815. Volvo Penta binnenboordmotoren Jachtwerf Grevelingen, Jachthaven Kloosternol 1, Scharendijke, telef. (01117)1490. Brouwershaven Museum De Vergulde Garnaal, Markt 5 (boven VW). Foto-expositie van Wa tersnoodramp en herstel in Brouwers haven en omgeving, met kinderteke ningen. ‘Weggegooid en weer gevonden’, voorwerpen uit de Brouw- se bodem. T/m 22 oktober, maandag t/m zaterdag 09.00-12.00 uur en 13.15-16.15uur. Ouddorp. Familux, Hoenderdijk 7, tel. 01878-1373. Ouddorp. Chr. Mierop, Kooiweg 14, tel. 01878-1635. Vetus-diesel, Honda, Johnson en reparaties alle merken, buiten boordmotoren - Mulder Jachtservi- ce, Deltastraat 17, Zierikzee, telef. (01110)16488. Ouddorp. De Kreek, Boompjes 9. Middelharnis. Le Bateau, Vingerling 17. Ouddorp Bezoekerscentrum De Grevelingen, De Punt 4. Permanente expositie over verleden, heden en toekomst van het Grevelingenmeer. Expositie aquarellen (paarden) van R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming Achthuizen: Zaterdag 18.30 uur (1 e en 3e kwartaal), zondag 10.00 uur (2e en 4e kwartaal), vrijdag 08.30 uur en woensdag 09.30 uur in het bejaarden centrum (2e week van elke maand). Ned. Herv. Kerk Zierikzee: Gewone wijkgemeente: Gasthuiskerk 11.00 en 18.30 uur. Vrij zinnige Gemeente: Gasthuiskerk 09.30 uur. Kerkwerve: 11.00 uur. Se- rooskerke: 10.00 en 19.00 uur. Burgh: 10.00 uur. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur. Renesse: 9.30 uur; 20.00 uur Duitstalige dienst. Noordwelle: 11.00 uur. Scharendijke: Hervormde kerk: 10.00 en 19.00 uur. Brouwershaven: 10.00 uur. Zonnemaire: Zie Brou wershaven Noordgouwe: Zie Drei- schor Dreischor: 10.00 uur Ouwer- kerk: 10.00 uur. Nieuwerkerk: 10.00 uur. Oosterland: 10.00 en 18.00 uur. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur. Brui nisse: 10.00 en 17.00 uur. Ouddorp vanaf de Punt (Bezoekers centrum). Rondvaarten over de Greve lingen. Afvaarttijden: dagelijks juni om 13.00 uur en in juli en augustus om 13.00 en 15.15 uur. Rondvaarten over de Grevelingen vanaf Port Zélande: zo. en wo.: juni om 13.15 uur; injulienaug. dagelijks om 13.00 en 15.15 uur. Voor afvaarten gedurende overige maan den: VW Ouddorp: 01878-1789. Sommelsdijk. Woensdag van 9.00 tot 15.00 uur. Ouddorp. Vrijdag van 9.00-12.00 uur op parkeerterrein Dorpstienden. Goedereede. Donderdag van 9.00 tot 13.00 uur op de Markt, NZ-ZZ Haven. Dirksland. Elke zaterdag van 8.00 tot 12.30 uur. Oude Tonge. Elke vrijdag van 8.00 tot 13.00 uur. Ooltgensplaat. Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur. Herkingen, Molendijk 65. Telefoon 01876-9327. Ooltgensplaat. Boekhandel Vroegin- deweij, Weespad 2. Tel. 01873-1426. Oude Tonge. Sigarenmagazijn Visser, Voorstraat 36. T elefoon 01874-1313. Apostolische Kerk Zierikzee: 17.00 uur (in Lutherse kerk). Burgh Expositie schilderijen Karischka in Ga lerie Borsboom. Tot en met 15 augus tus. Galerie open maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Ouddorp VW-kantoor, ‘t Blaeuwe Huus, Bos weg 2a. Foto-expositie ‘Tuinen van Goeree-Overflakkee, juli. Ouddorp Atelier ‘t Ooilam. Uitgang parkeerter rein Dorpstienden. Expositie aquarellen. Tot oktober. In voor- en naseizoen op zaterdag geo pend, in hoogseizoen dagelijks. Middelharnis. Meijer Theater, Vis- sersdijk 61, tel. 01870-82738, b.g.g. 01870-85743. Vertonen van films vrij dag, zaterdag, zondag en woensdag middag. zijn van een sportvisakte. Deze is te verkrijgen bij het postkantoor en de VW-kantoren. Middelharnis. De haven van Middel harnis, het Haringvliet, de Grevelingen. Vergunningen: verkrijgbaar bij Dieren speciaalzaak Breeman, Westdijk 30, tel. 01870-86786. Goedereede. De haven van Goede reede tot en met het Goereese-Haven- hoofd. Dit water loopt vanaf het water- gemaal aan het einde van de Maria Dijk (vissteigers aanwezig) dwars door het stadje Goedereede tot aan het einde van het Goereese Havenhoofd. Blank- voorn, rietvoorn, baars, snoekbaars en aal. Goedereede. Het Zuiderdiep. Dit is een zeer uitgestrekt water. Het begint bij het Haveneind van het Goereese Havenhoofd en loopt vanaf hier in oos telijke richting tot aan het zgn. Sas van Dirksland. De totale oppervlakte be draagt 92 ha. Vele vissoorten en be kend om zijn karperstand. Stellendam. De haven van Stellen dam. Een mooi water met prachtige rietkragen en mooie stekken. Dit water begint bij de Witte Korenmolen op de Molenkade en gaat ongeveer 1 km ver derop over in het Zuiderdiep. Alle vis soorten zijn hier te vangen en ook dit water is bekend on z’n karper. Vergunningen verkrijgbaar: Hengel- sportzaak ’t Zagertje, Marijkeweg 10, Ouddorp, tel. 01878-1745; G. v. Len ten, Haakonstraat 3, Stellendam, tel. 01879-2058. Volle Evangelie Gemeente De Wegwijzer Oude-Tonge: Zondag 10.00 uur kerk dienst; donderdag 20.00 uur bijbelstu die. Recreatiedienst Ouddorp: In recreatiecentrum Top pershoedje, Strandweg 4. Zondags 10.00 uur. Wim Romijn.juli. Delta-expositie grafisch werk van Ab Sok, t/m 30 augustus. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur. Op de plaats van bestemming zal een kopje koffie worden gedronken en vervolgens kunnen de liefhebbers een potje midgetgolf spelen. Vertrekpunt is het Verenigingsgebouw in Scharen dijke, om 13.00 uur. Ook het inschrijven vindt hier plaats. Degenen die niet fietsen, kunnen wel meedoen aan het midgetgolf. Zij moe ten dan om 14.00 uur op de baan aan wezig zijn. Uiteraard zijn ook niet- ANBO-leden en introducés van harte welkom. Middelharnis Gemeentehuis. Expositie graficus Ap Sok; de Deltamap uit 1962 en La Vie Perdue uit 1960. Tot 2 september, maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur. Yamaha, Johnson, Mercruiser, OMC en Perkins, Yamarin-polyes- terboten en Narwhal - Watersport bedrijf Gebr. Van Dijke, Jachthaven Den Osse 3, Brouwershaven, telef. (01119)2034. L Middelharnis. Kaasboerderij van Schaik, Heuvelsweg 15. Tel. 01870- 87698. Geopend: dinsdag t/m zater dag 9.00-17.00 uur voor de verkoop. Oude Tonge. Kaarsenmakerij „Tiere lantijntje”, Kerkring 50. Tel. 01874- 1075. Geopend: dins, tot dond. 13.00- 17.00 uur; vrij. 10.00-12.00, 13.00-17.00 en 18.00-20.00 uur; za. 10.00-12.00 en 13.00-16.00 uur. Achthuizen. Bezoek Akkerbouwbe- drijf van Noordermeer. Aardappelen, suikerbieten, uien. Krammerdijk 5. Tel. 01874-1434. Melissant. Slikken van Flakkee. Iedere donderdagmorgen zal door de heer De Kok, vanaf Bouwdijk 11Melissant een excursie worden verzorgd op de Slik ken in de periode van half juni tot en met eind augustus. Een unieke excur sie voor jong en oud waarbij u onder meer oerossen en fjordenpaarden zult zien. De aanvang van deze excursie is 10.00 uur. U kunt zich opgeven uiterlijk woensdag 12.00 uur voor de dag waar op de excursie zal plaatsvinden. Bij VW Overflakkee, Kade 9, Middelhar nis, telefoon 01870-84870, VW steun- post Herkingen, Molendijk 65, telefoon 01876-9327, VW Ouddorp, Bosweg 2, telefoon 01878-1789. Deelname ƒ10,-; kinderen, 65+/CJP/5,-. Herkingen. Theetuin „De Bongerd”, Molendijk 65. Geopend van 10.30- 22.30 uur. Donderdags gesloten. Tel. 01876-9327. Ouddorp. Bezoekerscentrum De Gre velingen, De Punt 4, tel. 01878-2346. Expositie over het heden en verleden van het Grevelingenmeer. Afvaart rondvaartboot vanaf de steiger voor het centrum. Natuurwandelingen met gids op aanvraag. Naast het bezoe kerscentrum is een restaurant geves tigd met een groot terras, dat uitzicht biedt over het meer. Openingstijd»: dagelijks van 10.00-17.00 uur. Entree bezoekerscentrum gratis. Ouddorp. Duinboerderij uit 1659, ,,’t Blaeuwe Huus”, Bosweg 2. Telefoon 01878-1650. De boerderij zelf is niet te bezichtigen maar in het schuurgedeel- te waarin de VW is gevestigd, zijn ver schillende exposities tezien. Opening stijden: juli en aug., ma-za van 9.00-17.00 uur, sept. t/m juni ma-za van 9.00-12.00 en 13.00-17.00 uur. Stellendam. Sportvissen op de Noordzee. Inlichtingen bij VW Oud dorp, telefoon 01878-1789. Mercury buitenboordmotoren en Mercruiser binnenboordmotoren, reparatie van alle merken scheeps motoren Bukh, Volvo- Penta - Wa- terrama Schouwen b.v., Nieuwe Jachthaven Brouwershaven, telef. (01119)1877. m.b.t. destreek, landbouw, de visserij, de beurt- en vrachtvaart is tentoonge steld. Ooltgensplaat. Smederijmuseum „Piet Kamp”, Voorstraat 13. Tel. 01873-1346. Te bezichtigen zaterdag van 10.00-16.00 uur. Voor andere dagen op afspraak.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1994 | | pagina 21